Sådan kan du miste dit kørekort!

Hvis du har mistet dit kørekort, har du enten:

 

 • Tabt eller fået stjålet dit kørekort (bortkommet kørekort)
 • Fået frakendt eller inddraget kørekortet

ELLER

 • Indleveret dit kørekort – f. eks. i tilfælde af et beskadiget kørekort eller fornyelse af kørekort.

 

Hvordan får man et nyt kørekort?

Afhængig af hvordan du har mistet kørekortet, får du enten udstedt et erstatningskørekort (duplikatkørekort) eller et midlertidigt erstatningskørekort:

 

Erstatningskørekort (duplikatkørekort)

Det er dit eget ansvar at passe godt på dit kørekort. Derfor skal du selv betale for et erstatningskørekort – et såkaldt duplikatkørekort – hvis kortet er beskadiget eller bortkommet.

Duplikatkørekort er en fornyet udstedelse af det originale kørekort, som er bortkommet eller beskadiget.

I følgende situationer udstedes et duplikatkørekort, hvis du fortsat vil gøre brug af din førerret:

 • Tabt kørekort
 • Stjålet kørekort
 • Beskadiget kørekort (f. eks. slitage, der utydeliggør tekst, nummer, stempler, foto m.v.)
 • Mistet kørekort (tabt, stjålet eller beskadiget), som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge)
 • Navneskift
 • Udskiftning af dit kørekort af ældre dato til et kørekort af kreditkorttypen (EU-kørekort)

Prisen for et duplikatkørekort er 280 kr (2014).

 

Midlertidigt erstatningskørekort

Kun i særlige tilfælde udstedes et midlertidigt erstatningskørekort.

For at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort skal du opfylde BEGGE nedenstående betingelser:

 • Du har brug for duplikatkørekortet, inden det kan nå at blive udstedt

OG

 • Du skal køre i udlandet uden for Norden – dvs. køre i andre lande end Finland, Island, Norge og Sverige.

I nogle tilfælde er det muligt at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort ved frakendelse af kørekortet eller kørselsforbud i udlandet.

Prisen for et midlertidigt erstatningskørekort er 170 kr (2014).

 

Midlertidigt kørekort

Hvis du lige har bestået køreprøven eller der forekommer ventetid i tilfælde af fornyelse af kørekortet (evt. i forbindelse med den obligatoriske lægeundersøgelse), får du udleveret et midlertidigt kørekort

Det midlertidige kørekort er gratis.

Læs mere om det midlertidige kørekort her

 

Ansøgning

Hvis du har mistet dit kørekort, skal du under strafansvar underskrive en erklæring på, at kørekortet er bortkommet.

Desuden er det din pligt at aflevere det oprindelige kørekort til kommunen, så frem det dukker op igen, efter du har modtaget et midlertidigt erstatningskørekort.

Du skal henvendig dig på et borgerservicecenter, hvor du skal indlevere følgende dokumenter:

 • Et foto
 • Et gyldigt pas. Har du ikke et gyldigt pas, bedes du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Her kan du læse om de formelle krav til foto i kørekort

Erstatningskørekort (duplikatkørekort) og midlertidige erstatningskørekort skal ikke forveksles med midlertidige kørekørt

Læs om midlertidigt kørekort her

 

Mistet kørekort i udlandet

 

Fast bopæl i Danmark

Har du fast bopæl i Danmark, men har mistet dit danske kørekort i udlandet, skal du henvende dig på en dansk ambassade eller konsulat.

Såfremt ambassaden eller konsulatet kan bekræfte, at du har et gyldigt dansk kørekort, vil du få udleveret et officielt dokument, der fra fra dansk side bekræfter, hvilket type køretøj, du har førerretten til på hjemrejsen til Danmark.

 

Fast bopæl i udlandet

Hvis du har fast bopæl i et EU- eller EØS-land, kan du ikke længere få udstedt et nyt dansk kørekort, hvis du har mistet det eller skal have det fornyet.

I så fald er det ikke længere henvende dig til de danske myndigheder. I stedet er det et anliggende hos den relevante myndighed for udstedelse af kørekort i det land, hvori du har fast bopæl.

Hvis du har mistet dit danske kørekort og skal have udstedt et udenlandsk kørekort, vil kørekortmyndigheden i det pågældende land som regel kræve en bekræftelse på, at dit mistede kørekort er udstedt i Danmark.

For at modtage en officiel bekræftelse på, at dit kørekort er udstedt i Danmark, skal du henvende dig skriftligt til Rigspolitiet.

I ansøgningen skal du angive dit cpr-nummer og din nuværende adresse samt redegøre for, hvordan du har mistet kørekortet.

NB! Husk, at ansøgningen skal være underskrevet!

Ansøgningen kan enten sendes med posten eller faxes til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas og Kørekort
Polititorvet 14
1780  København V
Fax: 45150176

 

Kilde: Borger.dk

 

Relaterede artikler: fornyelse af kørekort, internationalt kørekort, kørsel uden kørekort

 

Previous reading
Vigepligtstavler
Next reading
Indkørsel forbudt