Denne artikel omhandler reglerne for ansøgning om parkeringskort (invalideskilt til bilen).

For information om parkeringsregler henvises der til artiklen: Parkeringsregler for biler med parkeringskort (invalideskilt)

Regler for ansøgning om parkeringskort

Sådan ser et parkeringskort (invalideskilt) ud!

Parkeringskort er den officielle betegnelse for et “invalideskilt” eller “handicapskilt” til bilen, som kortet ofte fortsat kaldes, selvom det gamle blå invalideskilt sidst blev udstedt 31. december 2000 og efer en udfasningsperiode har været ugyldig siden og efter 1. juni 2011.

Læs om parkeringsreglerne for handicapparkeringskort her

 

Hvem kan få handicapparkeringskort?

For at være berettiget til at benytte et parkeringskort, skal du opfylde følgende krav.

Betingelserne for udstedelse og fornyelse af parkeringskort er formuleret i “Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap” (BEK nr 661 af 11/06/2010):

“Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap” (BEK nr 661 af 11/06/2010):

§ 6, stk. 1. Parkeringskort udstedes og fornyes til personer, som opfylder betingelserne for støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Parkeringskort udstedes og fornyes endvidere til personer, som er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som er etableret som fritidskørsel.

Stk. 3. Herudover udstedes og fornyes parkeringskort til personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør
1) evnen til at færdes,
2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller
3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

 

Såvel voksne som børn kan få udstedt et parkeringskort, såfremt personen i ansøgningen opfylder ovenstående betingelser efter *Danske Handicaporganisationernes Brugerservice (DHB) vurdering.

Parkeringskortet kan ikke udstedes til institutioner. Kortet er kun personligt – f. eks. må en institutionsbus kun holde på en handicapplads, hvis mindst én passager har et gyldigt parkeringskort.

På vegne af Rigspolitichefen tildeler Danske Handicaporganisationers Brugerservice parkeringskort.

Såfremt du ikke er fundet berettiget til kortet og er uenig i grundlaget for beslutningen, kan du klager over DHB’s afgørelse til Rigspolitichefen.

Fristen for klage er 4 uger fra den dag, klageren har fået meddelelse om afgørelsen (jvft. § 2, Stk. 4 i “Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap”.

 

Ansøgningsskema

Du og din læge skal udfylde et særligt ansøgningsskema, som er udarbejdet af Danske Handicaporganisationer (DH).

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, skal det vedlagt et foto sendes til Danske Handicaporganisationer, som på baggrund af ansøgningen tager stilling til, hvorvidt du er berettiget til at få udstedt et parkeringskort.

 

Normalt tager det DHB 1-2 uger at behandle din ansøgning om parkeringskort – dvs. indtil du kan forvente svar.

Såfremt du findes egnet til kortet, tager det efter indsendelse af stamkort med underskrift, foto samt registrering af betaling yderligere op til 3 uger, før du modtager handicapparkeringskortet.

Dog kan sagsbehandlingstiden nogle gange vare længere. Derfor kan man på DH’s hjemmeside se en status over den forventede sagsbehandlingstid.

NB! * Danske Handicaporganisationers Brugerservice (DHB) hed tidligere Invalideorganisationernes Brugerservice (IBS)

 

Pris

Taksterne for 2015 er:

  • Udstedelse af parkeringskort: 425 kr.
  • Fornyelse af parkeringskort: 250 kr.

Hvis du har mistet eller beskadiget et gyldigt parkeringskort, kan du få lavet et nyt for 250 kr.

 

Gyldighed

Hvor længe gælder et parkeringskort (invalideskilt)?

Handicapparkeringskortet er gyldigt i 10 år.

Dog skal parkeringskortet tilbageleveres til Danske Handicaporganisationers Brugerservice, “Såfremt en person ikke længere opfylder de betingelser, som var grundlaget for udstedelsen eller fornyelsen af et parkeringskort (jvnf § 9, BEK nr 661 af 11/06/2010).

 

Brug af parkeringskort i udlandet

Parkeringskortet er udarbejdet af EU og gælder i hele EU-området. Dog er det forskelligt, hvor samt hvor længe du må holde forskellige steder.

Derfor er det en god ide at læse brochuren over parkeringsregler for parkeringskortet for hvert land.

 

Kilder:

 

Previous reading
Kørekort koder
Next reading
Handicapskilt / Invalideskilt (parkeringskort)