Hvad er klippekortsordningen?

Klippekortsordningen trådte i kraft d. 1. september 2005.

Hvor trafikanter tidligere nøjedes med at blive tildelt en bøde, risikerer du nu i tilfælde af særlige trafikfarlige overtrædelser af Færdselsloven endvidere at få frakendt dit kørekort eller få nedlagt kørselsforbud.

De forseelser som er med i klippekortet, er ens for alle typer af motordrevne køretøjer, hvortil der kræves kørekort.

Hvor længe gælder et klip?

Et klip i kørekortet gælder i 3 år. Alle klip forældes løbende og slettes 3 år efter den forseelse, der udløste klippet.

Derfor er strafferammen altid målt i forhold til antal klip inden for 3 år.

Alle klip registreres elektronisk af Politiet. Det er altid en god ide selv at holde øje med hvor mange klip du har for ikke at risikere at overskride antallet af tilladte klip i kørekortet inden for de seneste 3 år.

Hvem kan få klip i kørekortet?

Klippekortsordningen omfatter alle motordrevne køretøjer, hvortil påkræves kørekort. Dvs. reglerne gælder for føreren af følgende køretøjer:

 • Personbiler
 • Motorcykler
 • Registreringspligtige knallerter
 • Busser
 • Lastbiler
 • Traktorer
 • Motorredskaber

Reglerne for klip i kørekortet er ens for alle typer køretøjer nævnt ovenfor.

Hvornår får man klip i kørekortet?

Klippekortsordningen erstatter ikke andre regler. Får du et klip i kørekortet, tildeles du samtidig en bøde for forseelsen.

Følgende forseelser udløser hver ét klip i kørekortet:

 • Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 % – læs om fartbøder her 
 • Kørsel med for kort afstand til forankørende
 • Ulovlig kørsel i nødsporet
 • Manglende fastspænding af børn under 15 år
 • Kørsel over for rødt – se bødetaksterne her
 • Overtrædelse af reglerne om vigepligt – læs om vigepligt her
 • Overtrædelse af reglerne for overhaling og forbud mod overhaling – læs mere her
 • Overskridelse af spærrelinier ved overhaling
 • Øgning af hastigheden, når du bliver overhalet
 • Overhaling ved et fodgængerfelt
 • Kørsel mod færdselsretningen
 • Uforsvarlig slalomkørsel og forbikørsel i tæt trafik – læs mere om forbikørsel her
 • Ændring af færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
 • Venstrekørsel om helleanlæg
 • Kapkørsel eller væddeløbskørsel på vej
 • Kørsel over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Ulovlig kørsel med børn under 15 år på motorcykel – læs mere her

Ud over et klip i kørekortet giver ovenstående forseelser en bøde på 2000 kr. Den mindste fartbøde er også 2000 kr. Jo større fartoverskidelse, jo større fartbøde.

Flere klip på én gang

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du sagtens kan begå flere forseelser på samme tid, hvilket vil give dig flere klip i kørekortet på én gang.

F. eks. får du to klip, hvis du kører over for rødt og samtidigt overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30%.

Så der skal ikke meget til, før klip i kørekortet giver vidtrækkende konsekvenser.

 

Hvad er konsekvenserne?

Som angivet ovenfor kan du let få mange klip i kørekortet.

Men hvor mange klip kan du tillade dig, før du bliver straffet? Og hvad indebær en straf?

Strafferammen tager udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Hvor længe du har haft kørekort: dvs. a) de første 3 år, hvor dit kørekort er på prøve; og b) når du har bestået prøveperioden fog bevaret dit kørekort permanent.
 • Antal klip i kørekortet: dvs. hvor mange klip du har fået inden for de seneste 3 år.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er du underlagt betydeligt strengere regler de første 3 år efter førstegangserhvervelse af kørekort, end hvis du har klaret “prøvetiden”.

Erhvervelse af kørekort 1. gang – mindre end 3 år siden Erhvervelse af kørekort 1. gang – mindst 3 år siden
Antal klip
1 klip
2 klip Kørselsforbud
3 klip Kørselsforbud Betinget frakendelse af kørekort
4 klip Kørselsforbud Betinget frakendelse + 1 klip
5 klip Kørselsforbud Betinget frakendelse + 2 klip
6 klip         Kørselsforbud Ubetinget frakendelse af kørekort

Kørselsforbud

De første 3 år efter erhvervelse af kørekort første gang, er kørekortet på prøve. Dvs. hvis førstegangserhvervelse af dit kørekort er mindre end 3 år siden, får du allerede efter 2 klip nedlagt kørselsforbud

Ved kørselsforbud stilles du som om, du aldrig har haft kørekort. Så snart du har bestået en en ny teori- og køreprøve, kan du få kørekort (igen).

Kørselsforbudet gælder alle de kategorier, du har kørekort til.

Læs mere om kørselsforbud her

Betinget frakendelse af kørekort

Hvis det er mere end 3 år siden, du første gang fik kørekort og har fået 3 klip inden for 3 år, får du en betinget frakendelse af kørekortet.

Dvs. du skal bestå en ny teoriprøve og køreprøve for at beholde kørekortet.

Hvis du får flere end ét klip på én gang og når mere end 3 klip i kørekortet, bliver et evt. 4. og 5. klip overført som de første klip i en ny tre-årig periode, når du har opfyldt betingelserne i frakendelsesdommen.

Læs mere om betinget frakendelse af kørekortet her

Ubetinget frakendelse af kørekort

Såfremt du får 6 klip i kørekortet i løbet af 3 år, får du en ubetinget frakendelse af kørekortet i en periode, som fastsat af retten.

Læs mere om ubetinget frakendelse af kørekortet her

Relaterede artikler: klip i kørekort og fart, fartbøder

 

Previous reading
Kørekort og diabetes
Next reading
Hvornår må man tage kørekort?