Hvornår kan man få motorcykelkørekort?

I Danmark kan man tidligst erhverve motorcykelkørekort, når man er fyldt 18 år.

Først når man er fyldt 24 år, er man ikke længere underlagt betingelser om alder og erfaring, hvad angår de mange kategorier af MC-kørekort.

Der findes følgende kategorier af motorcykelkørekort, som fastsættes i forhold til alder og erfaring:

 

Kategorier til MC-kørekort

Kørekort-kategori Giver førerretten til: Alder:
A1 (lille motorcykel)
 • Tohjulet motorcykel: (med og uden sidevogn)

– maks. slagvolumen på 125 cm3

– maks. motoreffekt på 11 kW. Forhold mellem motoreffekt og *køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.

– må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab

 • Trehjulet motorcykel 

– Maks. motoreffekt: 15 kW.

– Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

 • Trehjulet bil: – Maks. motoreffekt på højst 15 kW.
 • Lille knallert læs om knallert 30 her
 • Stor knallert: Knallert 45 (“stor knallert”) må også føres med og uden påhængsvogn.
  Læs om knallert 45 her
 • Quadricykel: – må også føres med eller uden påhængsvogn

18 år

Er du fyldt 18 år, kan du få kørekort til ”lille motorcykel” – dvs. du må kun maks. føre en 125 cc motorcykel

A2 (mellemstor motorcykel)
 • Tohjulet motorcykel: (med og uden sidevogn)

– maks. motoreffekt på 35 kW. Forhold mellem motoreffekt og *køreklar vægt må højst være 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mereend den dobbelte maksimale motoreffekt.

– må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab

 • Trehjulet motorcykel

– Maks. motoreffekt: 15 kW.

– Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

 • Trehjulet bil:Maks. motoreffekt på højst 15 kW.
 • Lille knallert
  læs om knallert 30 her
 • Stor knallert: Knallert 45 (“stor knallert”) må også føres med og uden påhængsvogn.
  Læs om knallert 45 her
 • Quadricykel: Må føres med eller uden påhængsvogn

20 år

Du er fyldt 20 år og har:

 • Haft MC-kørekort til ”lille motorcykel” (Kategori A1) i mindst 2 år og bestået pratisk prøve til kategori A2

Eller

 • Aldrig erhvervet “lille motorcykelkørekort” (kategori A1), men gennemført køreundervisning samt bestået køreprøve til “mellemstor motorcykel” (kategori A2) 

NB! Undtagelsesvis – 18 år

Motorcykelkørekort til ”mellemstor motorcykel” (kategori A1) kan allerede udstedes, når du er fyldt 18 år, såfremt du har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A1 i forbindelse med ansættelse, værnepligt eller frivillig tjeneste i:

 • Forsvaret
 • Hjemmeværnet
 • Det statslige redningsberedskab

Motorcyklen kan KUN føres i tjenesten, indtil du er fyldt 20 år.

 

Motorcykelmekanikere og motorcykelmekanikerlærlinge kan erhverve kørekort til mellemstor motorcykel (kategori A2) allerede fra de fylder 18 år, når kørekortet bruges i forbindelse med arbejde og uddannelse.

A (stor motorcykel)
 • Tohjulet motorcykel: (med og uden sidevogn)

  – Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

 • Trehjulet motorcykel: Motoreffekt på over 15 kW
 • Trehulet bil: MMotoreffekt på over 15 kW
 • Lille knallert – læs om knallert 30 her
 • Stor knallert – Knallert 45 (“stor knallert”) må også føres med påhængsvogn.
  Læs om knallert 45 her
 • Quadricykel – må også føres med påhængsvogn
24 år

For at få MC-kørekort til stor motorcykel (kategori A) skal du opfylde én følgende 2 krav:

1) Du er fyldt 24 år og har:

 • Gennemført køreundervisning og bestået køreprøven til kategori A

Eller

 • Erhvervet motorcykelkørekort til kategori A2 og bestået en praktisk prøve til “stor motorcykel” (kategori A)

ELLER

22 år,hvis…

2) Du er fyldt **22 år og har:

