Hvornår får man midlertidigt kørekort?

I mange sammenhænge modtager du et midlertidigt kørekort, mens du venter på udstedelse eller fornyelse af dit kørekort.

Det midlertidige kørekort udleveres, når du har:

  • Bestået den praktiske køreprøve
  • Ansøgt om fornyelse af kørekort
  • Ansøgt om ombyttelse af udenlandsk kørekort til dansk kørekort

Også i andre situationer kan du muligvis få udleveret et midlertidigt kørekort, men der er ingen garanti herfor.

Hvis politiet har sigtet dig for en overtrædelse af færdselsloven – f. eks spritkørsel – kan Politiet vælge at give dig retten til et midlertidigt kørekort i perioden, indtil der er faldet dom.

Det er op til Politiet at afgøre om, du får et midlertidigt kørekort eller om kortet indrages (administrativ indragelse).

Udstedelse af midlertidige kørekort som følge af bortkommelse eller beskadigelse af kortet – også kaldet “duplikatkørekort” – er KUN gyldigt i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Hvis du skal køre i andre lande, skal du have et såkaldt “midlertidigt erstatningskørekort” (ikke at forveksle med “duplikatkørekort”).

 

Midlertidigt erstatningskørekort

Er dit kørekort bortkommet eller beskadiget og du skal køre uden for Norden inden et midlertidigt kørekort kan nå at blive udstedt, skal du ansøge om et såkaldt “midlertidigt erstatningskørekort”.

Et midlertidigt erstatningskørekort kan KUN blive udstedt, HVIS:

  • du skal køre i udlandet  uden for Norden (Sverige, Norge, Finland og Island)

OG

  • ikke kan nå at få udstedt det midlertidige kørekort (duplikatkørekort), inden du skal bruge det.

 

Gyldighedsperiode

Som udgangspunkt er det midlertidige kørekort gyldigt indtil:

  • det nye kørekort vil blive udstedt

ELLER

  • sagsbehandlingen for kørekortfornyelse er færdig, og du ikke får fornyet dit kørekort

Som regel fastsættes gyldighedsperioden til en måned.

Såfremt  det midlertidige kørekort udløber og du endnu ikke har fået udstedt et nyt kørekort eller svar på sagsbehandlingen for kørekortfornyelse, kan gyldighedsperioden forlænges.

NB! Alle kørekort udstedt fra den 19. januar 2013, vil have en gyldighedsperiode på højst 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og helbredstilstand.

Det gælder ligeledes ved fornyet udstedelse af dit kørekort, hvis kortet er bortkommet (tabt eller stjålet), beskadiget, skal ombyttes til kreditkort-typensåledes også dit duplikatkørekort (dvs. en fornyet udstedelse af dit originale kørekort, hvis kortet er bortkommet [tabt, stjålet], beskadiget, skal ombyttes til kreditkort-typen eller dets ejer skifter navn.

Læs evt. artiklen: mistet kørekort

 

Priser

Et midlertidigt kørekort er gratis, hvis det ikke er bortkommet. Det udleveres, når du har bestået køreprøven eller et alders- eller helbredsbetinget lægetjek. Hvis du til gengæld ønsker et midlertidigt kørekort, fordi det er bortkommet eller beskadiget, skal du betale.

Kort-type Pris (2014)
Midlertidigt kørekort Gratis
Midlertidigt kørekort (duplikatkørekort) 280 kr
Midlertidigt erstatningskørekort 170 kr

 

Ansøgning

For at få et midlertidigt kørekort skal du henvende dig personligt på borgercenter i Danmark – ikke nødvendigvis i den kommune, hvor du er bosat.

Du skal medbringe følgende dokumenter

  • Et foto
  • Et gyldigt pas. Såfremt du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, skal du medbringge din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation

Læs om krav til foto i kørekort her

 

Relaterede artikler: mistet kørekort, fornyelse af kørekort

 

Previous reading
Parkering forbudt
Next reading
Fartbøde-beregner