Hvorfor har man rundkørsler?

De seneste år er rundkørsler i stigende grad blevet en betydelig del af den trafikale infrastruktur, hvilket primært skyldes følgende faktorer:

  • Hurtig og glidende afvikling af trafikken: En rundkørsel giver – i modsætning til et lyskryds – en glidende afvikling af trafikken uden unødvendige stop for rødt på tidspunkter, hvor der er ikke er krydsende trafik.
  • Færre alvorlige sammenstød: De fleste alvorlige ulykker sker i trafikkryds, hvor den krydsende trafik sker med høj fart. lave hastighed i rundkørsler medfører derfor mindre alvorlige ulykker, hvilket er en afgørende årsag til, at antallet af dødsulykker er faldet betydeligt de seneste år.
  • Mindre støj- og luftforurening: Den glidende trafik i en rundkørsel dæmper den støj og forurening, der er forbundet med igangsætning af køretøjer ved vejkryds.

Ligesom ved højresving i almindelige vejkryds, er cyklister og knallertførere sårbare, når bilister skal dreje til højre. Alt for mange bilister orienterer sig ikke grundigt nok, når de skal dreje af rundkørslen.

Normalt er det sådan, at et køretøj, som skal forlade rundkørslen, skal holde tilbage for en cykel eller knallert, som skal videre rundt.

I den senere tid er der imidlertid dukket nye typer rundkørsler op, hvor man har ført cykelstien 3 meter væk fra selve rundkørslen. Derved har man kunne ændre vigepligten i rundkørslen.

Ved at lade cykelstien være adskilt fra den øvrige trafik, kan man sætte hajtænder op for cyklister og derved lade det være cyklisten, som skal holde tilbage.

Det giver naturligvis en hurtigere afvikling af trafikken, som skal bruge mindre tid på at orientere sig og faktisk kan komme rundt uden en kritisk hastighedsnedsættelse, men for en cyklist, som skal passere kan det betyde lang ventetid bare at køre ligeud.

Ved en rundkørsel kan følgende skilte forekomme:

 
 

Dette advarselsskilt opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer en rundkørsel.

 

 
 
 

Denne påbudstavle angiver kørselsretningen i rundkørslen.

 

Færdselsregler

Generelt skal du følge disse grundregler ved kørsel i en rundkørsel:

  1. Fremkørsel mod rundkørslen skal ske med en passende lav hastighed – dvs. 20-30 km/t (samme hastighed gælder også inde i rundkørslen)
  2. Husk at orientere dig grundigt inden du kommer ind i rundkørslen
  3. Din placering afhænger af, hvor du skal dreje ud fra rundkørslen
  4. Tegngivning med blinklys, når du ud af rundkørslen. Orientér dig grundigt i spejle og ved at kigge dig over højre skulder, når du vil forlade rundkørslen

 

Fremkørsel mod en rundkørsel

Fremkørslen skal ske med så lav hastighed, at du kan nå at overskue trafikken i rundkørslen, så du kan nå at stoppe helt for tværkørende trafikanter.

Du kan fortsætte ind i rundkørslen uden at stoppe op, hvis du vurderer, at du ikke er til gene for den tværgående trafik.

NB! Husk, at du altid har ubetinget vigepligt – dvs. du må først køre ind i rundkørslen, når du ikke er til gene for den tværgående trafik.

 

Placering

Din placering afhænger af, hvor du skal hvor du kører ud fra rundkørslen.

Hvis du skal ud ad 1. vej i rundkørslen…

Placering, orientering og tegngivning svarer helt til procedurerne ved et højresving i et vejkryds, når du skal ud af første vej (frakørsel) i rundkørslen.

Placér dig så langt til højre som overhovedet muligt og giv tegn med blinklyset på vej frem mod rundkørslen. Du skal blinke til højre under hele manøvren – dvs. under fremkørslen, videre inde i rundkørslen samt frakørslen ud ad 1. vej.

Husk at orientere dig, inden du kører ind i rundkørslen. Det samme gælder, når du forlader rundkørslen – også selvom du allerede er i den højre vognbane. Husk, at cykler og knallerter kan komme farende yderst i vognbanen, når du drejer. Derfor kig grundigt i spejle og drej hovedet over højre skulder pga. den blinde vinkel.

Hvis du skal ud af rundkørslen senere…

Mens der er enighed om proceduren ved første frakørsel, er der ingen konsensus blandt køresagkyndige, hvad angår placering i rundkørsler, hvis man vil ud af af 2. vej eller en senere frakørsel.

Hvor frakørsel ud ad 1. vej svarer til et ganske almindeligt højresving i et vejkryds, er der stor uenighed om, hvordan man skal placere sig i tosporede rundkørsler ved frakørsel senere end ad 1. vej.

Uenigheden skyldes, at ordet “rundkørsel” ikke er nævnt i Færdselsloven, hvilket giver mulighed for forskellige fortolkninger.

Da det er lettere at komme ud af rundkørslen, hvis man allerede befinder sig i den yderste vognbane (ligesom ved højresving i et almindeligt vejkryds), undlader mange trafikanter konsekvent at køre i den inderste vognbane længst til venstre i rundkørslen tæt på “midterøen”.

Hermed udnyttes rundkørslens kapacitet langt fra så optimalt som tiltænkt, hvilket sinker afviklingen af trafikken.

Derfor har Vejdirektoratet lavet en oplysningskampagne om kørsel i rundkørsler, hvor man opfordres til at benytte den vognbane med bedst plads, hvis man skal ud senere end ved første frakørsel.

Som Vejdirektoratet pointerer i nedenstående video: “Prøv engang at tage det venstre spor – det bider ikke!”

Se videoen her:

 

Previous reading
Overhaling indenom
Next reading
Overhaling