Hvad er standsning?

Standsning betyder, at du må hensætte køretøjet i højst 3 minutter.

Såvel ind- og udstigning som af- og pålæsning er lovligt, såfremt du frivilligt opholder dig på stedet i højst 3 minutter.

Hvis du hensætter køretøjet i over 3 minutter, er der ifølge Færdselslovens §2, pkt. 17 ikke længere tale om standsning, men derimod parkering.

Hermed overtræder du Færdselsloven, hvis der er parkeringsforbud.

Se hvornår parkering er forbudt her

 
 

Hvornår er standsning forbudt?

“Standsning forbudt” skilt

Standsningsforbud er ofte angivet med et “standsning forbudt” skilt, men langt fra altid!

Hvor standsning er forbudt, er der altid parkeringsforbud.

Til gengæld kan standsning være tilladt, selvom parkering er forbudt.

 
 

Følgende steder må du gerne stande, men ikke parkere:

 • Tavlen “Parkering forbudt”
 • Stiplet eller brudt gul kantstensafmærkning
 • Udfor port eller indkørsel, så udkørsel herfra vanskeliggøres
 • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, – bortset fra to-hjulet cykel og knallert eller motorcykel uden sidevogn
 • Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel
 • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet
 • På en hovedvej udenfor tættere bebygget område

Standsningforbud er ikke altid anvist ved skiltning. Dvs. det kan sagtens være forbudt at standse, selvom der ikke er noget “standsning forbudt” skilt.

 

Standsningsforbud uden skiltning

Mange steder i trafikken er det ulovligt at standse, selvom det ikke er angivet med et “standsning forbudt” skilt.

På følgende steder er standsning forbudt, selvom det ikke er skiltet:

 • På fortov eller gangsti, såfremt en tvillingebarnevogn ikke kan komme forbi
 • På motorvej
 • På motortrafikvej
 • På cykelsti
 • På midterrabat, helleanlæg og spærreflade
 • Mindre end 10 meter fra et kryds
 • Mindre end 3 meter fra siden af bilen til en spærrelinje
 • Mindre end 5 meter fra en spærrelinjes begyndelse
 • Mindre end 5 meter før et fodgængerfelt
 • Mindre end 5 meter før udkørsel fra cykelsti
 • Mindre end 12 meter fra et busstoppested (målt fra skiltet)
 • Mindre end 5 meter fra jernbaneoverkørsel (NB. parkering er mindre end 30 meter!)
 • På jernbanespor – i havneområder er det dog tilladt at standse på sporet (ikke parkere).
 • På taxaholdeplads
 • Ved optrukket gul kantlinje/kantstensafmærkning
 • I modsatte side af vejen – medmindre denner er ensrettet eller mindre befærdet
 • På broer over motorveje, i viadukt eller tunnel
 • I krybespor
 • På eller i nærheden af en bakketop
 • Ved eller i uoverskuelige vejsving (dvs. nedsat oversigt)

Desuden må køretøjet under stadsningen ikke spære udsyn for færdselstavler- eller signaler.

Previous reading
Erhvervskørekort
Next reading
Parkering forbudt