Loven stiller også nogle særlige krav til undervisningen. Hvilke krav, der stilles, afhænger af, hvilken type kørekort du ønsker at tage.

 

Til et kørekort til personbil kræves:

 

28 teorilektioner á 45 min.

24 kørelektioner á 45 min.

heraf

 

Mindst 4 lektioner á 45 min. på øvelsesbane

Mindst 4 lektioner á 45 min. på køreteknisk anlæg

Der er regler for, hvor lange pauser du må holde i undervisningen, fx ved rejser, studieture og lign. Hvis pausen varer over tre måneder, skal du starte forfra på undervisningen.

Konsekvens af pauser i køreundervisningen:

Pause i mere end 3 månder starte forfra.

Prøver hos politiet tæller IKKE som undervisning.

 

Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder efter, du har bestået teoriprøven.

 

 

Når du skal til køreprøve, skal du kunne fremvise en detaljeret lektionsplan, der viser, at du har gennemgået den nødvendige undervisning, og hvornår du har gjort det. Det er derfor vigtigt, at lektionsplanen udfyldes og underskrives af både dig og kørelæreren efter hver lektion. Allerede ved første lektion skal du have udleveret en lektionsplan. Kørelæreren har også en, og det er hans eksemplar, der bruges ved prøverne, men det er vigtigt, at dit eget eksemplar også bliver udfyldt og underskrevet efter hver lektion, så du har styr på undervisningen.

 

Hvis du ikke er tilfreds med den undvisning, du modtager – det gælder både teoritimer og den praktiske køreundervisning – er det vigtigt, at du gør opmærksom på det ved at undlade at underskrive lektionsplanen for den time, du er utilfreds med.

 

Hvad sker der, hvis jeg holder for lange pauser i køreundervisningen?

Afsnit 7 er det sted i lektionsplanen, hvor kørelektionerne begynder. Afsnit 7 er manøvre på vej dvs. den kørsel, du har haft i bilen.

Nedenstående skema viser hvilke konsekvenser, pauser har for dit køreuddannelsesforløb:

Pause Konsekvens
Afbrudt i mere end 3 mdr. før afsnit 7. Starte helt forfra.
Afbrudt mellem 3 og 4 mdr. i afsnit 7. Starte forfra fra lektion 6.
Afbrudt i mere end 4 mdr. inden bestået teoriprøve. Starte helt forfra.
Afbrudt mellem 3 og 5 mdr. efter bestået teoriprøve. Gennemføre 4 lektioner af 45 min i afsnit 7.
Afbrudt 5 mdr. eller mere. Starte helt forfra og ny teoriprøve.

Grunden til dit fravær eller pausen i køreuddannelsesforløbet, er helt uden betydning. Dvs. der tages ikke hensyn til sygdom, dødsfald i familien, ferie eller studierejser m.v.

Hvis du skal starte forfra, skal manøvrebanen ikke gennemføres, hvis:

    • Du har haft minimum 2 lektioner af 45 minutters varighed i afsnit 7 praktik og afbrydelsen er under 7 måneder.

 

  • Afbrydelsen er mere end 5 måneder, men mindre end 7 måneder efter bestået teoriprøve.
Previous reading
Kontrollerende køreprøve
Next reading
Bilen er fantastisk – den sikrer nye oplevelser