Hvad er vejledende helbredsmæssig køretest?

Vejledende helbredsmæssig køretest er en test af kørefærdigheder hos personer med funktionsnedsættelse eller stærkt svækket kognitivt funktionsnivau i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort.

På baggrund af den vejledende køretest kan politiet vurdere, hvorvidt ansøgeren og kørekortindehaveren hhv. kan erhverve og beholde førerretten, og om det evt. skal være med særlige indskrænkninger.

§ 32, Stk. 3. Politiet kan kræve, at ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest, jf. § 70, til bedømmelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår.

 

Hvem skal aflægge køretesten?

Ved udstedelse og fornyelse af kørekort skal man ved ansøgningen vedlægge en lægeattest, som tager udgangspunkt i en lægeundersøgelse.

I tvivlstilfælde om, hvorvidt du er egnet til at erhverve eller beholde førerretten, laver din læge en lægeerklæring, som sendes til embedslægen. Embedslægen beder politiet om at indstille dig til en vejledende helbredsmæssig køretest.

Selv hvis du har kørekort og gyldighedsperioden ikke udløber foreløbigt, kan du blive pålagt at medvirke i en lægeundersøgelse, såfremt politiet har begrundet mistanke om, at din helbredsmæssige tilstand muligvis ikke opfylder betingelserne for at beholde førerretten.

§ 74, Stk. 4. Politiet kan straks inddrage førerretten, hvis en kørekortindehaver nægter at medvirke til

1) en kontrollerende køreprøve

2) en køreprøve efter stk. 2,

3) en helbredsmæssig undersøgelse hos den pågældendes egen læge eller hos en anden speciallæge, eller til

4) en vejledende helbredsmæssig køretest, jf. § 54.

 

Køretestens forløb

Den vejledende helbredsmæssige køretest afholdes i blandet trafik.

Køreturen varer som regel ca. 30 minutter.

Der er kun tale om en køretest – ingen køreprøve. Derfor involverer en vejlendende helbredsmæssig køretest ingen teoriprøve.

Politiet kan kræve, at ansøgeren eller kørekortindehaveren inden køretestens aflæggelse opnår nogen færdighed i at betjene køretøjet på en lukket øvelsesplads eller et køreteknisk anlæg, hvis det skønnes nødvendigt.

Det er altid en god ide at tage et par køretimer hos en kørelærer inden den vejledende helbredsmæssige køretest.

Testen arrangeres og afholdes af politiet.

 

Resultatet

Resultatet af den vejledende helbredsmæssige køretest kan indebære følgende konsekvenser:

  • Fornyelse af kørekortet – evt. under særlige vilkår
  • Kørekortet fornyes, hvis du består en kontrollerende køreprøve
  • Kørekortet inddrages af politiet

 

Pris for vejledende helbredsmæssig køretest

En vejledende helbredsmæssig køretest er gratis.

Dog kan politiet kræve, at testen udføres i en skolevogn, som ansøgeren i så fald selv skal leje hos en kørelærer.

 
Kilde: Kørekortbekendtgørelsen

 

Relaterede artikler: køreprøven, generhvervelse, fornyelse af kørekort
 

Previous reading
Køreteknisk anlæg
Next reading
Hvad koster service på bil?