Hvad er undertavler?

Undertavler præciserer, indskrænker elller udvider en hovedtavles betydning i form af en tekst, et tal eller et symbol.

Som navnet antyder er tavlen placeret umiddelbart under hovedtavlen.

Nogle undertavler kan anvendes til alle typer hovedtavler, mens andre benyttes i forbindelse med én bestemt type hovedtavler.

Som hovedregel har undertavler til advarselstavler, vigepligtstavler og forbudstavler har en hvid bund, mens bunden på undertavler til påbudstavler og oplysningstavler er blå. Dog findes der få undtagelser.

 

Oversigt

Følgende undertavler bruges til alle typer af hovedtavler:

 

 U 1: Afstanden til det sted på vejen, hvorfra hovedtavlens angivelse gælder.

 

U 1, 1

U1_1

 

U 1, 2

U1_2

 

U 2: Hovedtavlens angivelse gælder for en vejstrækning. Tallene angiver afstanden fra tavlen til vejstrækningens begyndelse og slutning

 

U 2, 1

U2_1

 

U 2, 2

U2_2

 

U 3: Hovedstavlens angivelse begrænses den angivede varighed eller det angivede klokkeslæt på hverdage, lørdage eller søndag- og helligdage.

 • Klokkeslæt med sort skrift = hverdage
 • Klokkeslæt med sort skrift i parentes = lørdage
 • Klokkeslæt med rød skrift = søndag- og helligdage

U 3, 1

U3_1 a

U3_1 b

U3_1 c

 

 

U 3, 2

U3_2 a

U3_2 b

 

U 4: Hovedtavlens angivelse gælder kun for bestemte færdselsarter.

 

U 4, 1

U4_1

 

U 4, 2

U4_2

 

U 5: Hovedtavlens angivelse eller signalets visning gælder ikke for den angivne færdselsart

 

U 5, 1

U5_1

 

U 5, 2

U5_2

 

U 5, 3

U5_3

 

U 5, 4

U5_4

 

U 6: Hovedtavlens angivelse gælder en tilstødende vej

 

U 6, 1

U6_1

 

U 6, 2

U6_2

 

U 6, 3

U6_3

 

U 6, 4

U6_4

 

U 6, 5

U6_5

 

U 6, 6

U6_6

 

 U 6, 7

U6_7

 

 U 6, 8

U6_8

 

Undertavler til advarselstavler

Denne type af undertavler anvendes én bestemt type hovedtavle; nemlig advarselstavler:

 

UA 17: Gågade

Ua17

 

UA 21, 1: Krydsende cyklister

Ua21_1

 

UA 22, 1: Skole

Ua22_1

 

UA 22, 2: 100-200 m til skole

Ua22_2

 

UA 31: Isglat

Ua31

 

UA 31, 2: Jordkørsel

Ua31_2

 

UA 31, 3: Løst grus

Ua31_3

 

UA 31, 4: Aquaplaning

Ua31_4

 

UA 31, 5: Glat i vådt føre

Ua31_5

 

UA 39, 1: På cykelsti

Ua39_1

 

UA 39, 2: På fortov

Ua39_2

 

UA 39, 3: Fodgængere henvises til modsatte fortov

Ua39_3

 

UA 39, 4: Asfalt

Ua39_4

 

UA 39, 5: Afstribning

Ua39_5

 

UA 39, 6: Træfældning

Ua39_6

 

UA 41: Hastighedsangivelse

Undertavlen angiver den hastighed, hvormed svinget eller svingene under normale forhold kan gennemkøres.

Ua41

 

UA 42: 3 sving

Ua42

 

UA 43: Fri bredde

Undertavlen angiver den fri bredde på den indsnævrede strækning.

Ua43

 

UA 72: Se efter tog

Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning eventuelt med oversigtsareal. Tavlen opsættes både som undertavle til A 72 og til A 74. Tavlen må ikke bruges, hvis jernbaneoverkørslen er afmærket med B 13 Stop.

Ua72

 

UA 73: Varsling af elektrificeret bane

Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, hvor der er strømførende ledninger i overkørslen. Afstanden på tavlen er den sikre frihøjde under strømførende ledninger. Undertavlen kan ophænges selvstændigt over kørebanen umiddelbart før en jernbaneoverkørsel.

Ua73

 

UA 99, 1: Afstribning mangler

Ua99_1

 

UA 99, 2: Spor

Ua99_2

 

Undertavler til vigepligtstavler

Denne type af undertavler anvendes én bestemt type hovedtavle; nemlig vigepligtstavler:

 

UB 11, 1: Forvarsling for stop

Undertavlen bruges i forbindelse med B 11 til forvarsling for stop ved kryds. Afstanden til krydset angives på undertavlen. Undertavlen bruges ved A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme til forvarsling for stop ved jernbaneoverkørsel. Afstanden til sporet angives på undertavlen.

