Kørekort koder

EU-harmoniserede koder

Her ser du oversigten over alle de forskellige koder, der kan forekomme på kørekortet.

Se hvad koderne betyder i skemaerne nedenfor!

 

Fører (lægelige årsager)

Koder og underkoderBetydning
01Synskorrektion og/eller -beskyttelse
01.01Briller
01.02Kontaktlinse(r)
01.03Beskyttelsesbriller
01.04Uigennemsigtig linse
01.05Øjenklap
01.06Briller eller kontaktlinser
02Høreapparat/kommunikationshjælp
02.01Høreapparat til det ene øre
02.02Høreapparat til begge ører
03Arm- eller benprotese/-ortese
03.01Armprotese/-ortese
03.02Benprotese/-ortese
05Begrænset kørsel /underkoden skal anvendes, kørsel begrænset af lægelige årsager)
05.01Begrænset til kørsel i dagtimer /f.eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang)
05.02Begrænset til kørsel indenfor en radius af km fra kørekortindehaverens bolig eller kun indenfor by/region
05.03Begrænset til kørsel uden passagerer
05.04Begrænset til kørsel med en hastighed på højst km/t
05.05Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort
05.06Begrænset til kørsel uden påhængskøretøj
05.07Ingen kørsel på motorvej
05.08Ingen alkohol

 

Køretøjstilpasninger

Koder og underkoderBetydning
10Tilpasset gearkasse
10.01Manuelt gear
10.02Automatgear
10.03Elektrisk styret gear
10.04Tilpasset gearstang
10.05Begrænset antal gear
15Tilpasset kobling
15.01Tilpasset koblingspedal
15.02Manuel kobling
15.03Automatisk kobling
15.04Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig koblingspedal
20Tilpasset bremsemekanisme
20.01Tilpasset bremsepedal
20.02Større bremsepedal
20.03Bremsepedal til venstre fod
20.04Bremsepedal til skosål
20.05Vippebremsepedal
20.06(Tilpasset) manuel driftsbremse
20.07Forstærket bremse – maksimal betjeningskraft
20.08Nødbremse indbygget i driftsbremse – maksimal betjeningskaft
20.09Tilpasset prkeringsbremse
20.10Elbetjent parkeringsbremse
20.11Tilpasset fodbetjent parkeringsbremse
20.12Afskræmet/sammenklappelig/aftagelig bremsepedal
20.13Knæbetjent bremse
20.14Elbetjent driftsbremse
25Tilpasset speedermekanisme
25.01Tilpasset speederpedal
25.02Speederpedal til skosål
25.03Vippespeederpedal
25.04Håndbetjent speeder
25.05Knæbetjent speeder
25.06Servospeederpedal/håndtag (elektronisk, pneumatisk osv.)
25.07Speederpedal til venstre for bremsepedal
25.08Speederpedal til venstre
25.09Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig speederpedal
30Tilpassede kombinerede bremse- og speedermekanismer
30.01Parallelle pedaler
30.02Pedaler i (eller næsten) samme niveau
30.03Speeder og bremse med glideskinne
30.04Speeder og bremse med glideskinne og ortese
30.05Sammenklappelig/aftagelig speeder- og bremsepedal
30.06Hævet gulv
30.07Afskærmet ved siden af bremsepedalen
30.08Afskærmning til protese ved siden af bremsepedalen
30.09Afskrærmning foran speeder- og bremsepedal
30.10Hæl-/benstøtte
30.11Elbetjent speeder og bremse
35Tilpassede betjeningsapparater (lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.)
35.01Betjeningsapparater kan betjenes uden negativ virkning på syring og håndtering af køretøjet
35.02Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.)
35.03Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med venstre hånd
35.04Betjeningsapparaterne betjenes uden at slippe rat og hjæpeudstyr (knop, gaffelbrev osv.) og det kombinerede speeder- og bremsesystem
40Tilpasset styring
40.01Standard servostyring
40.02Forstærket servostyring)
40.03Styring med reservesystem
40.04Forlænget ratstamme
40.05Tilpasset rat (større og/eller tykkere rat, rat med mindre diameter osv.)
40.06Skråt rat
40.07Lodrat rat
40.08Vandret rat
40.09Fodbetjent styring
40.10Alternativ tilpasset styring (joystick osv.)
40.11Ratknop
40.12Håndortese på rattet
40.13Med tenodese-ortese
42Tilpasset(ede) førerspejl(e)
42.01Udvendigt førerspejl i (venstre eller) højre side
42.02Udvendigt førerspejl på forskærmen
42.03Ekstra indvendigt førerspejl, som giver overblik over trafikken
42.04Indvendigt panoramaspejl
42.05Indvendigt førerspejl, som dækker den blinde vinkel
42.06Elbetjent(e) udvendigt (-e) førerspejl(e)
43Tilpasset førersæde
43.01Førersæde med god udsynshøjde i normal afstand fra rat og pedaler
43.02Førersæde tilpasset kropsformen
43.03Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet
43.04Førersæde med armlæn
43.05Forlænget forersæde på glideskinner
43.06Tilpasset sikkerhedssele
43.07H-type sikkerhedssele
44Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes)
44.01Kombineret betjening af begge bremser
44.02(Tilpasset) håndbetjent forhjulsbremse
44.03(Tilpasset) fodbetjent baghjulsbremse
44.04(Tilpasset) speederhåndtag
44.05(Tilpasset) manuelt gear og manuel kobling
44.06(Tilpasset (ede) førerspejl(e)
44.07(Tilpassede) betjeningsapparater (eksempelvis kontakter for tegngivningsapparater og kontakter til op- og nedblænding)
44.08Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidigt
45Motorcykel kun med sidevogn
50Begrænset til bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer – KIN)
51Begrænset til bestemt køretøj/registreringsnummer (køretøjets identifikationsnummer – KRN)

