Køreskole

Før du vælger køreskole


At tage kørekort indebærer et betydeligt engagement fra din side. Ellers kan det hurtigt blive en dyr erfaring!

Selvom du selv bærer et stort ansvar, bør du som så vidt muligt gøre dig en del overvejelser og danne dig et indblik af køreskolerne i nærheden af dig for at minimere risikoen for ubehagelige overraskelser.


1) Hvilke relevante køreskoler ligger i nærheden af dit hjem, arbejdsplads eller skole?

F. eks. Hvor langt er der til teorilokalet? Hvor foregår kørelektionerne? Bliver du hentet eller skal du selv finde derhen?2) Tal med kørelæreren

Det er en tillidssag at tage kørekort. Derfor er det vigtigt at tage dig en god snak med kørelæreren. Det er vigtigt, at du danne dig et førstehåndsindtryk af stedet, inden du beslutter dig.

Insistér på at få en gratis prøvetime til teori, så du kan vurdere om kørelæreren kan lære fra sig. Følg ikke bare en gratis teorilektion hos én enkelt køreskole, men prøv flere forskellige steder, så du får et sammenligningsgrundlag.
Du vil sikkert blive overrasket over, hvor forskellige køreskolerne er!

Du kan bl. a. gøre dig følgende overvejelser:

 • Er undervisningen differentieret på en sådan måde, at den individuelt målretter dine behov og forudsætninger?
  Er undervisnignen interaktiv eller ren og skær envejskommunikation?


 • Virker kørelæreren veloplagt? Du bør sikre dig, at kørelæreren ikke er for træt og stresset. En træt og irriteret kørelærer kan ikke give dig den nødvendige opmærksomhed!3) Anbefalinger

Spørg venner og bekendte om deres erfaringer. Hvis de har været glade for deres kørelærer, så bliver du det sandsynligvis også!

Pas på med at drage konklusioner ud fra anbefalinger ud fra elevers anbefalinger på hjemmesider såsom Dumpeprocent.dk og Trustpilot. Nogle køreskoler belønner deres elever for at skrive et rosende indlæg eller at ”synes om” deres hjemmeside på Facebook.

Dog kan anmeldelser på internettet medtages i helhedsvurderingen af køreskoler, men konklusioner bør aldrig drages på grundlag af anmeldelser alene.


4) Kræv skriftlige garantier fra kørelæreren

Du bør kræve en skriftlig garanti fra kørelæreren om, at du kan komme ud at køre mindst 1-2 gange om ugen for at sikre dig den nødvendige kontinuitet i undervisningen. Ofte har køreskoler med de ”billigste” tilbudspakker mange elever, hvilket let kan medføre mindre tid til den enkelte elev. Derfor risikerer du, at modtage en undervisning med for lange mellemrum mellem køretiderne, så du glemmer det du har lært og derfor må betale for flere ekstra køretimer.

NB! Den samlede pris for kørekortet bliver hurtigt højere for en ”billig” kørekort pakke med mange ekstra køretimer oveni end en ”dyr” kørekordpakke med ingen eller få køretimer oveni!
5) Hvad får du for prisen?

Lad dig ikke friste af prisen alene!

Hos mange er det prisen, der afgør valget af køreskole. Der kan være stor forskel på priserne, når du sammenligner køreskoler. Hvorfor betale 11.000 kr for en tilbudspakke, når en tilsvarende pakke koster 7.000 kr et andet sted?

Lad os med det samme slå fast; Prisen for kørekortet er i sidste ende ikke nødvendigvis billigere, hvis du vælger den køreskole, der tilbyder den laveste pris på en kørekortpakke!

Ofte hænger pris og kvalitet sammen. Fokusér på hvad du FÅR for pengene. Hvis du ”bare” køber en kørekortpakke fordi prisen er lav (uden at sætte dig ind i, hvad du får for pengene), risikerer du at løbe ind i en masse ubehagelige overraskelser i form af ekstra udgifter, som du ikke havde tænkt over. Hvis du allerede har betalt, bliver det svært at få pengene tilbage!

