Hvornår skal man have særlig køreundervisning?

 
Er du førstegangserhverver, er dit kørekort på prøve. Dvs. du mister kørekortet, hvis du får mindst 2 klip inden for de første 3 efter du har erhvervet kørekort første gang. Prøvetiden gælder kun for den første kategori, du tager kørekort til.

NB! At ignorere et kørselsforbud er det samme som at køre uden kørekort! Bøden er 7.000 kr første gang – og straffen bliver betydeligt hårdere ved gentagende overtrædelser.

Hermed får får du et kørselsforbud, hvilket i realiteten betyder, at du mister kørekortet. For at ophæve kørselsforbuddet skal du inden aflæggelse af en kontrollerende køreprøve gennemføre en såkaldt “særlig køreundervisning” hos en kørelærer, som er godkendt til den kategori, som den særlige køreundervisning omhandler.

 

Undervisningsforløbet

Minimumskravene for særlig køreundervisning er mindre omfattende end den undervisning du modtog, da du erhvervede det nu mistede kørekort. Dog er det ligeså svært at bestå køreprøven, som da du bestod første gang.

Undervisningensforløbet for særlig køreundervisning skal gennemføres i overensstemmelse med Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelsen til den pågældende kategori omhandlende afsnittene 4-8 om hhv. trafikadfærd, grundregler for kørsel, manøvrer på vej og særlige risikoforhold.

Den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage og omfatte:

    • mindst 8 lektioner i teori á mindst 45 minutters varighed
    • mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) á mindst 45 minutters varighed

 
Husk, at du ikke må holde pause i mere end 3 måneder efter påbegyndelse af særlig køreundervisning. Ellers skal du starte forfra igen.
 

Hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve

Selvom den lovbefalede særlige køreundervisning er underligt belydeligt mindre minimumskrav (hvad angår undervisningstid) i forhold til den undervisning du gennemførte, da du erhvervede det nu mistede kørekort, er køreprøven ligeså svær at bestå!

Dvs. du skal være ligeså godt foreberedt, selvom loven ikke kræver, at du modtager ligeså meget undervisning. Ellers består du ikke den kontrollerende køreprøve!

Foruden skulle betale for at komme op til en ny køreprøve kan det få yderligere konsekvenser, hvis du dumper den kontrollerende køreprøve mere end én gang.

Du mister førerretten til samtlige kategorier, du har kørekort til, hvis du dumper 2 gange til teoriprøven eller 2 gange til den praktiske køreprøve. Dvs. du skal bestå køreprøverne i alle de kategorier, du tidligere havde kørekort til, hvis du ønsker at generhverve dem.

Det samme gør sig gældende, hvis du har fået frakendt kørekortet i mere end 3 år.

 
Læs om straf for kørsel uden kørekort her
 
 
Relaterede artikler: kontrollerende køreprøve, kørselsforbud

Previous reading
Handicapskilt / Invalideskilt (parkeringskort)
Next reading
Motorcykelkørekort (MC kørekort)