Alderskrav

Når unge mennesker længe har set frem til endeligt at få kørekort, vil de forståeligt nok gerne have det udstedt hurtigst muligt – og helst allerede på deres 18 års fødselsdag.

Der er forskel på hvornår du må begynde at tage kørekort og hvornår du må kørekort.

I Danmark er aldersgrænsen for at kunne få kørekort til bil eller “lille motorcykel” som bekendt 18 år.

Men hvornår må man begynde at tage kørekort?

 

Hvornår må man få undervisning?

Ønsker du at tage kørekort til bil (kategori B) eller “lille motorcykel” (kategori A1) (maks. 25 kw.), er det først lovligt at påbegynde køreundervisningen 3 mdr. inden din 18 års fødselsdag.

Du kan først begynde at tage kørekort til “stor motorcykel” 3 måneder, inden du fylder 21 år.

 

Hvornår aflægges køreprøven?

Køreprøven må tidligst aflægges på din 18 års fødselsdag.

Køreprøven til “stor motorcykel” kan tidligst aflægges på din 21 års fødselsdag.

 

Hvornår må man aflægge teoriprøve?

Du kan tidligst aflægge teoriprøve én måned inden du når den minimale aldersgrænse for at kunne få kørekort til det pågældende type køretøj.

 

Hvornår kan man få kørekort?

Én ting er at tage kørekort; noget andet er at kørekort.

Foruden de aldersmæssige lovkrav skal opfylde følgende krav får at få køre:

  • Bestå teori- og køreprøven
  • Gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp
  • Ansøge om kørekort
  • Fremskaffe en lægeattest med tilfredsstillende resultat
  • Fremskaffe en lægeattest
  • Have sædvanlig bopæl i Danmark

 

Relaterede artikler: motorcykelkørekort, knallertkørekort, traktorkørekort, trailerkørekort

 

Previous reading
Klip i kørekort
Next reading
Motortrafikvej