Hastighed og klip i kørekortet

Langt størstedelen af klip i kørekort skyldes, at folk kører for stærkt.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes 8 ud af 10 klip i kørekortet for høj hastighed. Hele 45.915 klip blev givet til fartsyndere ud af de 58.087 klip, der samlet blev givet i Danmark i 2011.

Se hvilke andre forseelser, der udløser klip i kørekortet

I nogle tilfælde får du blot ét klip, mens du i andre tilfælde straffes hårdere i form af frakendelse af kørekortet.

Har du været involveret i en ulykke eller andre skærpende omstændigheder, kan straffen straffen blive strengere end foreskrevet i nedenstående tabeller.

Bil og motorcykel

 • Klip i kørekort: Som hovedregel får du klip i kørekortet, hvis du kører over 30% hurtigere end tilladt.
  Dog vil du på motorvejstrækninger med en hastighedsbegrænsning på 130 km/t allerede ved en overskridelse på over 30% nå op på mere end den fastsatte fartgrænse på 160 km/t, som udløser en betinget frakendelse af kørekortet.

 

 • Betinget frakendelse af kørekort: Kører du over 60% hurtigere end tilladt, får du en betinget frakendelse af kørekortet.
  Desuden vil du altid få frakendt dit kørekort betinget, hvis du kører over 160 km/t. Dvs. på motorvej med en hastighedsbegrænsning på 130 km/t kan du højst tillade dig at køre 30% for stærkt, hvis du vil undgå en frakendelse.

 

 • Ubetinget frakendelse af kørekort: Kører du over dobbelt så stærkt som tilladt eller over 200 km/t, får du en ubetinget frakendelse af kørekortet.
  Dog skal farten overstige 100 km/t. Dvs. ved en fartbegrænsning på 40 km/t kan du tillade dig at køre 150% hurtigere end tilladt, før du får frakendt dit kørekort ubetinget. Får du en ubetinget frakendelse af kørekortet 2 gange inden for 3 år, bliver din bil konfiskeret.

 

Hvis du kører bil (kategori B) eller motorcykel (kategori A), gælder følgende regler for klip i kørekort:

Klip i kørekort Betinget frakendelse Ubetinget frakendelse
Hastighedsgrænse
40 km/t 53 – 64 km/t 65 – 100 km/t – + 100 km/t
50 km/t 66 – 80 km/t 81 – 100 km/t – + 101 km/t
60 km/t 79 – 96 km/t 97 – 120 km/t + 121 km/t
70 km/t 92 – 112 km/t 113 – 140 km/t – + 141 km/t
80 km/t 105 – 128 km/t 129 – 160 km/t + 161 km/t
90 km/t 118 – 144 km/t 145 – 180 km/t + 181 km/t
100 km/t 131 – 159 km/t 160 – 199 km/t + 200 km/t
110 km/t 144 – 159 km/t 160 – 199 km/t + 200 km/t
130 km/t 160 – 199 km/t + 200 km/t

De normale fartgrænser er (medmindre andet er angivet):

 • By: 50 km/t
 • Motortrafikvej og landevej: 80 km/t
 • Motorvej: 110/130 km/t

NB! For kørsel med trailer gælder andre hastighedsgrænser. Desuden får du frakendt kørekortet betinget, hvis de overskrides med mere end 40% (se nedenfor).

Tip: Undgå fartbøder med Saphe til mobilen

Kørsel med trailer

Den maksimale tilladte hastighed for kørsel med trailer er:

 • By: 50 km/t
 • Motortrafikvej og landevej: 70 km/t
 • Motorvej: 80 km/t

Såfremt der er skiltet med højere hastighedsgrænser lokalt i en byzone, må du følge dem. Dog må du ikke overskride 70 km/t ved kørsel med anhænger.

Hvis du kører i Tyskland og har fået en tempo 100-godkendelse, må du kører op til 100 km/t på motorvejen (Autobahn) – ikke på danske motorveje!

Læs evt. artiklen: hastighed med trailer

 

 • Klip i kørekort:  Hvis du kører mere end 30% hurtigere end tilladt, får du et klip i kørekortet.

 

 • Betinget frakendelse af kørekort: Overskrider du hastighedsgrænsen med over 40%, får du frakendt kørekortet betinget.

 

 • Ubetinget frakendelse: For alle køretøjer gælder det, at du får en ubetinget frakendelse af kørekortet, hvis du kører mere end dobbelt så hurtigt som tilladt ved en hastighed på mindst 100 km/t.

