Lovgivning om kørekort og diabetes

Fra 1. januar 2012 er der indført nye regler gældende for diabetikere, der ansøger om udstedelse eller fornyelse af kørekort.

Har du diabetes kan reglerne i nogle tilfælde betyde, at dit kørekort kun er gyldig i en kort periode af gangen. I værste fald vil det ikke være muligt at få udstedt eller fornyet kørekortet.

 

Kørekort erhvervet før diagnosen

Har du allerede kørekort og senere får stillet diagnosen “diabetes”, er det ikke din pligt at oplyse myndighederne herom.

Dog må du ligesom alle andre – i henhold til Færdselslovens § 54, stk 2 – ikke ikke føre et motordrevent køretøj, hvis du “på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder [dig] i en sådan tilstand, at [du] er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde”.

Hvis du har diabetes type 1, bør du altid tage følgende forholdsregler:

 • Mål altid dit blodsukker (blodglukose), inden du fører et køretøj
 • Hold ind til siden og mål dit blodsukker ved mistanke om hypoglykæmi
 • Medbring altid hurtigt optagelige kulhydrater under kørsel

 

Diabetes og ansøgning om kørekort

Ligesom alle andre skal du henvende dig til borgerservicecenteret i den kommune, hvor du skal have udstedt eller fornyet et kørekort.

 • lægeattesten
 • et pasbillede
 • Legitimation (dvs. gyldigt pas, dåbsattest eller dit gamle kørekort, hvis det er af kreditkorttypen)

Få mere generel information fornyelse af kørekort her

Hvis du ifølge lægeattesten har diabetes, er der tale om et helbredsmæssigt forhold, der tages ekstra alvorligt. Sagen sendes herefter videre til politiet, som behandler din ansøgning på baggrund af embedslægens vurdering.

Såfremt du behandles med medicin, hvor der er risiko for hypoglykæmi, skal du desuden aflevere en diabetesattest. Er du utilfreds med politiets afgørende ved afvisning af udstedelse eller udstedelse med tidsbegrænsning af kørekort, er det muligt at klage over afgørelsen.

 

Kriterier for udstedelse/fornyelse af kørekort

Følgende kriterier er afgørende for, hvorvidt mennesker med diabetes får udstedt eller fornyet kørekort:

 • Helbredstilstand
 • Kørekortkategori
 • Behandlingstype
Behandling Kørekort kategori Helbredstilstand Fornyelse antal år Medicinsk vurdering
Ikke medicinsk (diæt) 1+2 5 år
Tablet 1+2 Hvis insulintilfælde seneste 2 år. Lægelig vurdering Embedslægen
1 Ingen insulintilfælde seneste 2 år 5 år
2 Efter lægelig vurdering 2 år Embedslægen
Insulin 1 Hvis insulintilfælde seneste 2 år. Lægelig vurdering Embedslægen
1 Ingen insulintilfælde seneste 2 år 2 år
2 Kun i helt særlige tilfælde Sundhedsstyrelsen

 

 Kriterierne punkt for punkt:

I det følgende er de mulige konsekvenser for diabetikeres kørekortsmæssige situation (indikeret på billedet), grundigt beskrevet punkt for punkt.

Derved kan du ud fra den specifikke situation, der passer bedst med din helbredstilstand og behandlingstype, selv danne dig et overblik over udsigterne for at få lov at føre et køretøj til trods for din diabetes.

 

Helbredstilstand

En person der oplever mere end et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for en periode på 12 måneder, opfylder ikke kravene til udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort.

Ved lægeundersøgelsen lægges der stor vægt på, at du forstår risikoen forbundet med hypoglykæmi og tager din diabetes alvorligt ved at vise, at du har vilje og færdigheder til at kunne kontrollere sygdommen.

 

Den enkeltes helbredsmæssige tilstand vurderes ud fra følgende attester:

   • Lægeattest: Skal altid benyttes. Udstedes af din egen lægeLæs artiklen: lægeattest til kørekort

 

   • Diabetesattest: Denne attest benyttes kun, hvis du er under medicinsk behandling med risiko for hypoglykæmiLæs artiklen: diabetesattest

 

Kørekortkategori

Hvis du har diabetes, afhænger sagsbehandlingen om ansøgning af kørekort desuden af, hvilken type kørekort, du ønsker udstedt eller fornyet.