Ub11_1

 

UB 11, 2: Dobbeltrettet cykelsti

Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt.

Tavlen kan bruges under tavlerne B 11 og B 13.

Ub11_2

 

Undertavler til forbudstavler

Denne type af undertavler gælder én bestemt type hovedtavle; nemlig forbudstavler:

 

UC 19, 1: Det er forbudt at trække cyklen eller knallerten på kørebanen

Uc19_1

 

UC 20, 1: Forbudet gælder kun gennemkørsel

Uc20_1

 

UC 20, 2: Ærindekørsel tilladt

Uc20_2

 

UC 20, 4: Bus undtaget

Uc20_4

 

UC 20, 5: Bybus undtaget

Uc20_5

 

UC 20, 6: Beboerkørsel tilladt

Uc20_6

 

UC 20, 7: Varekørsel tilladt

Uc20_7

 

UC 20, 8: Arbejdskørsel tilladt

Uc20_8

 

UC 22, 1: Knallertkørsel forbudt

Uc22_1

 

UC 25, 1: Trækken med cykel eller ikke registreringspligtig knallert forbudt

Uc25_1

 

 

UC 33: Begrænset parkeringstilladelse

 

UC 33. 1,1: Parkering tilladt før og efter tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver, at du før og efter tavlen ved indstilning af p-skive eller betaling har tilladelse til at parkere inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 9-17 (dvs. sorte tal uden parentes)
 • Lørdage: 9-13   (dvs. sortetal i parentes)
 • Søn- og helligdage: 12-17  (dvs. røde tal)

Uc33_1_1

 

 

UC 33. 1. 2: Parkering tilladt efter tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver, at du efter tavlen ved indstilning af p-skive eller betaling har tilladelse til at parkere inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 10-18
 • Lørdage: 10-14

Uc33_1_2

 

 

UC 33. 1, 3: Parkering tilladt før tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver, at du før tavlen ved indstilning af p-skive eller betaling har tilladelse til at parkere inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 7-9 samt 15-18
 • Lørdage: 7-9 samt 11-14

Uc33_1_3

 

 

UC 33, 2.1: Parkering tilladt før og efter tavlen i begrænset periode inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver, at du før og efter tavlen ved indstilning af p-skive eller betaling har tilladelse til at parkere i højst 1 time inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 7-18³º
 • Lørdage: 7-13³º

Uc33_2_1

 

 

UC 33, 2.2: Parkering tilladt efter tavlen i begrænset periode inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver, at du efter tavlen ved indstilning af p-skive eller betaling har tilladelse til at parkere i højst 1 time inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 7-18³º
 • Lørdage: 7-13³º

Uc33_2_2

 

 

UC 33, 2.3: Parkering tilladt før tavlen i begrænset periode inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver, at du før tavlen ved indstilning af p-skive eller betaling har tilladelse til at parkere i højst 1 time inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 7-18³º
 • Lørdage: 7-13³º

Uc33_2_3

 

 

UC 56: Landsby

Uc56

 

U 60, 1: Undertavlen angiver, at restriktionen gælder både før og efter hovedtavlen.

Uc60_1

 

U 60, 2: Undertavlen angiver, at restriktionen begynder ved hovedtavlen.

Uc60_2

 

U 60, 3: Undertavlen angiver, at restriktionen ophører ved hovedtavlen.

Uc60_3

 

 

UC 60, 5.1: Standsning på rabat forbudt før og efter tavlen

Forbuddet gælder både før og efter tavlen

Uc60_5_1

 

 

UC 60, 5.2: Standsning på rabat forbudt efter tavlen

Forbudet gælder efter tavlen

Uc60_5_2

 

 

UC 60, 5.3: Standsning på rabat forbudt før tavlen

Forbudet gælder før tavlen

Uc60_5_3

 

 

UC 60, 6.1: Parkering på rabat forbudt før og efter tavlen

Forbudet gælder både før og efter tavlen

Uc60_6_1

 

 

UC 60, 6.2: Parkering på rabat forbudt efter tavlen

Forbudet gælder både efter tavlen

Uc60_6_2

 

 

UC 60, 6.3: Parkering på rabat forbudt før tavlen

Forbudet gælder både før tavlen

Uc60_6_3

 

 

UC 61: Standsning forbudt

Undertavlen angiver et standsningsforbud

 

 

