Hvad er påbudstavler?

Påbudstavler er runde og blå trafikskilte med et hvidt symbol, der angiver et bestemt påbud – dvs. du skal gøre det, tavlen viser.

 
Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 4, stk. 5.

Påbudstavler angiver særlige påbud.
 
Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 18
Påbudstavler er cirkelformede med blå bund og hvidt symbol, som angiver påbuddets art.
 
Bekendtgørelse om vejafmærkning, § 19

Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.

 

Påbudstavler – oversigt og betydning

Her ser du en oversigt over samtlige typer af påbudstavler med billede og betydning.

 

Påbudt kørselsretning

                   

Venstre                        Ligefrem                      Højre

                              

Venstresving          Ligefrem og venstre      Venstre og højre      Ligefrem og venstre

Højresving

 

Påbudt kørselsretning i rundkørsel

 

Påbudt passage

          

Venstre                           Højre

Betydning: Motorkøretøjer og store knallerter (knallert 45) skal følge tavlens påbud om at passere tavlen på den side, pilen peger mod.

Det gælder påbuddet ikke kørsel til stoppested, i busbane, parkeringsbane eller lignende.

 

Valgfri passage

Betydning: Motorkøretøjer og store knallerter skal følge tavlens påbud om, at tavlen skal passeres på enten venstre eller højre side.

 

Cykelsti

Betydning: Du skal fælge tavlens påbud om, at kun cyklister og førere af små knallerter (knallert 30) må anvende cykelstien.

Dog må fodgængere gerne benytte cykelstien, såfremt de ikke er “til ulempe for kørende på cykelstien”, jvt. Færdelslovens § 10, stk. 3.

 

Gangsti

Betydning: Du skal følge tavlens påbud om, at kun fodgængere skal benytte gangstien.

 

Ridesti

Betydning: Du skal følge tavlens påbud om, at kun ridende skal benytte ridestien.

 

Delt sti

          

Betydning: Du skal følge tavlens påbud om, at stien er adskilt med flere baner forbeholdt hver sin færdselsart. Dvs. du skal kun opholde dig på den bane, hvor symbolet angiver din færdselsart.

 

Fælles sti

Betydning: Du skal følge tavlens påbud om, at stien udgør en bane, som er fælles for alle færdselsarter angivet på skiltet.

 

Mindste hastighed

Betydning: Påbuddet gælder alle køretøjer undtagen cykel og “lille knallert” (knallert 30). Dvs. du skal køre mindst 50 km/t.

 

Ophør af mindste hastighed

 

Previous reading
Køreprøve
Next reading
Motorcykel – 16 år