Hvor længe et kørekort gyldigt?

Når man taler om et kørekorts gyldighed, skelnes der mellem kørekortskategorier, der kører under “lette” og “tunge” køretøjer. Dvs. køretøjer, som hhv. vejer højst 3.500 kg og over 3.500 kg.

 

Lette køretøjer

Har du erhvervet kørekort før d. 19. januar 2013, er kørekortet gyldigt, indtil du fylder 70 år.

Er kørekortet til gengæld erhvervet efter d. 19. januar 2013, skal det fornyes hvert 15. år. Der er tale om en såkaldt administrativ fornyelse; dvs. kørekortet afleveres sammen med et nyt foto og en ansøgningsblanket. Der er stadig ingen krav lægeundersøgelse, før du fylder 70 år.

Dog er det forskelligt fra kørekortkategori til kørekortkategori, fra hvilken alder et kørekort kan udstedes.

 

Motorcykel:

 • Kategori A1 (“lille motorcykel”): Ifølge Færdselslovens § 9 kan du få kørekort til såkaldt “lille motorcykel” – dvs. en motorcykel med en cylindervolumen på højst 125 cc og en maksimal ydelse på 11 KW – når du er fyldt 18 år.
 • Kategori A2 (“mellemstor motorcykel”): Ifølge Færdselslovens § 10 Kørekort kan du erhverve kørekort til såkaldt “mellemstor motorcykel” – dvs. en motorcykel med ubegrænset og en maksimal ydelse på 35 KW – når du er fyldt 20 år.
 • Kategori A (“stor motorcykel”): I henhold til Færdselslovens § 11 har du ret til at erhverve kørekort til såkaldt “stor motorcykel” – dvs. en motorcykel uden nogen form for for begrænsning af volumen- eller effektbegrænsning – når du a) har gennemført kategori A1 og A2 og fyldt 22 år, eller b)  er fyldt 24 år.

Læs mere om MC-kørekort her

 

Personbil:

 • Kategori B: Dvs. førerretten til personbil, varebil, trehjulet motorcykel, traktor, knallert osv. Det er muligt at erhveve Kategori B kørekort fra du er fyldt 18 år.
 • Kategori B+ samt kategori B/E (trailerkørekort): Kørekort til køretøjer under kategori B med anhænger kan ligeledes erhverves fra du er fyldt 18 år. Dog må du i nogle tilfælde gerne køre med anhænger/trailer uden erhvervelse af et trailerkørekort.
   
  Se her hvornår et trailerkørekort er påkrævet

 

Tunge køretøjer

Hvor gyldigheden af kørekort til lette køretøjer varer til, du er fyldt 70 år, gælder dit kørekort til tunge køretøjer i betydeligt kortere tid.

Kørekort til kategorierne C1 (lille lastbil), C (stor lastbil), C1/E (lille lastbil med anhænger), C/E (stor lastbil med anhænger), D1 (lille bus), D (stor bus), D1/E (lille bus med anhænger) og D/E (stor bus med anhænger) udstedes med gyldighed til perioder af 5 år. Dog kan gyldighedsperioden sættes i kortere tid afhængig af din helbredstilstand.

Hvis du sidst har fået udstedt kørekort inden 19. januar 2013, er kørekortet fortsat gyldigt, indtil du fylder 50 år (såfremt du ikke fornyer kortet inden.

Her ser du oversigten over kategorier og alderskrav for kørekort til lastbil og bus:

Kategori Førerretten til køretøjer: Afledte rettigheder Alder
C1 – lille lastbil
 • Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3500 kg.
 • Personbiler ind-rettet til beford-ring af højest 8 personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3500 kg. Til køre-tøjerne må du tilkoble et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
18 år
C1/E – lille lastbil med stort påhængskøretøj
 • Et C1 køretøj og et påhængs-køretøj med en tilladt total-vægt på over 750 kg.
 • Et B køretøj (almindelig bil) og et påhængs-køretøj med en tilladt total-vægt på over 3.500 kg (B/E eller B+ kørekort).
 • Vogntogets samlede total-vægt må ikke overstige 12.000 kg
Ret til at føre et stort påhængs-køretøj i forbindelse med et kategori B-køretøj. 18 år
C – stor lastbil
 • Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
 • Personbil ind-rettet til beford-ring af højst 8 personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
 • Vogntog bestå-ende af et af ovennævnte køretøjer og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg.
21 år

