For supplerende information henvises der til artiklen: Spirituskørsel og straf

 

Definition af spirituskørsel

Spirituskørsel kaldes også promillekørsel eller spritkørsel.

Færdselsloven er hensigtsmæssig at anvende til at definere begrebet “spirituskørsel”, eftersom den bestemmer, hvilke konsekvenser en sådan adfærd skal have.

Ifølge Færdselslovens § 53 kører man spirituskørsel, hvis man har en promille på over 0,5 promille.

Spirituskørsel

§ 53. For spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft.

Stk. 2. For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på betryggende måde.

Kilde: Retsinformation.dk

Spirituskørsel og generhvervelse

 

Betinget frakendelse

Hvornår frakendes kørekortet betinget som følge af spirituskørsel?

Er det mere end 3 år siden, du første gang erhvervede kørekort, og du bliver taget for spirituskørsel med en promille på under 1,20, vil du blive idømt en betinget frakendelse af førerretten.

 

Hvordan generhverver jeg førerretten?

Krav:

For at generhverve kørekortet, skal du opfylde følgende krav:

 

Som regel får du en frist på 3 måneder fra frakendelsesdatoen til at gennemføre et A/T kursus og bestå en kontrollerende køreprøve (dvs. teori- og køreprøve).

Du kan først tilmelde dig teoriprøven, når du har gennemført Alkohol- og Trafikkurset.

Eftersom A/T kurset varer ca. 1 måned, har du travlt, hvis du bagefter også skal nå at bestå teori- og køreprøven inden fristen på 3 måneder udløber.

Desuden inddrages kørekortet, hvis du ikke består i første forsøg.

Hvis du har kørekort til flere kategorier og ikke består på dit andet forsøg, kan det have mærkbare konsekvenser

Dumper du 2 gange teoriprøven eller 2 gange køreprøven, skal du til en en særskilt kontrollerende køreprøve i alle de kategorier, du har kørekort til.

 Læs mere om betinget frakendelse af førerretten her

 

Ubetinget frakendelse

Hvornår frakendes kørekortet ubetinget som følge af spirituskørsel?

Er det mere end 3 år siden, du første gang erhvervede kørekort, og du bliver taget for spirituskørsel med en promille over 1,20, vil du blive idømt en ubetinget frakendelse af førerretten.

 

Hvordan generhverver jeg førerretten?

For at generhverve kørekortet skal du opfylde følgene krav:

Krav:

  • Gennemføre et Alkohol- og Trafikkursus: Tidligst 3 måneder før frakendelsestidens udløb. Du skal selv tilmelde dig. Læs om A/T kurser her
  • Består en kontrollerende køreprøve

 

Hvis du er blevet frakendt kørekortet ubetinget, må du ikke føre et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort (undtagen knallert 30).

Den ubetingede frakendelsestid er mindst 3 år og fastsættes af politiet.

Desuden tilkendes du ikke automatisk førerretten til samtlige kategorier, du havde kørekort til inden den ubetingede frakendelse.

Dvs. du skal aflægge prøve i samtlige kategorier, du ønsker at generhverve førerretten til.

Læs mere om ubetinget frakendelse af førerretten her

 

Kørselsforbud

Hvornår pålægges der kørselsforbud som følge af spirituskørsel?

Er det mindre end 3 år siden, du første gang erhvervede kørekort, og du bliver taget for spirituskørsel med en promille under 1,20, vil du blive pålagt kørselsforbud.

 

Hvordan ophæves kørselsforbuddet?

For at generhverve førerretten skal du opfylde følgene krav:

Krav:

  • Gennemføre et Alkohol- og Trafikkursus: Du skal aflevere dit kørekort, når du starter på A/T kurset. Læs om A/T kursus her
  • Bestå en kontrollerende køreprøve

 

Når du har bestået den kontrollerende køreprøve, ophæves kørselsforbudet.

Dvs. du generhverver førerretten til de kategorier, du havde kørekort til inden kørselsforbuddet.

Læs mere om kørselsforbud her

 

Prøvetiden efter generhvervelse

Når du har generhvervet førerretten  vil du i den efterfølgende tid blive underlagt skærpede betingelser.

Prøvetiden afhænger af, hvilken type straf, du er idømt.

  • Ubetinget frakendelse: Bliver du inden for de næste 5  (efter generhvervelse af kørekortet) får taget for spirituskørsel (dvs. promille over 0,5, frakendes dit kørekort ubetinget i mindst 3 år.Selv hvis du begår en forseelse, som under normale omstændigheder ville medføre en betinget frakendelse, vil du få frakendt kørekortet ubetinget i mindst 3 år.
  • Betinget frakendelse: Hvis du inden for 3 år efter domssigelsen begår en forseelse, der normalt udløser en betinget frakendelse af førerretten, idømmes du en ubetinget frakendelse. F. eks. hvis du får 3 klip i kørekortet inden for 3 år. Læs om klip i kørekort her
  • Kørselsforbud: Hvis du inden for 3 år begår en ny forseelse, der vil give betinget frakendelse, får du en ubetinget frakendelse. Er forseelsen ikke spirituskørsel, skal du i stedet for et A/T kursus gennemføre en “særlig køreundervisning”.

 

Hvis du kører spirituskørsel igen

Ved gentagen spirituskørsel skærpes straffen yderligere.

Køretøjet kan blive konfiskeret for altid, hvis du bliver taget for spirituskørsel 2 gange inden for 2 år. Desuden kan du komme i fængsel og få frakendt kørekortet ubetinget i 10 år.

Se oversigten over bøder og straffe ved gentagen spirituskørsel her

 

Relaterede artikler: A/T kursus, generhvervelse af kørekort, kørselsforbud

 

Previous reading
Spirituskørsel og straf
Next reading
AT Kursus