Sådan får du MC kørekort, når du er 16 år!

Allerede d. 19. januar 2013 træder EU’s tredje kørekortdirektiv i kraft, hvilket medfører en række ændringer af reglerne for erhvervelse af kørekort

I Danmark fortsætter de “gamle” aldergrænser, men du har ret til at køre “lille motorcykel” eller knallert 45 i Danmark, hvis kørekortet er erhvervet i EU-lande, som har fulgt EU-direktivets anbefalede aldersgrænser.

Læs om aldersgrænserne for motorcykelkørekort i Danmark her!

Hvis aldersgrænsen er 16 år i det EU-land, hvori du har erhvervet kørekortet, er det fuldt lovligt at køre på “lille motorcykel” og knallert 45 i Danmark – også selvom aldersgræsen er 18 år!
I så fald gælder de danske aldersgrænser ikke!

Dvs. at du må køre motorcykel i Danmark som 16-årig, hvis du har taget motorcykelkørekort i eksemplelvis Sverige eller Tyskland.

Desuden kan du køre “lille motorcykel” i Danmark uden at have MC kørekort, hvis du som 18-årig erhverver bilkørekort i et andet EU-land.

I andre EU-lande skal man nemlig ikke erhverve motorcykelkørekort for at køre “lille motorcykel” – dvs. motorcykler under 135 ccm og 48 hk.

 

De nye aldersgrænser i EU

Her ser du de nye aldersgrænser i EU for, hvornår du tidligst kan erhverve motorcykelkørekort – dog er det op til de enkelte medlemslande, om de vil følge de aldersmæssige anbefalinger, som er fastlagt i det tredje EU-direktiv.

Danmark har som eneste land i EU valgt ikke at følge anbefalingerne. Dvs. du kan tage motorcykelkørekort allerede som 16-årig i eksempelvis Tyskland og Sverige!

 Kategori Før 19. januar 2013 Fra 19. januar 2013
AM = Knallert 45 18 år 16 år
A1 = Lille MC – under 135 ccm og 15 hk 18 år 16 år
A2 = Mellem MC – u.  650 ccm og 48 hk 20 år 18 år
A = “Stor MC” – (ubegrænset) 22 år 20 år

Du kan dog ikke springe det første og andet trin over – alle motorcyklister skal derfor gennemgå alle tre trin.

Hvis du har kørekort til “lille motorcykel”, er det også lovligt at køre knallert 45.

NB! Vær opmærksom på, at den nye aldersgrænse gælder KUN i Danmark, HVIS du har erhvervet kørekortet i et EU-land, som har valgt at følge de aldersgrænser anbefalet i det EU’s tredje kørekortdirektiv.

I Tyskland og Sverige kan du allerede få MC kørekort til motorcykler på under 135 ccm og 15 hk, når du er fyldt 16 år.

Desuden kan du få MC kørekort til “mellem motorcykel” (under 650 ccm og 48 hk), når du er 18 år. Allerede som 20 årig er det muligt at få førerretten til en motorcykel uden begrænsninger (“stor motorcykel”).

Dvs. kørekort kan erhverves til samtlige motorcykel-kategorier 2 år tidligere end i Danmark.

 

Tag MC kørekort i Sverige og Tyskland

Det er slet ikke så svært at få motorcykelkørekort, når du er 16 år!

Det er fuldt lovligt at køre “lille motorcykel” og knallert 45 i Danmark, hvis du har erhvervet kørekortet i et EU-land, hvor aldersgrænsen er 16 år.

Du skal blot køre over Øresundsbroen eller tage et smut smut over grænsen til Tyskland for at erhverve MC kørekort til “lille motorcykel” – dvs. højst 125 ccm og 15 kh.

Ligeledes kan du få kørekort til de øvrige kategorier for motorcykel (“mellem motorcykel” og “stor motorcykel”) 2 år tidligere end i Danmark.

Se aldersgrænserne i tabellen øverst i artiklen!

Politet har pt. ingen redskaber til at gribe ind, da det er fuldt lovligt, så længe kørekortet er erhvervet i et EU-land med en gældende aldersgrænse på 16 år.

Mon ikke der snart udbydes kørekortrejser til Sverige og Tyskland! Indtil da må du selv tage turen over Sundet eller få en ekstra mulighed for “indkøbstur” i Tyskland.

Spændende at se, hvad regeringen nu finder på for at stoppe dette “hul i loven”!

 

Kørsel i Danmark med udenlandsk kørekort

Ifølge Justitsministeriets hjemmeside gælder følgende regler, hvad angår kørsel i Danmark med udenlandsk kørekort og ombytning til dansk kørekort:

 

Udenlandsk kørekort
 
Kørsel i Danmark med udenlandsk kørekort

 
Personer, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, kan føre motordrevet køretøj her i landet, hvis de er i besiddelse af et af de typer kørekort, som er oplistet i kørekortbekendtgørelsens § 89, stk. 1, heriblandt kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land.
 
Personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, og som er i besiddelse af et udenlandsk kørekort, har ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som vedkommende har ret til at føre i udstedelseslandet i indtil 90 dage efter det tidspunkt, hvor vedkommende har etableret sædvanlig bopæl her i landet.

Reglen gælder ikke kørekort udstedt i et andet EU- eller EØS-land, idet et sådant giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år.

Begrebet ”sædvanlig bopæl” er defineret i kørekortbekendtgørelsens § 6. Afgørelsen af om en person kan anses for at have sædvanlig bopæl i Danmark er konkret og træffes af kommunen.

Reglerne om kørsel i Danmark med udenlandsk kørekort findes i kørekortbekendtgørelsens §§ 87-94. 
 
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort
 
En ansøgning om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort indleveres til kommunen (borgerservice). Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor ansøgeren har bopæl.

Betingelserne for ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort afhænger af, hvilken type kørekort der ønskes ombyttet.

Indehavere af et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land kan uden videre få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort. Dette gælder som udgangspunkt også kørekort udstedt på Færøerne.

Indehavere af andre udenlandske kørekort kan kun få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort, hvis den pågældende vedlægger ansøgningen en lægeattest samt består en kontrollerende køreprøve.

Justitsministeren kan dog fastsætte bestemmelser om, at kravet om kontrollerende køreprøve ikke finder anvendelse, hvis kravene til erhvervelse af kørekort i et land eller en delstat ikke er klart lempeligere end i Danmark, og hvis det pågældende lands eller delstats trafikmæssige forhold i øvrigt berettiger dertil.

Justitsministeren har fastsat sådanne bestemmelser i bekendtgørelse nr. 258 af 18. marts 2010 om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve. Bestemmelserne er fastsat efter indstilling fra Rigspolitichefen.

Reglerne om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort findes i kørekortbekendtgørelsens §§ 95-101. 

 

Læs om MC-kørekort i Danmark her

 

Previous reading
Påbudstavler
Next reading
Vognbaneskift