Fartbøder

På en knallert 45 – også kaldet “stor knallert” eller “EU-knallert”) må du højst køre 45 km/t, men politiets radere tolererer en afvigelse på 3 km/t fratrukket den nedrundede målte hastighed.

 

Regnestykket lyder således: 45 km/t + 3 km/t + 0,9 km/t = 48,9 km/t

Dvs. du kan køre op til 48,9 km/t  uden at få en fartbøde.

Bliver du målt at politiets radere til at køre 49 km/t eller derover, får du en fartbøde.

Se taksterne for fartbøder gældende for 2012 her

 

Fartbøder for knallert 45 – takster for 2012

I nedenstående skema kan du se bødetakster. Jo mere du overskrider hastighedsgrænsen på 45 km/t, jo større bliver fartbøden og risikoen for at miste kørekortet.

Hastighed (km/t) Bøde
46-58 1000 kr.
59-72 2000 kr. + klip
73-90 2500 kr. + betinget frakendelse af kørekortet
91- 2500 kr. + ubetinget frakendelse af kørekortet

Se bødetakserne for knallert 30 her 

 

Tuning af knallert 45

Bliver du målt til at køre 49 km/t eller derover, får du en fartbøde.

Dog risikerer du også at få en bøde for at køre på en ulovlig knallert, hvis den kan køre 58 km/t eller derover.

Da en knallert 45 er neddroslet til at kunne køre 45 km/t, er der vedtaget en produktionstolerance på 20% – dvs. 9 km/t. Desuden tolereres en afvigelse på 3 km/t fratrukket den nedrundede målte hastighed ved radarmålingen, selvom en sådan gps-måling i virkeligheden er ret præcis.

 

Regnetstykket udformes således:


45 km/t + 9 km/t + 3 km/t + 0,9 km/t = 57,9 km/t

Med andre ord;

Du kan køre op til 57,9 km/t på en knallert 45 på en lovlig knallert.
NB! Dog vil du fortsat få en fartbøde på 1000 kr, hvis du kører 49 km/t eller derover.

Dvs. din knallert 45 betragtes som ulovlig, hvis den kan køre 58 km/t – også selvom der ikke er udført “ulovlige konstruktive ændringer”.

Foruden en fartbøde får du desuden en bøde for at køre på en ulovlig knallert (også selvom den ikke er “fixet”). Desuden risikerer du i værste fald at få frakendt dit kørekort eller konfiskeret din knallert.

Her kan se de øvrige fartrelaterede bøder og straffe:

 • Hvis du kører 58 km/t eller derover, betragtes din knallert 45 som ulovlig . Derfor får du en bøde på 1500 kr for at køre på en ulovlig knallert. Dette er oven i en fartbøde på 2000 kr.
 • Måles din knallert 45 af politiets radar til at køre 64 km/t eller derover, får du et klip i kørekortet samt en fartbøde på 2000 kr.
 • Såfremt du bliver taget af politiet med en ulovlig knallet 2 gange inden for 3 år, konfiskeres din knallert. Yderligere får du en bøde på 1500 kr. for at køre på en ulovlig knallert samt evt. fartbøde.
 • Måles du til at køre 73 km/t eller derover, får du en fartbøde 2500, en bøde 1500 kr. for at køre på en ulovlig knallert samt en betinget frakendelse af kørekortet. Endvidere konfiskeres ulovlige dele på knallerten. Hvis du bliver taget i at køre på en ulovlig knallert 2 gange inden for 3 år, konfiskeres din knallert.
 •  Kører du 91 km/t eller derover, får du endda en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Klip i kørekortet (knallert 45)

Følgende forseelser på en knallert 45 giver klip i kørekortet:

 • Kører du 59 km/t eller derover, får du et klip i kørekortet
 • Måles du til at køre 73 km/t eller derover, får du en betinget frakendelse af kørekortet
 • Opnår du en hastighed på 91 km/t eller derover, er straffen en ubetinget frakendelse af kørekortet
 • Kører du om kap, får du et klip i kørekortet samt en bøde på 2000 kr.
 • Kørsel over for rødt: Klip i kørekortet samt bøde på 2000 kr.
 • Kørsel mod kørselsretningen: Klip kørekortet samt bøde på 2000 kr.
 • Overtrædelse af ubetinget vigepligt: Klip i kørekortet samt bøde på 2000 kr.
Læs evt. artiklen: klip i kørekortet

 

Øvrige forseelser

FORSEELSE BØDE
Kørsel uden lys, når gadelygterne er tændt 1000 kr.
Kørsel uden hjelm – også hvis hjelmen ikke er spændt eller godkendt 1500 kr.
Kørsel på fortov eller gangsti 1000 kr.
Kørsel i venstre side af cykelstien 1000 kr.
Forkert placering før eller under sving 1000 kr.
Flere på knallerten – bøde til både fører og passager(e) 1000 kr.
Unødig røg eller støj. 1000 kr.
Kørsel uden hænge på styret mv. 1000 kr.
Fastholdelse til andet køretøj1000 kr.Manglende tegngivning 1000 kr.
Manglende tegngivning 1000 kr.
Per fejl eller mangel på knallereten (fører) 1000 kr.
Kørsel eller parkering på motorvej eller motortrafikvej 1000 kr.
Manglende overholdelse af færdselstavle eller pile 1000 kr.
Hvis person uden føreret kører på din knallert med din accept 1500 kr.
Ikke respekterer færdselstavle eller pile 1000 kr.
Kørsel uden medbragt kørekort 1000 kr.
Kørsel uden at have erhvervet/generhvervet kørekort (1. gang) 7000 kr.

Relaterede artikler: knallert 30 – bøderregler for knallert 45  

 

Previous reading
Knallert 45 – regler
Next reading
Knallert 30 – bøder