Hvornår må man få MC-kørekortet?

Alder

Når du er fyldt 20 år, det muligt at få udstedt kørekort til “mellemstor motorcykel (kategori A2), såfremt du:

  1. har mindst 2 års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A1 og herefter har bestået en praktisk prøve på en “mellemstor motorcykel” (kategori A2)
  2.  

   ELLER

  3. uden tidligere at have erhvervet kørekort til kategori A1, har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en “mellemstor motorcykel” (kategori A2)

 

NB! Dog kan motorcykelmekanikere/motorcykelmekanikerlærlinge samt ansatte, værnepligtige eller frivillige i forsvaret i forbindelse med arbejdet eller tjeneste få dispensation til at erhverve førerretten til “mellemstor motorcykel” (kategori A2) i en alder af 18 år.

Tager du motorcykelkørekort efter du er fyldt 24 år, bortfalder alderskravene – dvs. du får førerretten til alle kategorier af motorcykler (dvs. kategori A).

Læs om de forskellige kategorier til motocykel her

Undervisning

For at få MC-kørekort til “mellemstor motorcykel” (kategori A2) skal du bestå køreprøven -dvs. en teoretisk og en praktisk køreprøve.

Hvis du er fyldt 20 år og har haft kørekort til “lille motorcykel” (kategori A1) i mindst 2 år, skal du dog kun op til en praktisk køreprøve.

For at få MC-kørekort skal du gennemføre følgende undervisning:

     • Teori: Mindst 29 lektioner teori a 45 minutter
     • Kørelektioner: Mindst 22 kørelektioner a 45 minutter

Kørelektionerne skal være fordelt på:

 

Hvornår må man tidligst få undervisning?

Dog kan du begynde at tage kørekort til “mellemstor motorcykel” (kategori A2) 3 måneder før du fylder 18 år.

Kørelektionerne må tidligst begynde 3 måneder før din 20 års fødselsdag.

Teoriprøven må tidligst aflægges 1 måned før din 20 års fødselsdag, såfremt du har gennemført den indledende køreundervisning (dvs. kørsel på manøvrebane).

Se hvornår du må tidligst må tage kørekort til “lille motorcykel” (kategori A1)

Se hvornår du må tidligst må tage kørekort til “stor moktorcykel” (kateogori A)

 

Hvilke andre køretøjer må man føre?

Med et lille motorcykelkørekort (kategori A1) har du førerretten til følgende køretøjer:

    • Tohjulet motorcykel med en maksimal motoreffekt på 35 kW. Forhold mellem motoreffekt og *køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt. Motorcyklen må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
    • Tohjulet motorcykel med sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW. Forhold mellem motoreffekt og *køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ike afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt. Motorcyklen må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
    • Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW. Motorcyklen må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
    • Trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.
    • Quadricykel – må føres med eller uden påhængsvogn

* Hvis der ikke står angivet nogen ”køreklar vægt” (dvs. egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), lægges der 15 kg oven i motorcyklens egenvægt.

Kilde: Kørekortbekendtgørelsen

 

Previous reading
Kørselsforbud
Next reading
MC-kørekort til lille motorcykel (kategori A1)