Hvornår gælder reglen for sammenfletning?

Det er vigtigt at kunne skelne mellem vognbaneskift og sammenfletning!

Ved vognbaneskift har du altid ubetinget vigepligt, mens begge parter deler ansvaret ved sammenfletning.

Sammenfletning og vognbaneskift

Ved sammenløb af vognbaner skal du være opmærksom på, hvorvidt der er en striplet linje mellem vognbanerne.

Vognbaneskift:           

Skal du krydse den striblede linje for at komme over i den vognbane, hvor vejen fortsætter? I så fald er der tale om vognbaneskift! Dvs. du har ubetinget vigepligt og skal holde tilbage for dine medtrafikanter i den fortsættende vognbane.

Læs mere om vognbaneskift her

 

Sammenfletning:

Hvis du derimod ikke skal krydse vognbanestriber, gælder reglen om sammenfletning.

“Hvor stregerne slettes, der flettes”.

 

Tilkørsel på motorvej

I Danmark er der ingen vigepligt, når du kører ind på en motorvej. Det samme gælder for den, som allerede befinder sig på motorvejen.

Dvs. det er begges ansvar at tilpasse hastigheden på en sådan måde, at sammenfletningen mellem tilkørselsbanen og motorvejens inderste vognbane ikke medfører fare og unødig ulempe.

§ 18, Stk. 3. Kørende i tilkørselsbane (accelerationsbane) skal tilpasse sin hastighed til færdslen i den vognbane, som skal benyttes under den fortsatte kørsel, og forlade tilkørselsbanen, når det kan ske uden fare eller unødig ulempe. Kørende i den vognbane, som færdslen i tilkørselsbanen skal køre ud i, skal, om nødvendigt ved at nedsætte hastigheden, lette udkørslen fra tilkørselsbanen.

NB! Vær opmærksom på, at “flettereglen” gælder motorvejstilkørsel i Danmark. I mange andre lande er der fuld vigepligt. Derfor skal du være ekstra opmærksom, nå du kører ind på en motorvej i udlandet!

 

Anvar ved uheld

Eftersom sammenfletningen forudsætter, at begge parter tager hensyn for at skabe plads til dem begge uden fare eller unødig ulempe for hinanden og den øvrige trafik, er de lige gode om det, hvis sammenfletningen ender i en ulykke.

Dvs. begge parter deler skyldsansvaret.

 

Previous reading
Indkørsel forbudt
Next reading
Advarselstavler