Sæt dig grundigt ind i hvad tilbudspakkerne indeholder. Det kan let blive dyrere end først antaget!

”Pakke-løsningerne” kan have mange forskellige navne – lige fra ”Startpakke” til ”Lovpakke” og ”Stor lovpakke”.

Selvom tilbudspakkerne ofte har samme betegnelser, kan indholdet variere betydeligt fra køreskole til køreskole. Derfor tjener disse i reglen som et dårligt sammenligningsgrundlag, når du sammenligner priser mellem køreskoler.

Næsten alle køreskoler tilbyder en såkaldt ”lovpakke” - dvs. prisen for det obligatoriske minimumskrav for antal undervisningslektioner i teori og praktik, som Loven kræver for at kunne aflægge køreprøven.

Hvis du tager kørekort til bil (kategori B), består grundpakken (”lovpakken”) af:
 • 28 teorilektioner

 • 24 kørelektioner - heraf 4 på manøvrebane (”kravlegård”) og 4 på køreteknisk anlæg (”glatbane”)


Dog bør man påregne at betale for ekstra køretimer (ud over ”lovpakken”), eftersom langt de fleste aspiranter behøver yderligere undervisning for at være i stand til at bestå køreprøven.

Desuden inkluderer nogle køreskoler yderligere services i grundpakken – f.eks. undervisningsmateriale, førstehjælpskursus, leje af skolevogn til den praktiske køreprøve m. m.

Derfor er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvad grundpakken indeholder.

Ud over grundpakken (”lovpakken”) skal du normalt påregne udgifter til:
 • Førstehjælpskursus

 • Prøvegebyr (pt. 600 kr)

 • Lægeerklæring

 • Foto til kørekortpakke

 • Undervisningsmateriale

 • Evt. ekstra køretimer

 • Evt. banegebyr (manøvrebane / glatbane)

 • Evt. administrationsgebyrer

NB! Dumper du køreprøven, skal du betale prøvegebyr igen samt budgettere med ekstra køretimer.


6) Undgå (som så vidt muligt) forudbetaling!

Når du køber en ”pakke-løsning” hos en køreskole, indgår du som udgangspunkt en bindende aftale.

For at få rabat i form af en undervisningspakke kræver køreskolen til gengæld en forudbetaling. Ofte er pakken billigere, hvis du forudbetaler alt på én gang. Nogle køreskoler opdeler betalingen i 2-3 rater – jo færre rater, jo billigere.

MEN, hvad nu hvis du bliver uvenner med kørelæreren eller hvis køreskolen går konkurs? Det er langt fra altid, at du får pengene tilbage, hvis du ønsker at afbryde samarbejdet!

Selvom nogle køreskoler markedsfører sig med, at man til enhver tid kan springe fra, afregnes den opnåede undervisning som regel ud fra listepriserne. Dvs. du går glip af rabatten!

HUSK, at du altid kan skifte køreskole, hvis du er utilfreds med undervisningen. Dog kan være problematisk at få refunderet pengene, hvis du har købt et pakketilbud.

Det kan være dyrt at købe billigt!


7) Er kørelæreren medlem af en kørelærer-organisation?

Det er en god ide at vælge en køreskole, hvor kørelæreren er medlem af en brancheorganisation.

De 3 største brancheorganisationer er:
 • Dansk Kørelærer Union (DKU)

 • Danske Kørelæreres Landsforbund (DKL)

 • Foreningen af Frie Kørelærere (FFK)

Disse ekskluderer ”brodne kar” i branchen, hvilket giver udtryk for, at medlemmerne af brancheforeninger med stor sandsynlighed overholder Loven.

Desuden er organisationerne omfattet en garantifond, som automatisk giver dig erstatning, hvis du anker og får ret.

Hvis du derimod vælger en kørelærer, som ikke er medlem af en af ovenstående brancheorganisationer og kørelæreren ikke følger Ankenævnets afgørelse, skal du igennem en besværlig civilretlig proces for at få erstatning.

Læs mere om Ankenævn for Køreundervisning her!