De nye regler for lastbil og bus

”Stort kørekort” er en populær betegnelse for kørekort til lastbil og bus – dvs. kørekort til køretøjer over 3500 kg.

Den 19. januar 2013 trådte de nye EU-regler for kørekort i kraft, hvilket også har berørt reglerne for tungere køretøjer.

Som noget nyt er de oprindelige 4 kørekortkategorier lastbil (C), lastbil med påhængsvogn (C/E), bus (D) og bus med påhængsvogn (D/E) blevet suppleret med yderlige 4 kategorier til tungere køretøjer på over 3500 kg.

Stort kørekort inkluderer fra 19. januar 2013 også følgende kategorier:

 • Lille lastbil (C1)
 • Lille lastbil med påhængskøretøj (C1/E)
 • Lille bus (D1)
 • Lille bus med påhængsvogn (D1/E)

Såfremt du allerede havde kørekort til lastbil eller bus med eller uden anhænger inden d. 19. januar 2013, må du føre de samme køretøjer.

Dog vil en ny udstedelse af kørekort ændre dine vilkår, hvad angår eksempelvis gyldighedsperiode og helbredskrav.

”Stort kørekort” er en populær betegnelse for kørekort til lastbil og bus
”Stort kørekort” er en populær betegnelse for kørekort til lastbil og bus

 

Alder

Alderskravene til stor kørekort er generelt fastsat således, at du gravis med alderen, får mulighed for at føre tungere køretøjer.

Du må få kørekort til lille lastbil (kategori C1) allerede som 18-årig og lille bus (kategori D1), når du er fyldt 21 år.

Aldersgrænsen for stor lastbil (kategori C) og stor bus (kategori D) er 3 år højere – dvs. hhv. 21 år og 24 år.

Dog er det i nogle uddannelses- og erhvervsmæssige sammenhænge muligt at erhverve kørekort til de tungere køretøjer endnu tidligere.

Se skemaet nedenfor.

 

Gyldighedsperiode

Alle typer af stort kørekort udstedt efter den 19. januar 2013 har en gyldighedsperiode på 5 år.</p

Desuden skal du være opmærksom på, at gyldighedsperioden fra det fyldte 70. år gradvis nedtrappes.

Samtidig kan helbredstilstanden have indflydelse på, hvor længe dit kørekort er gyldigt, idet oplysningerne fra helbredsattesten kan forkorte kørekortets gyldighedsperiode.

Læs evt. artiklen: fornyelse af kørekort for ældre

 

Stort kørekort og kategorier

Der findes følgende 8 kørekortkategorier, som i daglig tale går under betegnelsen ”stort kørekort”:

Kategori Førerretten til køretøjer: Afledte rettigheder Alder
C1 – lille lastbil
 • Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3500 kg.
 • Personbiler ind-rettet til beford-ring af højest 8 personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3500 kg. Til køre-tøjerne må du tilkoble et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
18 år
C1/E – lille lastbil med stort påhængskøretøj
 • Et C1 køretøj og et påhængs-køretøj med en tilladt total-vægt på over 750 kg.
 • Et B køretøj (almindelig bil) og et påhængs-køretøj med en tilladt total-vægt på over 3.500 kg (B/E eller B+ kørekort).
 • Vogntogets samlede total-vægt må ikke overstige 12.000 kg
Ret til at føre et stort påhængs-køretøj i forbindelse med et kategori B-køretøj. 18 år
C – stor lastbil
 • Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
 • Personbil ind-rettet til beford-ring af højst 8 personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
 • Vogntog bestå-ende af et af ovennævnte køretøjer og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg.
21 år

Undtagelser: 18 år

C kørekort kan erhverves allerede som 18-årig, hvis:

 • Kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse
 • Bestemte ansættelser, f.eks. i forsvaret, redningsberedskabet osv.
 • Bestemte uddannelser, f.eks. mekaniker
C/E stor lastbil med stor påhængskøretøj Et C køretøj og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg Ret til at føre:

 • Stort påhængs-køretøj i for-bindelse med et kategori B-køretøj
 • Stort påhængs-køretøj i forbindelse med et kategori C1-køretøj
 • Køretøjer om-fattet af kate-gori D1/E, når du har er-hvervet køre-kort til kategori D1.
 • Køretøjer om-fattet af kategori D1/E og D/E, når du har erhvervet kørekort til kategori D.
 • Lastbil med tilkoblet blokvogn.
21 år

Undtagelser: 18 år

C1 kørekort kan erhverves allerede som 18-årig, hvis:

 • Kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse
 • Bestemte ansættelser, f.eks. i forsvaret, redningsberedskabet osv.
D1 – lille bus
 • Personbil ind-rettet til beford-ring af over 8, men højst 16 personer foruden føreren og med en længde på højst 8 meter.
 • Vogntog bestående af et D1-køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg
 21 år
D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj Et D1 køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg Ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med et

kategori B-køretøj

21 år
D – stor bus
 • Personbil ind-rettet til beford-ring af over 8 personer foruden føreren.
 • Vogntog bestående af et D-køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt total vægt på ikke over 750 kg
 24 år

Undtagelser: 21 år

D kørekort kan erhverves allerede som 21-årig, hvis:

 • Kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse
 • Bestemte ansættelser, f.eks. i forsvaret, redningsberedskabet osv.
 • Bestemte uddannelser, f.eks. mekaniker
D – stor bus med stort påhængskøretøj Et D køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg Ret til at føre:

• Stort påhængs-køretøj i forbindelse med et kategori B-køretøj

• Stort påhængs-køretøj i forbindelse med et kategori D1-køretøj.

24 år

Undtagelser: 21 år

D1/E kørekort kan erhverves allerede som 21-årig, hvis:

 • Kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse
 • Bestemte ansættelser, f.eks. i forsvaret, redningsberedskabet osv.

 

Relevante artikler: fornyelse af kørekort, gyldighed og alder

Previous reading
Betinget frakendelse af kørekort
Next reading
Erhvervskørekort