Regler for indkørsel

For at forstå reglerne for indkørselsforbud skal man skelne mellem offentlig vej og privat vej.

  • Reglerne for færdsel på offentlig vej er fastlagt i Færdselsloven
  • Reglerne for færdsel på fremmed ejendom er fastlagt i Mark- og vejfredsloven

 

Hvornår er indkørsel forbudt?

Indkørsel er forbudt følgende steder, såfremt betingelserne ikke opfyldes:

  • Privat grund: Ifølge Mark- og vejfredslovens § 17 er det forbudt at færdes på privat grund uden ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel.
  • Privat vej: Indkørsel er forbudt, hvis ejeren på lovlig vis har skiltet, at indkørsel er forbudt. Hvis der ikke er noget “indkørsel forbudt” skilt eller specifikt forbud mod den type motorkøret, du fører, er det tilladt at køre på privat vej.
  • Offentlig vej: Nedenstående skilt “Indkørsel forbudt” forbyder indkørsel med ethvert køretøj – også cykler!
     
    Tavlen er opsat ved udkørslen på ensrettet vej.

C 19 Indkørsel forbudt:
Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj. Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at trække cykel og knallert på kørebanen.

 

Previous reading
Mistet kørekort
Next reading
Sammenfletning