Generel information

Højre vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for al kørende færdsel fra højre side.

Desværre viser undersøgelser, at mange danskere med kørekort enten er usikre eller uvidende omkring reglerne for højrevigepligt.

Derfor skal du ikke tage for givet, at kørende færdsel fra venstre side holder tilbage for dig. Du skal du altid orientere dig til venstre for at sikre dig, at den kørende færdsel viger og lader dig køre først.

Især i villakvarterer med et vejnet, hvor alle veje synes at have ligeordnet status, er der ofte ingen skiltning eller afmærkning, som indikerer ubetinget vigepligt. I så fald gælder reglen for højrevigepligt.

 

Hvornår har man højre vigepligt?

Som hovedregel gælder reglen for højre vigepligt, alle de steder, hvor du ikke har ubetinget vigepligt – dog lige med undtagelse af vognbaneskift og sammenfletning.

Dvs. du har højre vigepligt, når:

  • Der ved skiltning eller anden afmærkning ikke er bestemt andet

OG DU SAMTIDIG IKKE

  • kører ud fra en parkeringsplads
  • kører ud fra en ejendom eller et grundstykke
  • kører ud en tankstation eller lign.
  • kører ud fra en gågade
  • kører ud fra en markvej, sti eller anden type tydeligt underordnet vej
  • kører ud fra opholds- og legeområde
  • kører over fortov, cykelsti eller rabat, som tydeligt afgrænser sig i forhold til den vej, du kører ind på – enten i form af en ophævethed over kørebanen på den vej, som du kører ind på, eller pga. anden belægning i overkørslen, f. eks. brosten

 

Særlige situationer med højrevigepligt

I nogle tilfælde gælder højrevigepligt, hvis trafikale foranstaltninger med ubetinget vigepligt er sat ud af drift.

F. eks. gælder reglen for højrevigepligt i situationer, hvor lyssignalet i et lyskryds ikke virker – forudsat, at ingen skilning eller anden afmærkning (stopskilt, stoplinje, hajtænder) indikerer ubetinget vigepligt.

I sådanne situationer bør du køre ekstra forsigtigt, da du slet ikke skal forvente, at dine medtrafikanter kender til reglen om højre vigepligt.

NB! Husk, at overtrædelse af loven om vigepligt medfører bøde og klip i kørekortet

Læs her om bødetaksterne og klip ved overtrædelse af loven om vigepligt

 

Relaterede artikler: vigepligt – generelt, ubetinget vigepligt

 

Previous reading
Overhaling
Next reading
Ubetinget vigepligt