Hvad er en motortrafikvej?

Sådan ser skiltet ud, der angiver motortrafikvej i Danmark!

Som regel er motortrafikveje tosporede og anlægges i områder, hvor der ikke er tilstrækkelig trafik til en fuldt udbygget motorvej.

Til gengæld kan der afvikles langt mere trafik end på landeveje. Samtidigt sker der færre ulykker.

En motortrafikvej er lidt en mellemting af en landevej og en motorvej. F. eks. kan en motortrafikvej forbindes det øvrige vejnet med til- og frakørsler (som ved motorveje) eller i form af tværgående trafik ved trafikregulerede kryds (som ved landeveje).

 

Færdselsregler

Som nævnt er færdselsreglerne for kørsel på motortrafikveje lidt af en blanding af færdselsreglerne for hhv. landevej og motorvej.

Her kan du se en sammenligning af færdselsreglerne på landevej, motortrafikvej og motorvej:

Landevej/hovedvej Motortrafikvej Motorvej
Modkørende trafik Ja Ja Nej (trafikretninger er fysisk adskilte)
Tværgående trafik Ja Ja Nej
Hastigheds-begrænsning 80 km/t. (hvis ikke andet er skiltet) 80 km/t. (hvis ikke andet er skiltet) 130 km/t. (hvis ikke andet er skilet)
U-vending Tilladt Forbudt Forbudt
Typer af køretøjer Alle køretøjer Bil/MC (mindst 40 km/t.)* Bil/MC (mindst 40 km/t.)*
Standsning/parkering Hovedvej: Standsning tilladt.

Landevej: Standsning/parkering tilladt

Forbudt Forbudt

* 45-knallerter er i færdselsloven defineret som “motordrevne køretøjer”, og disse må ikke køre på motor- og motortrafikveje, som kun er for motorkøretøjer, dvs. biler og MC.

 

Hvilke køretøjer må benyttes?

Du må køre på motortrafikvej, hvis du fører en personbiler, lastbil, bus eller motorcykel med en hastighed af mindst 50 km/t.

Færdsel på motortrafikveje skal ifølge Færdselslovens §48 (jvt. §44) kun ske med motorkøretøjer, som “på vandret vej kan og må fremføres med en hastighed af mindst 50 km i timen”.

Dvs. følgende typer af køretøjer må IKKE færdes på motortrafikveje:

 • Traktor/motorredskaber
 • Knallerter

Dog må ovennævnte køretøjer gerne krydse motortrafikvejen fra den tværgående vej (såfremt vejtypen tilader det).

 

Hastighed på motortrafikvej

Som angivet ovenfor skal man køre mindst 50 km/t på en motortrafikvej. Men hvor hurtigt må du køre? Få svaret her!

   • Personbil: Den generelle hastighedsgrænse på motortrafikveje er ligesom på landeveje fastlagt til 80 km/t.

Dog kan der være skiltet lavere eller højere.

Hastighedsgrænsen på mange motortrafikveje skiltet til 90 km/t, hvilket er den højeste hastighed, der kan skiltes med på danske motortrafikveje.

   • Kørsel med trailer: Personbiler med trailer må højst køre 80 km/t. – også hvis der er skiltet til 90 km/t.

Læs mere om hastighed med trailer her

   • Bus: Busser med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg må højst køre 80 km/t. -også selvom der er skiltet til 90 km/t.)
   • Lastbil: Vogntog og lastbiler over 3.500 kg må højst køre 70 km/t – også selvom der er skiltet højere.

Relaterede artikler: kørsel på motorvej

 

Previous reading
Hvornår må man tage kørekort?
Next reading
Grøn ejerafgift