 

Forvaltning

KoderBetydning
70Ombyttet kørekort nr. … udstedt af … (for tredjelande EU/FN-mærke, f.eks. 70.0123456789.xx)
71Duplikat af kørekort nr…(for tredjelande EU/FN-mærke, f.eks. 71.987654321.HR)
72Begrænset til kategori A-køretøjer med slagvolumen på højst 125 cm3 og motoreffekt på højst 11 kW (A1)
73Begrænset til kategori B-køretøjer, trehjulede motorcykler og quadricykler med motor (B1)
74Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over 7.500 kg (C1)
75Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1)
76Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over 7.500 kg (C1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på over 750 kg, såfremt vogntogets tilladte totalmasse ikke overstiger 12.000 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt (C1 + E)
77Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på over 750 kg, såfremt a) vogntogets tilladte totalmasse ikke overstiger 12.000 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt, og b) påhængskøretøjet ikke bruges til personbefordring (D1 + E)
78Begrænset til køretøjer med automatgear
79() Begrænset til køretøjer, som opfylder i i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af artikel 10, stk. 1, i direktiv 91/439/EØF
90Sekundære koder
90.01Til venstre
90.02Til højre
90.03Venstre
90.04Højre
90.05Hånd
90.06Fod
90.07Anvendelig
95Chauffør, der er indehaver af et kvalifikationsbevis, som opfylder kravet om erhvervskvalifikationer i direktiv 2003/59/EF indtil…[f.eks. 95(01.01.12)]
96Chauffør, der har afsluttet uddannelsen eller bestået en prøve i færdigheder og adfærd i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V

 

Nationale koder

Følgende kørekort-koder har alene gyldighed i Danmark:

KoderBetydning
100Indehaveren er alene berettiget til at føre motorcykler uden sidevogn
125Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel
126Indehaveren er berettiget til at føre tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16kW,kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW. Indehaveren er endvidere berettiget til at føre tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg
130Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 1 års erfaring fra kategori A2
135Indehaveren er alene berettiget til at føre trehjulet motorcykel med en effekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW indtil det fyldte 24. år
136Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjennesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2)
137Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A2)
138Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (A)
139Indehaveren er indtil det fyldte 20. år alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (A2)
140 Indehaveren er alene berettiget til at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse, indtil den pågældende er fyldt 22 år og har mindst 2 års erfaring fra kategori A2 (A)
150Indehaveren skal anvende briller eller kontaktlinser under kørsel med køretøjer i kategorierne C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E, D/E, ved kørsel
med køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, samt i forbindelse med virksomhed som kørelærer)
175Indehaveren er alene berettiget til at føre lille knallert
176Indehaveren må ikke føre lille knallert
180Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori C)
181Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet, redningsberedskabet eller politiet (kategori D)
182Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekanisker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori C)
183Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til som mekaniker eller lignende, eller når kørekortet er til brug ved uddannelse som mekaniker eller lignende, at føre køretøjer, der afprøves i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse (kategori D)
184Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (C)
185Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (D)
187Indehaveren er indtil det fyldte 21. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori C/E)
188Indehaveren er indtil det fyldte 24. år alene berettiget til at føre køretøjer i tjenesten som ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab (kategori D/E)
200Indehaveren har kørekort til traktor/motorredskab
225Indehaveren er alene berettiget til at føre traktor i forbindelse med kørsel som omhandlet i § 3 i lov om registrering af køretøjer
250Indehaveren har gennemgået et kursus i nødhjælp
400Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B
425Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D
426Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D1
450Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D
451Indehaveren har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategorierne B og D1
500Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori AM (stor knallert), A1, A2 og A
525Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategori B
550Indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer til kategorierne B, B/E, C1, C, C1/E, C/E, D1, D, D1/E og D/E

 

Kilde: Rigspolitiets blanket P 507

 

Relaterede artikler: kørekortkategorier

Dette indlæg blev udgivet i Kørekort - generelt. Bogmærk permalinket.