Hvis du kører almindelig bil med trailer (kategori B/E), gælder følgende regler for klip i kørekort:

Kørsel med trailer gældende for personbiler (kategori B/E)

Klip i kørekort Betinget frakendelse Ubetinget frakendelse
Hastighedsgrænse
40 km/t 53 – 64 km/t 65 – 100 km/t – + 100 km/t
50 km/t 66 – 80 km/t 81 – 100 km/t – + 101 km/t
60 km/t 79 – 84 km/t 85 – 120 km/t + 121 km/t
70 km/t 92 – 98 km/t 99 – 140 km/t – + 141 km/t
80 km/t 105 – 112 km/t 113 – 160 km/t + 161 km/t

 

Lastbil og bus

Køretøjer over 3.500 kg – dvs. eksempelvis lastbiler (kategori C) og busser (kategori D) med eventuelt tilkoblet påhængskøretøj (kategori C/E og D/E) – er underlagt følgende hastighedsbegrænsninger:

 • By: 50 km/t
 • Motortrafikvej og landevej: 70 km/t
 • Motorvej: 80 km/t

Hvis der er skiltet med lavere hastighedsbegrænsninger skal du altid følge dem.

NB! MEN hvis skiltningen angiver en maksimal hastighed på mere end 50 km/t lokalt i byer, må du IKKE følge den!

 

 • Klip i kørekort: Ligesom alle andre køretøjer får du klip i kørekørtet, hvis du kører over 30% hurtigere end tilladt.

 

 • Betinget frakendelse: Føreren af køretøjer over 3.500 kg får frakendt kørekortet betinget, hvis denne kører mere end 40% for stærkt.

 

 • Ubetinget frakendelse: Ved hastigheder på over 100 km/t, hvor du kører over dobbelt så stærkt som tilladt, får du frakendt dit kørekort ubetinget.

 

Kørsel med trailer – køretøjer over 3.500 kg (kategori C, D, C/E og D/E)

Klip i kørekort Betinget frakendelse Ubetinget frakendelse
Hastighedsgrænse
40 km/t 53 – 64 km/t 65 – 100 km/t – + 100 km/t
50 km/t 66 – 80 km/t 81 – 100 km/t – + 101 km/t
60 km/t 79 – 84 km/t 85 – 120 km/t + 121 km/t
70 km/t 92 – 98 km/t 99 – 140 km/t – + 141 km/t
80 km/t 105 – 112 km/t 113 – 160 km/t + 161 km/t

 

Stort kørekort med trailer

Hastighedsgrænserne og fartrelaterede sanktioner gældende for køretøjer over 3.500 kg er ens, uanset om man kører med eller uden trailer.

Det samme gælder stort set også for kørsel med trailer af lette og tunge køretøjer. Den eneste forskel er blot, at lette køretøjer med trailer (kategori B/E) må køre op til 70 km/t i byzoner, såfremt skiltningen tillader det.

Tunge køretøjer med trailer (kategori C/E og D/E) må højst køre 50 km/t i byområde – selv hvis hastighedsgrænsen er højere.

Tip: Undgå fartbøder med Saphe til mobilen

Knallert

Hvis du kører for stærkt på knallert, kan du få klip i kørekortet.

Du kan kun få klip i kørekortet, hvis kører knallert 45, men der ventes komme nye regler i starten af 2013, hvor fartsyndere på knallert 30 også vil kunne få klip.

 

 • Klip i kørekort:Ligesom det gælder for andre motordrevne køretøjer under 3.500 kg får du et klip i kørekortet, hvis du på din knallert kører over 30% hurtigere end tilladt.

 

 • Betinget frakendelse af kørekort: Knallertkørekortet (samt evt. øvrige kørekort under andre kategorier) frakendes betinget, hvis du kører over 60% for stærkt.

 

 • Ubetinget frakendelese af kørekort: Hvis du kører mere end dobbelt så hurtigt som tilladt, får du en frakendelse af kørekortet.

Indtil de nye regler træder i kraft fra d. 19. januar 2013, er det kun muligt at få klip i kørekortet, hvis du kører knallert 45.

Læs mere om knallert 45 her

 

Knallert 45 (“stor knallert”)

Klip i kørekort Betinget frakendelse Ubetinget frakendelse
Hastighedsgrænse
30 km/t 39 – 48 km/t 49 – 60 km/t – + 61 km/t
40 km/t 52 – 64 km/t 65 – 80 km/t – + 81 km/t
45 km/t 59 – 72 km/t 73 – 90 km/t – + 91 km/t

Se bødetaksterne for knallert 45 her

 

Fartbøder og klip

Ud over klip i kørekortet samt mulig frakendelse af kørekortet, får du desuden en fartbøde.

Bødens størrelse afhænger af, hvor hurtigt du kører. Du skal mindst betale 2000 kr i bøde.

Se taksterne for fartbøder her

 

Previous reading
Motorvej
Next reading
Hastighed på motorvej