For information om knallert 45 henvises til artiklen: knallert 45 -regler

Hvem må køre knallert 30?

Hvis du er fyldt 15 år og har et knallertkørekort, har du ret til at køre på såkaldt ”lille knallert”. Ofte kaldes den lille knallert også for “knallert 30”, da den er konstrueret til at kunne køre 30 km/t.

Hvis du bliver målt til at overskride fartgrænsen på 30 km/t, får du en bøde.

Læs om fartbøder her

Er du fyldt 18 år før den 19. Januar 2013, behøver du ikke at erhverve kørekort til “lille knallert”.

Hvis du derimod fylder – eller allerede er fyldt – 18 år d. 19. januar 2013 eller derefter, er det ikke længere tilstrækkeligt at være fyldt 18 år for at køre knallert 30. Du skal samtidig have kørekort til bil eller motorcykel.

Ellers skal du bestå en teoriprøve arrangeret af politiet for at få kørekort til knallert 30.

For at få knalletkørekort til knallert 45 skal du desuden bestå en køreprøve, hvis du ikke opfylder ovenstående betingelser.

Du skal være alene på knallerten. Hvis du har en eller flere passagere med, får du og din(e) medpassager(e) hver en bøde på 1000 kr.

 

Hvor må man køre knallert 30?

Hvis du kører knallert 30 gælder samme regler som for cyklister. Derfor derfor må du både køre på vej og cykelsti.

NB! Vær opmærksom på , at knallert 45 ikke er omfattet færdselsloven for cyklister. Derfor er det kun knallert 30, som må færdes på cykelstier – ikke knallert 45.

 

Frakendelse af knallertkørekort

Bestemte overtrædelser begået med en knallert 30 kan medføre frakendelse af førerretten.

Dog får frakendelse af kørekort til lille knallert ingen konsekvenser for førretten til andre køretøjer, som du har kørekort til. Ligedes mister du ikke førerretten til knallert 30, hvis du har fået frakendt kørekortet til andre køretøjer.

Dvs. hvis du har fået frakendt føreretten til eksempelvis knallert 45, motorcykel eller bil, har du fortsat ret til at føre knallert 30.

 

Udskydelse af kørekort til bil eller MC

Såfremt du får en ubetinget frakendelse af førerretten til knallert 30, kan du først erhverve kørekort til bil, motorcykel eller knallert 45, når du er fyldt 18½ år.

Dvs. minimumalderen for erhvervelse af kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert udskydes med 6 måneder for personer under 18 år, der har fået frakendt føreretten til knallert 30.

 

Konfiskation af knallert 30

Ved gentagne og grove overtrædelser af Færdselsloven konfiskeres din knallert.

En knallert 30 konfiskeres, hvis:

  • Ejeren 3 gange inden for 3 år ubetinget frakendes retten til at føre “lille knallert” – dvs. knallert 30.
  • Ejeren 3 gange inden for 3 år bliver taget for kørsel uden kørekort – dvs. uden at have erhvervet kørekort eller ved kørsel i frakendelsestiden.
  • Ejeren 2 gange inden for 2 år tages i spirituskørsel med en promille over 1,2 eller narkokørsel.
  • Knallert 30 2 gange inden for 3 år er tunet eller  kan køre over 43 km/t.

 

Bøder

Der findes en lang række straffe og bøder forbundet med knallert 30.

Se hele listen over forseelser samt bødetakster her

 

Previous reading
Knallert 30 – bøder
Next reading
Knallertkørekort