Undtagelser: 18 år

C kørekort kan erhverves allerede som 18-årig, hvis:

 • Kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse
 • Bestemte ansættelser, f.eks. i forsvaret, redningsberedskabet osv.
 • Bestemte uddannelser, f.eks. mekaniker
C/E stor lastbil med stor påhængskøretøj Et C køretøj og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg Ret til at føre:

 • Stort påhængs-køretøj i for-bindelse med et kategori B-køretøj
 • Stort påhængs-køretøj i forbindelse med et kategori C1-køretøj
 • Køretøjer om-fattet af kate-gori D1/E, når du har er-hvervet køre-kort til kategori D1.
 • Køretøjer om-fattet af kategori D1/E og D/E, når du har erhvervet kørekort til kategori D.
 • Lastbil med tilkoblet blokvogn.
21 år

Undtagelser: 18 år

C1 kørekort kan erhverves allerede som 18-årig, hvis:

 • Kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse
 • Bestemte ansættelser, f.eks. i forsvaret, redningsberedskabet osv.
D1 – lille bus
 • Personbil ind-rettet til beford-ring af over 8, men højst 16 personer foruden føreren og med en længde på højst 8 meter.
 • Vogntog bestående af et D1-køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg
21 år
D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj Et D1 køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg Ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med et

kategori B-køretøj

21 år
D – stor bus
 • Personbil ind-rettet til beford-ring af over 8 personer foruden føreren.
 • Vogntog bestående af et D-køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt total vægt på ikke over 750 kg
24 år

Undtagelser: 21 år

D kørekort kan erhverves allerede som 21-årig, hvis:

 • Kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse
 • Bestemte ansættelser, f.eks. i forsvaret, redningsberedskabet osv.
 • Bestemte uddannelser, f.eks. mekaniker
D – stor bus med stort påhængskøretøj Et D køretøj og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg Ret til at føre:

• Stort påhængs-køretøj i forbindelse med et kategori B-køretøj

• Stort påhængs-køretøj i forbindelse med et kategori D1-køretøj.

24 år

Undtagelser: 21 år

D1/E kørekort kan erhverves allerede som 21-årig, hvis:

 • Kørekortet erhverves som led i en kvalifikationsuddannelse
 • Bestemte ansættelser, f.eks. i forsvaret, redningsberedskabet osv.

 

Alder

Såfremt du ikke er blevet frakendt førerretten, er kørekort til køretøjer på op til 3.500 kg gyldige indtil dit fyldte 70 år, mens et “stort kørekort” er gyldigt, indtil du er 50 år.

Men derefter kan du ansøge om fornyelse af kørekort!

 

Fornyelse af kørekort

 • Kørekort til lette køretøjer: Når du er fyldt 70 år, kan du forny dit kørekort med 4 år. Herefter kan kortet fornyes i intervaller af 2 års gyldighed, indtil du fylder 80 år.
  Fra du er fyldt 80, skal dit kørekort fornyes hvert år.

Læs mere om fornyelse af kørekort for ældre her

 • “Stort kørekort”:Kørekort til lastbil og bus er gyldigt til, du er fyldt 50 år. Herefter kan du ansøge om fornyelse af kørekortet, som forlænges 5 år af gangen til erhvervsmæssig personbefordring.Når du fylder 70 år, gælder samme regler for fornyelse som for lette køretøjer (se ovenfor).

NB! Fornyelse af kørekortet er forudsat af, at du opfylder de helbredsmæssige krav.

Læs om de helbredsmæssige krav her

 

Relaterede artikler: fornyelse af kørekort,  fornyelse af kørekort for ældre

 

Previous reading
Fornyelse af kørekort
Next reading
Fornyelse af kørekort – 70 år