Ansøgningen for udstedelse og fornyelse af kørekort til diabetikere tager således udgangspunkt i, hvilken kategori, dit kørekørt hører hører under.

De forskellige kørekort er inddelt i følgende 2 kategorier:

Kørekortkategori 1

   • Motorcykel
   • Almindelig bil
   • Almindelig bil med stort påhængskøretøj
   • Traktor/motorredskab

                           

Kørekortkategori 2

   • Lastbil
   • Stor personbil med over 8 siddepladser foruden føreren eller tilladt total­vægt på over 3.500 kg
   • Stor personbil med stort påhængskøretøj
   • Køretøjer anvendt til erhvervsmæssig personbefordring (fx taxi og bus)
   • Kørelærere

 

Behandlingstype

Det sidste kriterium for den samlede vurdering af, hvorvidt du er egnet til at have kørekort – og i så fald, hvor længe af gangen – er, hvilken behandling du er under.

Der skelnes mellem følgende typer af behandling:

   • Ingen medicinsk behandling: Hvis du ikke er under medicinsk behandling, gælder det for begge kørekortkategorier, at dit kørekort kan udstedes eller fornys i en periode af højst 5 år, inden det skal fornys igen.
  • Tabletbehandling: Har du oplevet gentagne episoder af alvorlig hypoglykæmi inden for en periode på 12 måneder, kan du ikke beholde, forny eller få udstedt kørekort.
    1. Kørekortkategori 1: Såfremt du inden for de seneste 2 år ikke oplevet alvorlig hypoglykæmi, kan dit kørekort udstedes eller fornys i op til 5 år. Hvis du til gengæld har haft alvorlig hypoglykæmi inden for de sidste par år, vil du baggrund af embedslægens individuelle vurdering enten få afslag på din ansøgning om kørekort eller få nedsat kørekortets gyldighed til en kortere periode.

   

   1. Kørekortkategori 2: Uanset om du tidligere har hat alvorlig hypoglykæmi eller ej, vurderes din ansøgning om udstedelse eller fornyelse af kørekort på baggrund af embedslægens vurdering. Kørekortets gyldighed kan højst fastsættes til 3 år, såfremt du vurderes egnet til at have kørekort.
  • Insulinbehandling: 
    1. Kørekortkategori 1: Dit kørekort højst udstedes eller fornys i en periode af 3 år, såfremt du ikke har oplevet alvorlig hypoglykæmi inden for de  seneste 2 år.
     Hvis du derimod oplever komplikationer eller har haft alvorlig hypoglykæmi inden for de seneste par år, skal embedslægen vurderere, hvorvidt du er egnet til at få udstedt eller fornyet dit kørekort.
     I nogle tilfælde kan få fastsat en tidsbegrænsning af kørekortets gyldighed på korte perioder af 1 eller 2 år.

    

   1. Kørekortkategori 2: Har du diabetes og er under insulinbehandling, vil du kun i helt særlige tilfælde kunne få lov til at bevare eller få udstedt eller fornyet dit kørekort. I så fald fastsættes tidsrammen for kørekortets gyldighed til en periode på højst 3 år.

    Diabetikere i insulinbehandling, der ansøger om udstedelse eller fornyelse af kørekort til kategori 2, vurderes normalt på baggrund af embedslægens konkrete vurdering.
    Dog kan embedslægen i tvivlstilfælde vælge at viderebringe sagsbehandlingen til Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn, hvilket sker meget sjældent. Hvis sagen drejersig om erhvervskørekort, behandles den også af Sundhedsstyrelsen.
    Er du blevet stillet diagnosen “diabetes” inden for de seneste 2 år (definitionen på “nydiagnosticeret diabetes”) og under insulinbehandling, anbefales udstedelse og fornyelse af kørekort til lastbil, bus og taxa for en periode af ét år.

   

  Relaterede artikler: fornyelse af kørekort

   

  Previous reading
  Hastighed på motorvej
  Next reading
  Klip i kørekort