Fartbøder

Hvis politiet måler dig til at overskride den tilladte hastighedsgrænse på 30 km/t + 10% – dvs. 33 km/t – får du en bøde.

Bødens størrelse afhænger af, hvor meget du overskrider hastighedsgrænsen for knallert 30.

Her kan du se taksterne for fartbøder gældende for knallert 30 i 2012:

Hastighed (km/t) Bøde
31-38 km/t: 1000 kr.
39-48 km/t: 1500 kr.
49-60 km/t: 2000 kr.
61 km/t eller derover 2000 kr.

Se bødetaksterne for knallert 45 her

 

Tuning

Såfremt politiet har mistanke om, at du har tunet din knallert, kan politiet på stedet måle knallertens tophastighed med rullefelter.

Det hedder sig, at en ”lille knallert” højst må kunne køre 30 km/t på lige vej. Eftersom knallerten er neddroslet, er der vedtaget en såkaldt ”produktionstolerance” på 20% – dvs. 6 km/t.

Desuden accepteres en sikkerhedsmargin på 3 kmt/t fra den nedrundede målte hastighed.

Grænsen mellem lovlig og ulovlig er således 20%. De 3 km/t har intet at gøre med lovligheden, men tjener udelukkende som en sikkerhedsmargin for at kompensere for mulige fejl ved radarmålingen ved politiets hastighedskontrol (selvom denne i virkeligheden er meget præcis).

 

Så hurtigt må en knallert 45 højst kunne køre!

Formelt set er en knallert ulovlig, hvis den kan køre mere end 20% hurtigere end de 30 km/t, som producenten har konstrueret den til. Du får bare ingen bøde, da før du har overskredet hastigheden med yderligere 3 km/t.

Derfor må en knallert 30 højst kunne køre:

30 km/t + 6 km/t + 3 km/t + 0,9 km/t  = 39,9 km/t

NB! Vær opmærksom på, at dette er grænsen for, hvad der betragtes som en knallert 30. Du vil stadig få en fartbøde, hvis du overskrider 30 km/t + 10%; dvs. 33 km/t.

 

Med andre ord;

  • Hvis du kører op til 39,9 km/t, kan du ”kun” få en fartbøde.
  • Hvis du kører 40 km/t og derover, får du oven i fartbøden yderligere en bøde på 1500 kr for at køre på en ulovlig knallert  (selvom den ikke er foretaget ulovlige konstruktive ændringer).
  • Hvis din knallert 30 på rullefelt måles til at kunne køre 43 km/t eller derover, er der ”begrundet mistanke” om, at der er foretaget ulovlige konstruktive ændringer (tuning). Derfor kan politiet midlertidigt konfiskere din knallert for nærmere undersøgelse. Såfremt knallerten er tunet, får du tilmed konfiskeret de ulovlige dele. Bliver du taget for at køre på en ulovlig knallert for 2. gang inden for 3 år, bliver din knallert konfiskeret. Desuden får du en bøde på 1500 kr.

NB! Såfremt der er foretaget ulovlige konstruktive ændringer, er din knallert ulovlig uanset, hvor hurtigt den kan køre.

 

Bøde for at køre uden kørekort

Du skal altid have dit knallertkørekort med dig. Hvis du bliver stoppet på en knallert uden et knallertkørekort, får du en bøde på 500 kr.

Viser det sig, at du slet ikke har erhvervet et kørekort, er bøden 1000 kr.

 

Spirituskørsel på knallert

Bliver du målt med mere end 0,5 promille alkohol i blodet, får du en bøde for spirituskørsel.

Bødens størrelse afhænger af din indkomst. Hvis har en promille på mere end 1,2, risikerer du fængselsstraf.

 

Læs mere om spirituskørsel her

 

Oversigt over forseelser samt bødetakster

Du skal være opmærksom på, at du sagtens kan få flere bøder på én gang, hvis der er tale om flere forseelser. Det kan hurtigt blive meget dyrt.

FORSEELSE BØDE
Overtrædelse af ubetinget vigepligt 1500 kr.
Kørsel uden hjelm – også hvis hjelmen ikke er spændt eller godkendt 1500 kr.
Kørsel over for rødt 1500 kr.
Kører uden lys (når gadelygterne er tændt) 1000 kr.
Kørsel mod kørselsretningen 1500 kr.
Vædeløbskørsel 1500 kr.
Kørsel på fortov/gangsti 1000 kr.
Ulovlig kørsel på kørebane/cykelsti 1000 kr.
Kørsel i venstre side af cykelstien 1000 kr.
Forkert placering før eller under sving  1000 kr.
Flere på knallerten – bøde til bøde fører og passager(e) 1000 kr.
Unødig røg eller støj 1000 kr.
Kørsel uden hænder på styret mv. 1000 kr.
Fastholdelse til andet køretøj  1000 kr.
Manglende tegngivning 1000 kr.
Kørsel eller parkering på motorvej eller motortrafikvej 1000 kr.
Knallertkørsel, hvis under 15 år (bøden kan ikke reduceres) 1000 kr.
Er 15, 16 eller 17 uden erhvervet knallertkørekort (bøden kan ikke reduceres) 1000 kr.
Er 15, 16 eller 17 år uden medbragt knallertkørekort 500 kr.
Personen har ikke kopi af ansvarsforsikring på sig (ikke-registreringspligtig knallert) 1000 kr.
Pr. fejl eller mangel på knallerten (ejer)  1000 kr.
Pr. fejl eller mangel på knallerten (fører) 1000 kr.
Manglende overholdelse af færdselstavle eller pile 1000 kr.
Hvis person uden føreret kører på din knallert med din accept 1500 kr.

 

Relaterede artikler: knallert 45 – bøder, regler for knallert 30, knallertkørekort, motorcykelkørekort

 

Previous reading
Knallert 45 – bøder
Next reading
Knallert 30 – regler