Kørsel i krybespor


 

Hvad er et krybespor?

I Færdselsloven defineres et krybespor som en “særlig vognbane, som med færdselstavle anvises for langsomtkørende færdsel” (jvt. §2, Stk. 8).

Krybesporet er forbeholdt langsomtkørende køretøjer, der kører langsommere end den hastighedsbegrænsning, der er angivet ved krybesporet på færdselstavlen.
 
Påbudstavlen på billedet illustrerer, at du skal køre mindst 50 km/t. Hvis du kører langsommere, skal du benytte vognbanen længst til højre (krybesporet).

 
 

Regler

Ifølge Færdselsloven er krybesporet en vognbane for langsomtgående trafik, hvor der kun må opholde sig køretøjer, der kører langsommere end hastighedsgrænse angivet på færdselstavlen.

Når man forlader krybesporet, er det vigtigt, at vognbaneskiftet udføres uden at forvolde fare eller unødig ulempe for andre.

Desuden må man ikke standse eller parkere i krybespor (§ 29, Stk. 9).

Færdselsloven: § 14, Stk. 5.

Hvor der findes et krybespor, skal dette anvendes af køretøjer, der fremføres med en lavere hastighed end den, som er angivet på færdselstavlen ved krybesporet. Andet køretøj må ikke føres i krybespor. Ved udkørsel fra krybespor skal den kørende sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre.

 
Kilde: Færdselsloven
 
 
Relaterede artikler: vognbaneskift, forbikørsel

Previous reading
Miljømærke – Tyskland
Next reading
Den mest populære bil i 2018