Typer af knallertforsikringer

Der findes 3 typer af knallertforsikringer:

  • Ansvarsforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Kaskoforsikring

 

Den lovpligtige ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring er den eneste type knallertforsikring, du er forpligtet til at tegne. Den lovpligtige knallertansvarsforsikring  dækker de skader, du med din knallert forvolder på andre personer samt materielle skader.

 

Konsekvenser og risici

Hvis du involveres i et trafikuheld med din knallert og ikke har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring, kan det få vidtrækkende konsekvenser for resten af dit liv – også selvom du ikke er skyld i ulykken.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik forekommer  i gennemsnit 3 ugentlige tilfælde, hvor en knallertkører er impliceret i et uheld uden at have en (dækkende) ansvarsforsikring.

Dette kan skyldes to årsager:

  1. At knallertkøreren ikke har tegnet en ansvarsforsikringen
  2. At knallertkøreren kørte ulovligt på knallert, da uheldet indtræf

Dog dækker en ansvarsforsikring ikke dig selv. Derfor er det hensigtsmæssigt at tegne en ulykkesforsikring i tilfældet af, at du bliver skadet eller invalid ved et færdselsuheld på din knallert.

Nedenstående eksempel har vi lånt fra Rådet for Sikker Trafik.

Eksempel:

En ung mand på 16 år påkører uforskyldt en fodgænger, der træder ud foran ham. Regnetstykket tager udgangspunkt i, at den påkørte fodgænger sygemeldes i 3 mdr. og har pådraget sig en ménsgrad på 8%.

Knallertkøreren skal betale:

Tabt arbejdsfortjeneste (3 mdr.): 75.000 kr.

Svie og smerte (3 mdr.):   13.000 kr.

Tabt erhvervsevne:                450.000 kr.

Ménsgrad:                         53.560 kr.

I alt:                              592.060 kr.

Dertil skal medregnes eventuelle udgifter til medicin og behandling.

 

Eftersom det kan tage resten af livet at betale erstatningen, er det usandsynligt, at du nogensinde vil kunne få et hus- eller billån.

NB! Knallertansvarsforsikringen dækker heller ikke, hvordu kører ulovligt.

Læs om reglerne for knallertkørsel her:

Ulykkesforsikring

Kommer du til skade under knallertkørsel, kan der være begrænsninger i dækninggen. Undersøg derfor altid muligheden for at udvide dækningen, og sammenlign grundigt de forskellige forsikringsselskaber, så du får den bedst mulige dækning.

Selvom en ulykkesforsikring koster lidt ekstra, er det intet at sammenligne med konsekvenserne, hvis du i et knallertuheld helt eller delvist mister din arbejdsevne. Ulykker sker. Derfor kan det ALTID betale sig at tegne en ulykkesforsikering.

 

Kaskoforsikring til knallerter

Det kan sjældent betale sig at tegne en kaskoforsikring til din knallert, da prisen som regel er uforholdmæssig høj i forhold til knallertens værdi.

Som udgangspunkt kan en kaskoforsikring kun betale sig, hvis

  • Der er gæld i knallerten
  • Knallerten er meget dyr

 

Previous reading
Traktorkørekort
Next reading
Knallert 45 – regler