Hvornår skal man på manøvrebane?

Inden du kommer at køre ud på vej, skal du først ud at køre på en lukket øvelsesplads – også kaldet manøvrebane.

dreamstime_xs_8049034Manøvrebanen er første gang du må sætte dig i en bil eller op på en motorcykel og køre selv.

Derfor kaldes manøvrebanen populært for “kravlegården”. Her får du mulighed for at lære at betjene køretøjet under trygge rammer.

 

Du kan først blive indstillet til teoriprøven, når du har gennemført undervisningsforløbet på manøvrebanen (BEK §61).

Den indledende køreundervisning på manøvrebane er ifølge bestemmelserne i Kørekortbekendtgørelsen obligatorisk, hvis du tager kørekort til knallert 45 (AM), motorcykel (A1, A2, A) eller bil (B).

Indledende køreundervisning

§ 46. Den indledende køreundervisning til kategorierne AM (stor knallert), A1, A2, A og B skal foregå på en lukket øvelsesplads, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 6, afsnit I.

 

Undervisningsforløbet

Varighed

Du skal gennemføre mindst 4 lektioner a mindst 45 minutters varighed (BEK §47).

VIGTIGT! Ansøgningsblanketten “Ansøgning om kørekort” skal umiddelbart efter afslutningen af kørsel på lukket øvelsesplads udfyldes og underskrives af både DIG og UNDERVISEREN (dvs. den person, der underviste dig på manøvrebanen).

 

Almindelig bil (kategori B)

Du fører selv køretøjet, mens du over walkie-talkie instrueres i, hvordan du betjener køretøjet.

På manøvrebanen vil du blive undervist i følgende manøvrer:

  • Forberedelse til kørsel: Øvelsen skal gøre dig fortrolig med køretøjets udstyr, hvad angår kontrol, betjening, indstilling og anvendelse.
  • Igangsætning og standsning: Du lærer at starte køretøjet, sætte i gang, skifte gear samt at standse uden at gå i stå.
  • Kørsel i 8-tal: Du lærer at betjene rattet med korrekt håndstilling.
  • Forlæns og Baglæns kørsel med målbremsning: Du trænes i at køre forlæns og baglæns samt at standse på et bestemt sted.
  • Baglæns kørsel med svingning: Du trænes i at orientere dig, svinge og rette op, mens du kører baglæns.
  • Forlæns og baglæns slalom: Øvelsen går ud på at koordinere hastighed og styring.
  • Parkering ved vejkant: Du trænes i at bedømme køretøjets bredde (manøvreplads), når du parkerer ved en vejkant (kun ved forlæns kørsel).
  • Kørsel i anden gear og højresving: Du lærer at skifte til 2. gear og svinge til højre.
  • Vending: Du trænes i at udføre en U-vending og trepunktsvending.
  • Parkering i båse: Du trænes i at parkere forlæns og baglæns i parkeringsbåse samt at parallelparkere.

I nedenstående instruktionsvideoer kan du se, hvordan øvelserne udføres!

 

Motorcykel (kategori A1, A2, A)

Hvis du har kørekort til motorcykel og ønsker at opgradere til mellemstor motorcykel (kategori A2) eller stor motorcykel (kategori A), har du allerede gennemgået kørsel på lukket øvelsesplads.

Hvis du til gengæld ønsker at erhverve motorcykelkørekort for første gang, er det lovpligtigt at gennemføre kørsel på manøvrebane.

Du vil blive undervist i følgende manøvrer:

 • Forberedelse til kørsel: Undervisning i personlig sikkerhed i form af beklædning og brug af motorcyklens betjeningsudstyr
 • Håndtering af motorcyklen: Du skal erfare motorcyklens vægt, tyngdepunkt og styrbarhed, når du trækker motorcyklen uden startet motor. Desuden lærer du at stige og på motorcykel samt at indtage korrekt siddestilling.
 • Start af motor og koblingsbetjening: Du lærer at starte og stoppe motoren. Samtidig skal du fornemme koblingspunktet på motorcyklens reaktion og ændring af motorlyd.
 • Igangsætning og standsning: Du lærer at betjenine motorcyklens gashåndtag, kobling og bremser. Målet er, at igangsætning og standsning skal kunne udføres uden voldsomme ryk.
 • Langsom kørsel ligeud og i cirkler: Øvelsen skal lære dig at få fuld kontrol over motorcyklen på tidspunkter, hvor lav hastighed kan gøre det vanskeligt at holde balancen.
 • Igangsætning og standsning i cirkelbaner: Du lærer igangsætning og standsning efter opretning i sving samt at udføre en U-vending.
 • Kørsel i sving med kropshældning: Du lærer at styre motorcyklen med kropshældning (med og uden passager) ved kørsel i sving
 • Bremsning ved moderate hastigheder: Du erfarer forskellen på bremsevirkningen ved brug af hånd- og fodbremse – både med og uden passager.
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre: Du lærer at bremse ned med udkobling og samtidig brug af hånd- og fodbremse for derefter at undvige en forhindring uden at bremse.
 • Højresving om hjørner: Du lærer at tilpasse hastighed, styring, tegngivning og orientering, når du svinger skapt til højre om et hjørne.

I nedenstående video kan du se, hvordan øvelserne udføres!

VIGTIGT! Ansøgningsblanketten “Ansøgning om kørekort” skal umiddelbart efter afslutningen af kørsel på lukket øvelsesplads udfyldes og underskrives af både DIG og UNDERVISEREN (dvs. den person, der underviste dig på manøvrebanen).

 

Pris

Der er ingen reguleret pris for, hvad det koster at deltage i kørsel på lukket øvelsesplads (manøvrebane).

Normalt indgår leje af manøvrebane i prisen for den samlede “lovpakke”, som kørelæreren tilbyder.

 

Kilder:

 

Relaterede artikler: glatbane, køreprøven

 

Previous reading
Glatbane (køreteknisk anlæg)
Next reading
Køreprøve