Hvordan må man overhale?

Ifølge Færdselsloven skal man altid venstre om (udenom), medmindre forankørende er “ved at svinge til venstre, eller tydeligt forbereder et sådant sving”.

Ellers må kun cyklister og førere af lille knallert (knallert 30) må overhale andre køretøjer indendom (dvs. til højre).

§ 21. Overhaling skal ske til venstre. Dog skal overhaling ske højre om et køretøj, hvis fører svinger til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving. Cyklist og fører af lille knallert kan overhale køretøjer af andre arter til højre.

I henhold til paragraffens stykke 2, 3 og 4 skal den overhalende desuden sikre sig, at overhalingen kan ske uden fare.

Ligeledes skal den forankørende jvft. Færdelslovens § 22 vise hensyn til bagfra kommende køretøjer, der vil overhale – bl. a. ved at holde sig længst muligt til højre på kørebanen og undgå at øge farten, når bagfrakommende køretøjer er ved at overhale dig.

 

Hvornår må man overhale?

Som hovedregel må du overhale, hvis:

 • Overhalingen sker uden fare
 • Vejen er fri for modkørende på en tilstrækkelig lang strækning
 • Forankørende ikke giver tegn til at ville overhale
 • Bagfrakommende ikke er begyndt at overhale
 • Du kan komme ind i trafikstrømmen uden at forulempe den øvrige trafikanter, efter du har overhalet
 • Du ikke overtræder forbud mod overhaling (se næste afsnit)

 

Forbud mod overhaling

Hvis du ser følgende tavler, må du ikke overhale.

Overhaling forbudt:            Overhaling med lastbil forbudt:

                               

Som udgangspunkt må du ifølge Færdselslovens § 23 hverken overhale foran eller i et vejkryds, på en jernbaneoverkørsel eller uoverskueligt bakke eller vejkurve med begrænset oversigt.

Du må kun overhale cyklister og førere af “lille knallert” (knallert 30) under ovennævnte omstændigheder.

Ligeledes er der i henhold til Færdselslovens § 25 forbud mod overhaling foran eller i fodgængerfelt .

Dog er der undtagelser!

 

Undtagelser

Du må gerne overhale foran eller i såvel vejkryds som uoverskuelig vejkurve og bakke, hvis:

Vejkryds:

 • Der er flere vognbaner i samme færdselsretning
 • Du overhaler til højre forbi et køretøj, der svinger til venstre
 • Vejkrydset er reguleret af politi eller lyssignal
 • Den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt

Uoverskuelig bakke eller vejkurve:

Der er mindst 2 vognbaner i samme køreretning, hvor modkørende færdsel er forbudt.

Fodgængerfelt:

Der er 100 % frit udsyn over hele fodgængerfeltet samt mindst 1 meter til hver side.

 

Overhaling på motorvej

Personbiler med trailer og køretøjer over 3.500 kg har forbud mod at overhale på bestemte motorvejstrækninger

Desuden er der jævnligt forsøgsordninger på nogle strækninger, hvor tunge køretøjer ikke må overhale på fastsatte tidspunkter, hvor motorvejnettet er mest trafikeret.

 

Blink

I modsætning til anden type vej er det lovpligtigt at bruge blink ved overhaling på motorvej, da en overhaling forudsætter et vognbaneskift (jfvt. Færdselslovens § 32).

 

Bøder

Hvis du overtræder reglerne om overhaling og forbud mod overhaling, får du en bøde.

Såvel den overhalende som den forankørende kan få bøder i forbindelse med overhaling.

 

Bødetakster 2012

Forseelse (overtrædelse) Motorkøretøj knallert – lille/stor Cykel
Overhalingsforbud (færdselstavle) 2000 kr 1000/1000 kr 700 kr
Overskredet spærrelinje ved overhaling 2000 kr
Undladt at holde længst muligt til højre – dvs. at lette overhaling 1000 kr 1000/1000 kr 700 kr

 

Klip i kørekort

Foruden en bøde får du desuden et klip i kørekortet, hvis du:

 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling (Færdselsloven § 4, stk. 1)
 • Øger hastigheden ved overhaling (Færdselsloven § 22, stk.1)
 • Overhaler foran eller i fodgængerfelt, og der ikke er fuldt udsyn over hele fodgængerfeltet (Færdselsloven § 25)

Se listen over øvrige forseelser, der giver klip i kørekortet

 

Relaterede artikler: overhaling indenom

 

 

Previous reading
Rundkørsel
Next reading
Højre vigepligt