Færdselsloven og vigepligt

Ifølge Færdselslovens § 26, stk. 2-4 og 6 skal du overholde reglerne for vigepligt.

Overtrædelse af vigepligt er en af de største årsager til trafikuheld. Derfor er der også strenge straffe, hvis man ikke overholder sin vigepligt.

Du får både en bøde og et klip i kørekortet, hvis du ikke overholder din vigepligt.

Hvis du samtidig forårsager et uheld, får du frakendt dit kørekort betinget.

 

Ubetinget vigepligt

Ubetinget vigepligt betyder, at du skal holde tilbage (vige) for al trafik fra højre og venstre.

Når der er en “fuld stop” tavle, skal du standse helt op. Hvis der blot er “hajtænder”, er det ikke altid nødvendigt at standse helt, men du skal nærme dig krydset med lav hastighed, så du tydeligt viser over for de tværkørende, at du har tænkt dig at overholde vigepligten.

Idet du nærmer dig krydset med lav hastighed, skal du vurdere, hvorvidt der er plads til at køre ud og nå op i fart uden at genere de tværkørendes kørsel. Hvis der ikke er plads, stopper du helt op og venter med at køre ud til muligheden opstår.

NB! Du har ikke overholdt din vigepligt, hvis du har været til ulempe. Dvs. når du kommer ud på vejen, skal du op i fart uden at blive indhentet.

Det er ikke altid, at fuld vigepligt er skiltet i form af “fuld stop” tavlen eller markeret med “hajtænder”. I mange situationer bliver du ikke gjort opmærksom på din fulde vigeligt, da det forventes, at du selv kender til færdselsreglerne:

Du har ubetinget vigepligt, når du:

  • Krydser fortov, cykelsti eller anden anden belægning som er tydeligt hævet over kørebanens niveau.
  • Kører ud fra grunde/ejendomme, parkeringspladser, markveje (eller anden tydelig underordnet vej), gågader og opholds- og legeområder.
  • Kører ind i en rundkørsel

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at køre ud over hajtænderne, et fodgængerfelt, fortov eller cykelsti for at få kunne se bedre til begge sider, hvilket er lovligt, såfremt fodgængere og cyklister ikke forulempes.

Læs mere om ubetinget vigepligt her

 

Højre vigepligt

Højre vigpligt betyder, at du skal holde tilbage (vige) for al trafik fra højre.


I færdselslovens § 26, stk. 4, formuleres højre vigepligt således:

”Når kørende i andre tilfælde [end dem for ubetinget vigepligt] færdes på en sådan måde, at deres færdselsretninger skærer hinanden, har føreren af det køretøj, der har det andet køretøj på sin højre side, vigepligt (højrevigepligt) […].”

Dvs. hvis hverken du eller de tværkørende kan se vigepligttavler, hajtænder og samtidig ikke kører ud fra parkeringsplads, fortov, cykelsti osv. (se listen i afsnittet “ubetinget vigepligt” ovenfor), gælder reglerne for højre vigepligt.

Dog bør du altid holde øje med om kørende fra venstre holder tilbage for dig – især fordi mange mennesker med kørekort er usikker omkring reglen om højre vigepligt. Sikkert fordi denne type vigepligt ikke er særligt udbredt i Danmark.

Højre vigepligt findes især i områder med lave hastighedsgrænser – især villakvarterer – hvor man har brug for at dæmpe farten.

Læs mere om højre vigepligt her

 

Bøder

Hvis du ikke overholder din vigepligt, får du en bøde. Bødens størrelse afhænger af hvilken type køretøj, du førte, da forseelsen indtraf.

Bødetakster for overtrædelse af vigepligt

Motorkøretøj knallert – lille/stor Cykel
Bøde 2000 kr 1500 kr/2000 kr 1000 kr

 

Klip i kørekort

Ikke nok med, at du får en bøde, hvis du overtræder loven om vigepligt. Du får også et klip i kørekortet.

NB! Du får flere klip i kørekortet, hvis du samtidig overtræder andre trafikregler, der udløser klip. F. eks. hvis børn ikke er fastspændt under kørslen samtidig med, at du overtræder en vigepligt.

Se her hvilke forseelser, der udløser klip

 

Relaterede artikler: ubetinget vigepligt, højrevigepligt

Previous reading
Ubetinget vigepligt
Next reading
Køre over for rødt