Generelt om vigepligtstavler

Vigepligtstavler findes på steder, hvor eller hvorfra den angivne vigpligtsregel er gældende.

Men husk, at der sagtens kan være vigepligt, selvom det ikke er skiltet med en vigepligtstavle. Der findes eksempelvis ikke skilte, der angiver højre vigepligt.

Læs om regler for vigepligt her

 

Oversigt

Her ser du en oversigt over samtlige vigepligtstavler i trafikken:

 

B 11: Ubetinget vigepligt

Tavlen angiver, at trafikanterne ved indkørsel på eller krydsning af vej ubetinget skal vige for al færdsel fra begge sider.

Se reglerne for ubetinget vigepligt her

 

BB 13: Stop

“Stop” skiltet angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor.

 

 

B 15: Sammenfletning

Tavlen angiver sammenløb af kørebaner, hvor trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene. Skiltet anvendes fortrinsvis på motorvejstilkørsler samt sammenløb af kørebaner på motorvej.

 

 

 

B 16: Hovedvej

Tavlen angiver, at færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt, medmindre tavle B 11, B 13 eller B 15 er opsat på hovedvejen. Endvidere er der forbud mod parking på kørebanen uden for tættere bebygget område.

 

 

B17 B 17: Hovedvej ophører

 

 

 

 

B 18: Hold tilbage for modkørende

Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækningen, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse.

 

 

 

B 19: Modkørende færdsel skal holde tilbage

Previous reading
Find et godt tilbud på en billig undervognsbehandling
Next reading
Mistet kørekort