Regler for standsning og parkering

I Færdselsloven skelnes der mellem standsning og parkering.

Hvor man ikke må standse, må man heller ikke parkere! Til gengæld må man gerne standse, hvor man må parkere.

Andre steder må man gerne standse, men ikke parkere.

Forvirrret?

I det nedenstående kan du læse om reglerne for standsning og parkering.

 

Standsning

Standsning betyder, at du må hensætte køretøjet i højst 3 minutter.

Hvad du foretager dig under standsningen spiller ingen rolle. Indstigning- og udstigning, af- og pålæsning er lovligt, såfremt du opholder dig frivilligt på stedet i højst 3 minutter.

 

Hvor standsning er forbudt, er der altid parkeringsforbud. Til gengæld kan standsning være tilladt, selvom parkering er forbudt.

Se hvornår standsning er tilladt under parkeringsforbud

 

“Standsning forbudt” skilt

 

Parkering

Hvis du hensætter dit køretøj i mere end 3 minutter, er der tale om parkering – også selvom du bliver siddende i/på køretøjet.

Hvor du ikke må standse, må du heller ikke parkere. Derfor involverer et standsningsforbud også et parkeringsforbud.

Til gengæld er et parkeringsforbud ikke nødvendigvis ensbetydende med, at standsning er forbudt.
 

“Parkering forbudt” skilt

 

Det er vigtigt at kende reglerne for parkeringsforbud, da forbuddet ikke altid skiltes.

Se reglerne for “Parkering forbudt” her

 

NB! Ufrivillige stop såsom punktering, trafikpropper m.m. gælder ikke som standsning og parkering.

For at undgå unødig fare og ulempe for andre bør standsning og parkering som udgangspunkt udføres i kørselsretningen – dvs. langs højre side af vejen.

 

Standsning og parkering forbudt

Hvor du ikke må standse, må du heller ikke parkere!

Dvs. et “standsning forbudt” skilt angiver både et standsnings- og parkeringsforbud.

Der findes dog en række andre situationer i trafikken, hvor både standsning og parkering er forbudt – også selvom det ikke er skiltet!

 
Følgende steder må du hverken standse eller parkere i trafikken:

 • Mindre end 3 meter fra siden af bilen til en spærrelinje
 • Mindre end 5 meter fra en spærrelinjes begyndelse
 • Mindre end 5 meter før udkørsel af cykelsti
 • Mindre end 5 meter før et fodgængerfelt
 • Mindre end 10 meter fra et kryds
 • Mindre end 12 meter før og efter et busstoppested
 • Ved optrukket gul kantlinje
 • På jernbanespor
 • På fortov, såfremt en tvilllingebarnevogn ikke kan komme forbi
 • På cykelsti
 • På motortrafikvej
 • På motorvej
 • På taxi-holdeplads
 • På handicapparkeringsplads (hvis du ikke har et invalideskilt)
 • På broer over motorveje, i viadukt eller tunnel
 • På eller i nærheden af bakketop
 • I eller ved uoverskuelige sving
 • I krybespor
 • På midterrabat, helleanlæg og spærreflade

Du skal desuden undgå, at køretøjet under standsning og parkering spærer udsynet til færdselstavler- eller signaler.

Se reglerne for standsning her
 

Previous reading
Undersøg reglerne for det internationale kørekort
Next reading
Undertavler