Hvad er kørselsforbud?

De første 3 år efter førstegangserhvervelse af kørekort er en prøvetid.

Der stilles strengere krav til førstegangserhververe af kørekort de første 3 år end til kørekortindehavere, der har haft kørekort i længere tid.

Du må højst få ét klip i kørekortet inden for de første 3 år efter du har erhvervet kørekort første gang, hvorimod du kan “tillade” dig 2 klip uden sanktioner, hvis du har haft førerret i over 3 år.

Dvs. hvis du har haft kørekort i 3 år eller mindre og får 2 eller flere klip inden for dette tidsrum,  pålægges der kørselsforbud

Kørselsforbud betyder, at du stilles som om, du aldrig har bestået køreprøven.

Når du har bestået en kontrollerende køreprøve og kørselsforbuddet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Når der pålægges kørselsforbud, er det din pligt at aflevere dit kørekort til politiet,  jf. Færdselslovens § 60a, stk. 5.

Reglerne for kørselsforbud er beskrevet i Færdselslovens § 127:

Kørselsforbud

§ 127. Hvis en forseelse omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 11, § 125, stk. 3, eller § 126, stk. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 1, 2, 5, 6, 11 eller 12, bliver begået inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret, træder et kørselsforbud i stedet for en betinget frakendelse. Ved et kørselsforbud inddrages førerens ret til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, indtil særlig køreundervisning eller A/T-kursus, jf. § 60 a, stk. 1 og 2, er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået.

Kilde: Retsinformation.dk

 

Hvis du overtræder kørselsforbuddet

Kørselsforbud ikke skal forveksles med en ubetinget frakendelse af kørekortet. Du ikke kan frakendes førerretten, da du officielt aldrig har erhvervet en sådan.

Kører du, selvom du er pålagt kørselsforbud, vil du derfor ikke kunne dømmes efter reglerne om kørsel i frakendelsestiden.

I stedet vil færdselsovertrædelsen falde ind under Færdselslovens § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1. om kørsel uden kørekort – dvs. kørsel uden at have erhvervet kørekort.

Læs mere om bøder og straffe for kørsel uden kørekort

 

Hvordan ophæves forbuddet?

Teknisk set vil der heller ikke være tale om generhvervelse af kørekort, men snarere en førstegangserhvervelse.

For at ophæve kørselsforbuddet skal du gennemføre en særlig køreundervisning samt bestå en kontrollerende køreprøve.

Køreundervisningen består af:

  • 7 lekstioner teori
  • 8 kørelektioner

Undervisningen skal være fordelt over mindst 8 undervisningsdage.

Den kontrollerende køreprøve består af:

  • Teoriprøve
  • Praktisk køreprøve

Læs mere om den kontrollerende køreprøve her

Hvis du har fået kørselsforbud som følge af spirituskørsel, skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et Alkohol- og Trafikkursus (A/T kursus), før du kan gå til den kontrollerende køreprøve.

Læs om A/T kursus her

 

Kørselsforbuddet pålægges også andre kategorier, du har kørekort til. Heldigvis  ophæves forbuddet også de andre kategorier, selvom du kun har bestået køreprøven i én kategori.

Dvs. at du ikke skal til køreprøve i alle kategorierne. Det er op til poliet at afgøre, hvilken kategori du skal modtage undervisning i.

 

Omkostninger

Der kan være betydelige omkostninger forbundet med

Prisen for den særlige køreundervisning varierer fra kørelærer til kørerlærer.

Desuden koster den kontrollerende køreprøve 870 kr.

Hvis kørselsforbuddet skyldes spirituskørsel, skal du desuden betale for et Alkohol- og Trafikkursus. I øjeblikket koster et A/T kursus 2500 kr.

Relaterede artikler: betinget frakendelse af kørekort, ubetinget frakendelse af kørekort, generhvervelse af kørekort

 

Previous reading
AT Kursus
Next reading
MC-kørekort til mellemstor motorcykel (kategori A2)