Hvem skal til kontrollerende køreprøve?

Hvis du har fået frakendt kørekortet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten.

Den kontrollerende køreprøve blev tidligere kaldt “den orienterende køreprøve”.

En kontrollerende køreprøve bedømmes ud fra samme kriterier som køreprøven for førstegangserhververe. Dvs. hvis du skal generhverve førerretten til almindelig bil (kategori B), skal du både bestå en teoriprøve og en praktisk prøve.

 

Betinget frakendelse

Det er normal praksis, at du skal aflægge en kontrollerende køreprøve senest 6 måneder efter politiets indkaldelse.

Såfremt den kontrollerende køreprøve ikke aflægges eller bestås i første forsøg inden for den frist, som politiet har givet dig, inddrages førerretten.

Læs mere om betinget frakendelse af kørekortet her

 

Ubetinget frakendelse

Frakendelsestiden fastsættes til et tidsrum mellem 6 måneder og 10 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan frakendelsen af førerretten dog være ubegrænset.

Ved spirtuskørsel er frakendelsestiden aldrig under 3 år.

Du kan tidligst aflægge den kontrollerede køreprøve 1 måned før frakendelsestidens udløb

Læs mere om ubetinget frakendelse af kørekortet her

 

I tilfælde af kørselsforbud eller frakendelse af førerretten som følge af spirituskørsel skal du ud over den kontrollerende køreprøve opfylde yderligere krav:

Kørselsforbud

De første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerretten, er kørekortet på prøve.

Hvis du inden for de 3 første år efter førstegangserhvervelse af kørekortet er blevet frakendt førerretten ubetinget, skal du opfylde følgende krav:

  • gennemføre særlig køreundervisning
  • bestå den kontrollerende køreprøve

Den kontrollerende køreprøve kan tidligst aflægges, når den særlige køreundervisning er gennemført og frakendelsesperioden er udløbet. Den særlige køreundervisning kan tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.

Sprituskørsel

Skyldes den ubetingede frakendelse af førerretten spirituskørsel, skal du opfylde følgende krav:

Ved ubetinget frakendelse af førerretten som følge af alkoholkørsel skal du først gennemføre et A/T kursus, før du kan blive indstillet til den kontrollerende køreprøve.

 

I nogle få andre tilfælde kan der stilles krav om aflæggelse af en kontrollerende køreprøve, hvilket er fastlagt i Kørekortbekendtgørelsens §67.

Kontrollerende køreprøve

§ 67. Kontrollerende køreprøve afholdes i følgende tilfælde:
1) Efter betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, jf. § 103, stk. 1, og § 111, stk. 1.
2) Efter kørselsforbud, jf. § 104, stk. 1.
3) Hvis politiet finder, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt kørekortindehaveren fortsat er i besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdselsreglerne eller forståelse for hensynet til andre trafikanter, jf. § 101, stk. 1.
4) Ved ansøgning om fornyelse af kørekort tre år eller mere efter at gyldigheden af kørekortet er udløbet, jf. § 94, stk. 1.
5) Ved ombytning af visse udenlandske kørekort, jf. § 122, stk. 2, § 123, stk. 2, § 124, stk. 2, og § 125, stk. 2.
6) I visse tilfælde ved udstedelse af turistkørekort, jf. § 116, stk. 1.

 

Foreberedelse til kontrollerende køreprøve

I modsætning til førstegangserhververe er der ingen krav om undervisning for  generhvervelse af kørekort. I princippet behøver du ikke at få undervisning af en kørelærer, medmindre der er krav om særlig køreundervisning i forbindelse med et kørselsforbud (se afsnittet kørselsforbud).

Dog kan det anbefales at få undervisning! Især teoriprøven er en stor udfordring – selv for de mest rutinerede bilister.

Medmindre du ikke allerede har fået inddraget kørekortet, skal det ifølge Kørekortbekendtgørelsens §68 afleveres inden teoriprøven. Glemmer du at medbringe kørekortet, udelukkes du for teoriprøven og skal således betale endnu et prøvegebyr for at op til en ny kontrollerende køreprøve.

Til selve den praktiske køreprøve, skal du aflevere dit kørekort til den prøvesagkyndige. Du får først kørekortet tilbage, når du har bestået køreprøven! Dvs. du er generhverver, hvis den kontrollerende køreprøve ikke bestås i første forsøg og får først kørekortet tilbage, når du har bestået prøverne.

§ 68. Ved afholdelse af en kontrollerende køreprøve efter § 76, stk. 1, og § 78, stk. 1, skal kørekortet afleveres til den tilsynsførende ved teoriprøven og til den prøvesagkyndige ved den praktiske prøve. Såfremt køreprøven ikke bestås, inddrages kørekortet.

Såfremt du ikke består den kontrollerende køreprøve (dvs. teoriprøve og praktisk prøve) senest i andet forsøg, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve i hver kategori, du har kørekort til.

Derfor kan det hurtigt blive voldsomt dyrt, hvis du ikke forebereder dig grundigt til den kontrollerende køreprøve.

Ansøgning

Henvend dig hos Borgerservice og få udleveret en ansøgningsblanket til den kontrollerende køreprøve.

Udfyld ansøgningsblanketten og aflevér den sammen med:

  • Brevet fra Politiet
  • Godkendt pasfoto
  • Pas

NB! Hvis frakendelsen skyldes spirituskørsel, skal du desuden vedlægge et A/T kursusbevis.

Borgerservice sender herefter din ansøgning videre til politiet.

Relaterede artikler: køreprøven for førstegangerhververe, generhvervelse,

Previous reading
Har du styr på slutsedlen?
Next reading
Hvor lang tid tager det at tage kørekort?