UC 61, 1: Standsning forbudt før og efter tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver et standsningsforbud inden for følgendetidsrum:

 • Hverdage: 7-18

Uc61_1

 

 

UC 61, 1.1: Af- og pålæsning tilladt før og efter tavle

Af- og pålæsning er tilladt både før og efter tavlen

Uc61_1_1

 

 

UC 61, 1.2: Af- og pålæsning tilladt efter tavlen

Af- og pålæsning er tilladt efter tavlen

Uc61_1_2

 

 

UC 61, 1.3: Af- og pålæsning tilladt før tavlen

Af- og pålæsning er tilladt før tavlen

Uc61_1_3

 

 

UC 61, 2: Standsning forbudt efter tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver et standsningsforbud efter tavlen inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 9-17
 • Lørdage: 9-13
 • Søndage: 12-17

Uc61_2

 

 

UC 61, 3: Standsning forbudt r tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver et standsningsforbud før tavlen inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 9-17
 • Lørdage: 9-13
 • Søndage: 12-17

Uc61_3

 

 

UC 62: Parkering forbudt

Undertavlen angier et parkeringsforbud

Uc62

 

 

UC 62, 1: Parkering forbudt før og efter tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver et parkeringsforbud inden for følgendetidsrum:

 • Hverdage: 7-18

Uc62_1

 

 

UC 62, 2: Parkering forbudt før tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver et parkeringsforbud før tavlen inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 7-9 samt 15-18
 • Lørdage: 7-9 samt 11-14

Uc62_3

 

 

UC 62, 3: Parkering forbudt efter tavlen inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver et parkeringsforbud efter tavlen inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 10-18
 • Lørdage: 10-14

Uc62_2

 

 

Undertavler til påbudstavler

Denne type af undertavler anvendes til én bestemt type hovedtavle; nemlig påbudstavler:

 

UD 1

Ud1

 

UD 11, 4/15

Ud11_4-15

 

UD 21, 1: Dobbeltrettet cykeltrafik

Undertavlen angiver, at cykelstien har trafik i begge retninger.

Ud21_1

 

UD 21, 2: Dobbeltrettet cykeltrafik ophører

Undertavlen angiver, at cykelstien ikke længere har tafik i begge retninger.

Ud21_2

 

 UD 21, 5: Knallert forbudt

Ud21_5

 

 

Undertavler til oplysningstavler

Denne type af undertavler anvendes til én bestemt type hovedtavle; nemlig oplysningstavler

 

UE 20, 2.2: Slagelse mod venstre

Ue20_2_2

 

UE 20, 2.3: Slagelse mod højre

Ue20_2_3

 

UE 33, 1: Parkeringsbestemmelsen gælder både før og efter tavlen.

Ue33_1

 

 

UE 33, 1.1: Parkeringsbestemmelsen gælder både før og efter tavlen inden for angivede tidsrum

Undertavlen angiver, at parkering er tilladt før tavlen inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 9-17
 • Lørdage: 9-13
 • Søndage: 12-17

Ue33_1_1

 

 

UE 33, 2: Parkeringsbestemmelsen gælder efter tavlen

Ue33_2

 

 

UE 33, 2.1: Parkeringsbestemmelsen gælder efter tavlen inden for angivede tidsrum

Undertavlen angiver, at parkering er tilladt efter tavlen inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 10-18
 • Lørdage: 10-14

Ue33_2_1

 

 

UE 33, 3: Parkeringsbestemmelsen ophæves ved tavlen.

Ue33_3

 

 

UE 33, 3.1: Parkeringsbestemmelsen gælder før tavlen inden for angivede tidsrum.

Undertavlen angiver, at parkering er tilladt før tavlen inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 7-9 samt 15-18
 • Lørdage: 7-9 samt 11-14

Ue33_3_1

 

 

UE 33, 3.2: Parkeringsbestemmelsen gælder efter tavlen i begrænset periode inden for angivet tidsrum

Undertavlen angiver, at parkering er tilladt efter tavlen i højst 1 time inden for følgende tidsrum:

 • Hverdage: 7-18³º
 • Lørdage: 7-13³º

Ue33_3_2

 

 

UE 33, 5: Undertavlen udpeger den bane, som kun må benytttes af den færdselsart, der angives med hovedtavlens symbol.

Ue33_5

 

 UE 33, 6

Ue33_6

 

UE 33, 7

Ue33_7

 

UE 33, 8

Ue33_8

 

UE 80: Påbudt sele og kørelys

Undertavlen angiver, at det er påbudt at bruge kørelys, sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn.

Ue80

 

Previous reading
Standsning og parkering
Next reading
Servicetavler