Må man overhale indenom?

Det gælder det for alle motorkøretøjer, at overhaling skal ske venstre om – dvs. udenom – medmindre forankørende svinger til venstre.

Kun førere af “lille knallert” (knallert 35) og cyklister må overhale andre køretøjer til højre.

Som det formuleres i Færdselslovens § 21:

§ 21. Overhaling skal ske til venstre. Dog skal overhaling ske højre om et køretøj, hvis fører svinger til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving. Cyklist og fører af lille knallert kan overhale køretøjer af andre arter til højre.

Dog kan der i bestemte situationer forekomme undtagelser, hvor det er tilladt at passere en bil højre om. Men i så fald er det ikke en overhaling indenom, men en “forbikørsel”.

Ifølge Færdselsloven er overhaling indenom altid forbudt, men til gengæld er “forbi kørsel tilladt i bestemte situationer.

I følgende situationer må du passere et køretøj indenom:

Du må passere et køretøj inden om, hvis:

  • Den forankørende giver tegn til at svinge til venstre eller er i færd med at svinge til venstre.
  • Der er flere vognbaner i samme retning og færdslen er så tæt, at der opstår rækker af køretøjer, hvor hastigheden bestemmes af forankørende (inden for den tilladte fartgrænse), er der ikke taler om en overhaling, hvis du passerer et køretøj i vognbanen til venstre for dig.

Dvs. der skal være tæt trafik, før der er tale om en forbikørsel – og ikke en overhaling indenom.

I så fald må du kun skifte vognbane, hvis du skal svinge, flette ind eller nå en udkørsel længere fremme.

Desuden skal man som udgangspunkt holde sig længst muligt til højre under hensynstagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt, så længe det ikke har til formål at komme hurtigere frem end dem i banen eller banerne på din venstre side.

§ 24. Er færdslen tæt, og fremføres den i flere rækker med en hastighed, der bestemmes af de foran kørende, skal det ikke anses som overhaling, hvis et køretøj i en vognbane føres forbi et køretøj i en anden vognbane. I sådanne tilfælde må der ikke skiftes vognbane, medmindre det er påkrævet efter § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 3-5, eller det sker for at parkere eller standse.
 
Stk. 2. Føres et køretøj i en vognbane, der ved afmærkning er forbeholdt en vis art af færdsel, forbi et køretøj i en anden vognbane, som ikke er forbeholdt en sådan art af færdsel, eller bliver det forbikørt, anses dette ikke som overhaling.

 

Overhaling på motorvej

Færdselsloven gør det meget klart, at man skal altid vente med at overhale, indtil forankørende trækker til højre. Dette gælder gælder, uanset om du kører på en hovedvej, motorvej eller hvilken som helst anden vej.

Alligvel har nok alle prøvet at blive overhalet indenom – især hvis der er flere spor; typisk på motorvej.

Ofte overhaler folk udenom i den tro, at det er en forbikørsel.

Men husk, at “forbikørsel” – dvs. hvor trafikanter i højre vognbane passerer kørende i venstre vognbane – forudsætter, at der er rækker af kødannelse, hvor hastigheden bestemmes af de forankørende (se boksen ovenfor).

Generelt er det et stort problem på de danske motorveje, at mange opholder sig i venstre vognbane eller midtersporet uden at give plads til bagfrakommende færdsel.

Hvis forankørende undlader at holde til højre, blokeres såvel overhalingsbanen som højre vognbane, eftersom det jo er forbudt at overhale indenom.

Hermed opstår en uensartet trafik ophobninger og farlige opbremsninger. Dels er der en hel vognbane i højre side, der ikke kan anvendes til at afvikle trafikken, og samtidig er de bagvedkørende låst og kan ikke overhale.

Hvis forankørende ikke giver plads til overhaling, så er det altid en god ide at give signal med lygterne.

 

Bøder og klip

Overhaling indenom – dvs. overhaling til højre – medfører en bøde på 2000 kr.

Se bødetaksterne for øvrige typer af ulovlig overhaling

Desuden får du et klip i kørekortet.

Husk, at du kan få flere klip i kørekortet på én gang, hvis du begår andre lovovertrædelser, der straffes med klip. F. eks. hvis du bliver målt med en hastighed på over 30 % over den tilladte hastighedsgrænse.

Se hvilke overtrædelser, der giver klip i kørekort 

 
 

Relaterede artikler: Overhaling – generelt

 

Previous reading
Forbikørsel
Next reading
Rundkørsel