For generel information om færdselsregler for kørsel på motorvej henvises til artiklen: Regler for kørsel på motorvej

 

Generelle hastighedsgrænser på motorvej

Du må aldrig køre stærkere end, hvad skiltningen angiver. Dog er det ikke alle køretøjer, der må køre så stærkt.

Kun biler uden trailer/påhængsvogn samt motorcykler må køre over 80 km/t på motorvej, hvis skiltningen tillader det.

Bil/motorcykel

Du må aldrig køre hurtigere end, hvad der er skiltet med. Selvom den generelle hastighedsgrænse for kørsel på motorvej er 130 km/t, må du på ca. halvdelen af motorvejnettet fortsat “kun” køre 110 km/t, som svarer til den “gamle” generelle hastighedsgrænse på danske motorveje.

På nogle strækninger er der skiltet med lavere hastigheder. Især på strækninger med vejarbejde eller færdselsuheld skiltes der med betydeligt lavere fartgrænser.

 

Trailer

Kører du med trailer/påhængsvogn på motorvejen – f. eks. campingvogn eller hestetrailer – må du højst køre 80 km/t.

NB! Tempo 100 gælder kun for kørsel med trailer/påhængsvogn på tyske motorveje. For at få godkendelse til at køre 100 km/t på tyske motorveje (Autobahn), skal du have en Tempo 100 godkendelse.

For generel information om hastighedsgrænser for kørsel med trailer henvises til artiklen: hastighed med trailer

 

Tunge køretøjer

Ligesom for kørsel med trailer gælder det, at busser, lastbiler og vogntog med en totalvægt på over 3.500 kg aldrig må køre over 80 km/t på motorvej.

 

Generelle hastighedsgrænser på motorvej
Generelle hastighedsgrænser på motorvej

Minimumshastighed på motorvej

I teorien er der ingen minimumshastighed eller mindste hastighed på motorvej, så længe du:

  • ikke overskrider den højst tilladte hastighedsgrænse

OG

  • Ikke hindrer “andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig grund at køre med overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse” (FL, §41, Stk. 3)

 

Da du i praksis altid skal vise hensyn til dine medtrafikanter, er der derfor grænser for, hvor langsomt, du kan tillade dig at køre. Kun ved kødannelse generer du ikke dine medtrafikanter, hvis du kører langsomt.

Desuden er der lovkrav om, at færdsel på motorvej “kun [må] ske med motorkøretøjer, som på vandret vej kan og må fremføres med en hastighed af mindst 50 km/t.” (FL, §44).

 

Kilde: Færdselsloven

 

Relaterede artikler: motorvej, motortrafikvej, fartbøde-takster, klip i kortet

Previous reading
Klip i kørekort og hastighed
Next reading
Kørekort og diabetes