Færdselsloven

Ifølge Færdselslovens §4, stk. 1 og 2, er det forbudt at køre over for rødt.

§ 4. Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller på anden måde, jf. § 95.
Stk. 2. Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som justitsministeren har bemyndiget til at regulere færdslen, jf. § 89. Disse anvisninger skal efterkommes forud for anvisninger i stk. 1.

Hvis du kører over for rødt får du såvel en bøde som et klip i kørekortet.

 

Bødetakster for at køre over for rødt

Motorkøretøj knallert – lille/stor Cykel
Bøde 2000 kr 1500 kr/2000 kr 1000 kr

Hvis du overtræder flere færdselsregler samtidigt, bliver bøden for disse lagt oveni.

 

Klip i kørekort

Foruden en bøde får du desuden et klip i kørekortet, hvis du kører over for rødt i følgende kørertøjer:

  • Bil
  • motorcykel
  • traktor
  • Stor knallert (knallert 45)

Hvis du begår flere forseelser samtidigt, som udløser klip, får du flere klip i kørekortet på én gang. F. eks. hvis du over 30% for stærkt, når du kører over for rødt.

Læs mere om klip i kørekortet her

 

Kørselsforbud

Husk, at hvis du kun har haft kørekort i under 3 år, så nedlægges der kørselsforbud allerede, når du har fået 2 klip.

Læs mere om kørselsforbud her

 

Betinget frakendelse af kørekort

Har du haft kørekort i mere end 3 år, så får du frakendt kørekortet betinget, såfremt du har fået 3 klip inden for de seneste 3 år.

Læs mere om betinget frakendelse af kørekort

 

Ubetinget frakendelse af kørekort

Får du yderligere et klip, mens frakendelsen er betinget, får du en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Hvis du inden for en periode på 3 år, får 6 klip i kørekortet, frakendes dit kørekort ubetinget.

Læs mere om ubetinget frakendelse af kørekort

 

Relaterede artikler: vigepligt, ubetinget vigepligt, højrevigepligt

 

Previous reading
Vigepligt
Next reading
Barnesæde til motorcykel