 • Haft motorcykelkørekort til kategori A2 i mindst 2 år samt bestået praktisk prøve til “stor motorcykel” (kategori A)

NB!
Undtagelsesvis –
21 år
MC-kørekort til kategori A kan allerede udstedes, når du er fyldt 21 år, såfremt du har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til “stor motorcykel) i forbindelse med ansættelse, værnepligt eller frivillig tjeneste i:

 • Forsvaret
 • Hjemmeværnet
 • Det statslige redningsberedskab

Motorcyklen kan KUN føres i tjenesten, indtil du opfylder alders- og erfaringsbetingelserne for “stort motorcykelkørekort” (kategori A).

 

NB! Undtagelsesvis – 20 år

Motorcykelmekanikere og motorcykelmekanikerlærlinge kan erhverve kørekort til stor motorcykel (kateogri A) allerede fra de fylder 20 år, når kørekortet bruges i forbindelse med arbejde og uddannelse.

* Såfremt der ikke er angivet nogen ”køreklar vægt” (dvs. egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), lægges 15 kg oven i motorcyklens egenvægt (jvft. Kørekortbekendtgørelsen § 9, Stk. 4 samt § 10, Stk. 4).

**NB! Motorcykelkørekort til kategori A kan udstedes, når du er fyldt 21, men giver ikke ret til at føre tohjulet ”stor motorcykel”, før ovennævnte alders- og erfaringsbetingelser er opfyldt. Til gengæld må du føre en trehjulet motorcykel eller trehjulet bil med en motoreffekt over 15 kW.

Kilde: Kørekortbekendtgørelsen § 23

 

Lovkrav om undervisningsforløbet

Følgende lovkrav gælder undervisningen, når du tager motorcykelkørekort til kategorierne A1, A2 og A:

Teori:

 • 29 lektioner teori a 45 minutter: For at kunne aflægge teoriprøve skal du:1) have gennemført den indledende køreundervisning på lukket øvelsesplads – også kaldet manøvrebane (BEK § 61)

  2) tidligst inden for en måned opfylde alderkravet for udstedelse af det ønskede kørekort (BEK § 62)

Kørelektioner:

 • 22 kørelektioner a 45 minutter: Kørelektionerne kan begynde tidligst 3 måneder før du opfylder aldersbetingelsen for udstedelse af motorcykelkørekortet eller 3 måneder før frakendelsestidens udløb (BEK § 48)

De 22 kørelektioner fordeles således:

   •  Mindst 4 lektioner af 45 minutter på manøvrebane: Den indledende køreundervisning foregår på en lukket øvelsesplads kaldet en ”manøvrebane” eller ”kravlegård”, hvor du mindst skal gennemføre 4 lektioner a 45 minutters varighed i manøvrer. (BEK § 47)
   • Mindst 13 lektioners øvelseskørsel på vej: Hver lektion varer 45 minutter. (BEK § 50)
   • Mindst 5 lektioner a 45 minutter på køreteknisk anlæg (glatbane): Den afsluttende køreundervisning foregår på et køreteknisk anlæg – også kaldet glatbane – hvor du mindst skal gennemføre 5 lektioner manøvrekørsel af 45 minutters varighed. (BEK § 50)
     
    Læs mere om glatbane her

 

Undervisningensforløbet ((dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning) skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage (BEK § 43, Stk. 4)

 

Øvelseskørsel

§ 43, Stk. 3. Øvelseskørsel til motorcykel må kun finde sted med højst tre elever ad gangen. Under kørslen skal kørelæreren kunne overvåge eleverne forsvarligt. Kørelæreren kan og skal, såfremt der undervises mere end en elev ad gangen, overvåge eleverne fra et efterfølgende køretøj. Køretøjet skal være forsynet med et radioanlæg med håndfri betjening til brug for kørelæreren og skal i alle tilfælde føres enten af kørelæreren selv eller af en anden person med gyldigt kørekort. Ved undervisning af én elev kan kørelæreren overvåge kørslen fra motorcyklens bagsæde.

 

Previous reading
Særlig køreundervisning
Next reading
Motorcykelkørekort (MC kørekort)