Generel information

Se kortet over samtlige miljøzoner i Tyskland her

I næsten alle større tyske byer findes der miljøzoner (på tysk: Umweltzone). Som regel må man kun køre i centrum, hvis man er i besiddelse af et gyldigt miljømærke

Miljømærkerne – på tysk kaldet “Umweltplakette” eller “Feinstaubplakette” – gælder i hele Tykland i køretøjets levetid forudsat, at det ikke skal omregistreres.

Miljømærker i Tyskland angiver bilens registeringsnummer. Derfor skal du have et nyt mærkat, hvis køretøjet skal omregistreres.

Mærkatet skal sidde på indersiden af forruden i passagersiden – dvs. i højre side.

Miljømærkater til miljøzoner i Tyskland er kun forbeholdt firehjulede køretøjer såsom såsom personbiler, lastbiler og busser – ikke eksempelvis motorcykler og landbrugsmaskiner.

Se listen over byer med miljøzoner i Tyskland her

 

Typer af miljømærker til tyske miljøzoner

I nogle byer kan du køre med både røde, gule og grønne miljømærker, men der er en klar tendens til, at flere og flere tyske byer efterhånden påkræver grønne mærkater for at køre i miljøzonerne.

Dog kan udenlandsk indregistrerede dieselbiler som en undtagelse lovligt køre i Berlins miljøzone med gule miljømærker (Euro 4) indtil 31. december 2014.

Nedenstående miljømærker kan i Tyskland kun bruges i følgende miljøzoner:

Miljømærke:                Miljøzone:

        

     

          

 

Hvilket miljømærke kan jeg få til min bil?

Ligesom i andre europæiske lande er miljømærkernes farve bestemt af gældende EU-standarder, som tager udgangspunkt i køretøjers forureningsniveau målt ud fra kriterier såsom fremstillingsdato og brændstoftype.

Nedenstående skema giver et godt overblik over, hvilken type miljømærke i Tyskand, du kan få til din bil:

Euroklasse Miljømærke Personbiler Lastbiler/busser
Diesel
Euro 1 eller ældre Ingen Før 01.01.1997 Før 01.10.1996
Euro 2 Fra  01.01.1997 til 31.12.2000 Fra 01.10.1996 til 30.09.2001
Euro 3 Fra 01.01.2001 til 31.12.2005 Fra 01.10.2001 til 30.09.2006
Euro 4 Fra 01.01.2006 til 01.10.2006
Benzin
Før Euro 1 (uden G-kategori) Ingen Før 01.01.1993
Euro 1 og bedre Fra 01.01.1993

 

Undtagelser

Som udgangspunkt er såvel udrykningskøretøjer som motorcykler og invalidebiler med EU-handicapskilt undtaget fra forbudet om kørsel i miljøzoner uden et gyldigt miljømærke.

Mange af os danskere, som rejser med biltog (Autozug) fra Tyskland, er også undtaget forbudet, såfremt biltogsterminalerne findes inden for en miljøzone, og kørslen går direkte til og fra biltoget.

 

Bøder

Hvis du kører uden miljømærke eller med forkert mærkat, får du en bøde på 40 Euro.

 

Hvor køber man tyske miljømærker?

TÜV: Det er ikke så underligt, at det er billigere at købe tyske miljømærker i Tyskland. Mærkaterne kan købes online på TÜVs hjemmeside.

Prisen er kun 12,50 Euro – eller lige i underkanten af 100 kr.

 

Applus: 165 kr

Miljømærkerne kan købes ved dit lokale Applus Bilsyn.

 

FDM:

Ved afhentning:

  • Medlemmer:         125 kr
  • Ikke-medlemmer:  150 kr

Ved online køb (inkl. porto):

  • Medlemmer:         145 kr
  • Ikke-medlemmer:  170 kr

Miljømærker i Berlin

Udenlansk registrerede dieseldrevne kørertøjer – heriblandt danske – har til og med år 2014 fået tilladelse af de tyske myndigheder til at køre i Berlin med et gult miljømærke.

Dog er benzindrevne køretøjer påkrævet et grønt miljømærke på lige fod med de øvrige miljøzoner i Tyskland.

Læs mere om regler for miljømærker i Berlin her

 

Previous reading
Miljømærke – Berlin
Next reading
Krybespor