Generel information

Den tilladte hastighed med trailer er normalt den samme for både lette og tunge køretøjer.

Kun ved kørsel i byzoner kan vægten på det trækkende køretøj have betydning for, hvor hurtigt du må køre med en trailer.have indflydelse på den højst tilladte hastighed for kørsel med trailer:

  • Hvis køretøjet højst vejer 3.500 kg (dvs. personbiler), må du lokalt i byzoner køre op til 70 km/t, såfremt skiltningen tillader det.
  • Hvis køretøjet derimod vejer over 3.500 kg (dvs. lastbiler og busser), må du højst køre 50 km/t – også selvom der er skiltet med højere hastighedsgrænser.

NB: Du må aldrig overskride den hastighed, der er skiltet med.

Tilladte hastigheder for kørsel med trailer

Vær opmærksom på, at hastigheden altid skal tilpasses de trafikale forhold inden for de tilladte fartgrænser.

Vejtype Hastighedsgrænse
Byområde* 50 km/t
Motortrafikvej og landevej 80 km/t
Motorvej 80 km/t

Bemærk 1: Hastigheden med trailer i byzoner er den samme som for almindelige biler, dog med en maksimal grænse på 80 km/t. Normalhastigheden i byzoner er 50 km/t, men såfremt skiltningen tillader det, så må der køres stærkere.

Bemærk 2: Hastigheden med trailer på motortrafikvej og landevej er pr. 1/1-2020 hævet til 80 km/t. Før dette var grænsen på 70 km/t.

Læs her mere om hastighed med trailer.

På tyske og danske motorveje må du dog køre op til 100 km/t med et påhængskøretøj spændt på bilen, hvis du har en såkaldt “Tempo 100-godkendelse” i det pågældende land.

Læs mere om Tempo 100 her

Læs om tilladte hastigheder for kørsel med trailer
Læs om tilladte hastigheder for kørsel med trailer

Typer af trailerkørekort

Der findes en række forskellige typer af trailerkørekort til bil, lastbil og bus.

Personbil

Hvis du kører personbil, varebil eller minibus (dvs. under 3500 kg) og ønsker at trække en trailer, skal du i nogle tilfælde have et trailerkørekort.

Der findes følgende to kategorier:

  • B+
  • B/E

I andre tilfælde må personbiler trække en trailer uden, at føreren har erhvervet et trailerkørekort.

Se hvornår du behøver kørekort til trailer, når du kører almindelig personbil

Lastbil

Til lastbil med trailer/anhænger findes følgende kørekort-kategorier:

  • C1/E – (“lille lastbil” med trailer)
  • C/E – (“stor lastbil” med trailer)

Bus

Til bus med trailer/anhænger findes følgende kørekort-kategorier:

  • D1/E – (“lille bus” med trailer)
  • D/E (“stor bus” med trailer)

Se oversigten over trailerkørekort til lastbil og bus her

Relaterede artikler: hastighed på motorvej, trailer – regler

Previous reading
Hvad koster service på bil?
Next reading
Husk vinterdæk