Se listen over køretekniske anlæg i Danmark!

 

Hvornår må man komme på glatbane?

Du kan tidligst komme på glatbane, når du har gennemført samtlige obligatoriske lektioner i teori samt alle kørelektioner frem til det køretekniske kursus på køreteknisk anlæg (glatbane).

Egentligt foregår det køretekniske kursus ikke udelukkende på glatbane. Derfor er det ikke helt korrekt at kalde køreteknisk anlæg for glatbane. Øvelserne gennemgås først på tør bane.

Desuden foregår det køretekniske kursus for motorcykel KUN på tør bane. Dvs. du kommer ikke på glatbane, hvis du tager mc-kørekort!

GlatbaneDer er ingen krav om, at du skal have bestået teoriprøven før glatbanen.

Dog kan du først komme til den afsluttende køreprøve (dvs. den praktiske prøve), når du har bestået teoriprøven og gennemført det obligatoriske køretekniske kursus på glatbane.

 

Normalt er det din kørelærer, der melder dig til det afsluttende køretekniske kursus på glatbane.

 

Hvem skal på glatbane?

Hvis du skal erhverve kørekort for første gang, er det for det fleste kørekortkategorier obligatorisk med et afsluttende køreteknisk kursus (glatbanekørsel) på køreteknisk anlæg.

Med undtagelse af kørselsforbud er der ved generhvervelse i forbindelse med aflæggelse af kontrollerende køreprøve ingen krav om undervisning på køreteknisk anlæg (BEK, §64, Stk. 2)

Det køretekniske kursus markerer ifølge Kørekortbekendtgørelsens § 49 afslutningen på køreundervisningen til:

 • motorcykel (kategori A1, A2, A)
 • almindelig bil (kategori B)
 • bestemte kategorier for lastbil (kategori C1, C, C/E)
 • bestemte kategorier for bus (kategori D1, D)

 

De køretekniske manøvrer

Hvordan foregår kurset i glatbanekørsel?

Manøvrerne på køreteknisk anlæg tager udgangspunkt i den undervisning om køretekniske forhold, din kørelærer har gennemgået med dig i teorilokalet forinden.

Hermed får du kendskab til hastighed, styring og bremsning skal tilpasses efter forholdene samt hvordan du bedst muligt behersker køretøjet i kritiske situationer.

Du vil hurtigt indse, at en overtrædelse af de fysiske naturlove altid ender med en ulykke.

Øvelserne køreteknisk anlæg udføres såvel på tør som glat vej.

Når hver øvelse er udført på tør vejbane, gentages manøvren på glatbane, så du lærer hvor meget hastigheden skal reduceres på glat vejbane for sikkert at kunne udføre den tilsvarende øvelse, du lige har gennemført på tør bane.

NB! Eneste undtagelse er det køretekniske kusus for motorcykel, som udelukkende gennemføres på tør bane!

 

Varighed

 • Motorcykel (kategori A2, A2, A): Mindst 5 lektioner af mindst 45 minutteres varighed (BEK, § 50)
 • Bil (kategori B): Mindst 4 lektioner a mindst 45 minutters varighed (BEK, § 60, Stk. 2)
 • Lastbil (katogori C1, C, C/E): Mindst 4 lektioner af mindst 45 minutters varighed (BEK, § 60, Stk. 3)
 • Bus (kategori C1, C: Mindst 4 lektioner af mindst 45 minutters varighed (BEK, § 60, Stk. 3)

 

Motorcykel (kategori A2, A1 og A)

Hver øvelse gennemføres på tør vejbane. Motorcykel er den eneste kategori, hvor det køretekniske kursus ikke gennemgår manøvrer på glatbane.

Manøvrerne involverer også kørsel med sidevogn. Under nogle af øvelserne skal kørelæreren være passager på motorcyklen.

Manøvrerne under kurset på køreteknisk anlæg tager udgangspunkt i følgende forhold:

 • Vejgreb: Du lærer at tilpasse hastighed, betjening af gashåndtag og bremse til kørebanens beskaffenhed og føret. Desuden erfarer du, hvordan vejgrebet påvirkes af forhold såsom belæsning, dæktryk og dækmønster.
 • Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse: Du skal bl. a. lære, at en fordoblet hastighed, gør bremselængden 4 gange længere. Du vil teste bremselængden på såvel tør vejbane som glatbane for at mærke forskellen.
 • Kørsel i sving med holdshældning: Du lærer at beherske motorcyklen, når du svinger motorcyklen med og uden passager.
 • Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel: Du lærer, hvordan du genvinder vejgrebet og dermed styringen af motorcyklen efter udskridning. Det samme gælder pludselige rystelser ved høj fart.
 • Kørsel med sidevogn: Du erfarer de særlige styre- og bremsevilkår ved kørsel med sidevogn. Du gennemgår følgende manøvre med sidevogn: kørsel i 8-tal, slalomkørsel, acceleration, bremsning, højre- og venstresving samt kørsel i cirkel med løftet sidevognshjul.

I instruktionsvideoen nedenfor kan du se, hvordan manøvrerne udføres:

 

Bil (kategori B)

Hver øvelse udføres først på tør vejbane og gentages herefter på glatbane.

Manøvrerne under kurset på køreteknisk anlæg tager udgangspunkt i følgende forhold:

 • Vejgreb og belæsning: Du lærer, at vejgreb er nødvendigt for enhver manøvre. Ud over belæsning, dæktryk og dækmønster er forudsætningen for vejgrebet, at såvel hastighed som betjening af speder, bremse og rat nøje tilpasses vejbanens beskaffenhed og føret.
 • Hastighed, bremselængde, centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse: Du lærer, at bremselængden afhænger af bremsekraften, vejgrebets størrelse, vejbanens hændning og evt. føret. Desuden vil du erfare centrifugalkraftens betydning i sving samt at hastigheden skal nedsættes på glatbane i forhold til tør vejbane.
 • Hindringer på vejbanen: Der kan opstå pludselige forhindringer, hvor der ikke er tilstrækkelig med bremseplads. Derfor skal du lære at bremse og styre på samme tid i form af kombineret bremse- og undvigemanøvre. Desuden skal du lære at udføre en dobbelt undvigemanøvre uden bremsning.
 • Genvindelse af vejgreb efter udskridning: Du lærer at reagere korrekt, når bilen skrider ud på glat vejbane, så du genvinder vejgrebet og får bilen på rette kurs.
 • Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj kant: Du lærer at reagere korrekt, når du har kørt ud over en høj vejkant.

I instruktionsvidoen nedenfor kan du se, hvordan manøvrerne udføres:

 

Lastbil (kategori C1, C)

For at tage kørekort til lille lastbil (kategori C1) og almindelig lastbil (kategori C) skal du have erhvervet kørekort til almindelig bil.

Derfor opfattes køreuddannelsen til lastbil som en overbygning på køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B).

Følgende manøvrer øves på køreteknisk anlæg:

Tør vejbane:

 • Bremselængder
 • Bremsning uden hjulblokade med kortest mulig bremselængde
 • Slalom
 • Dobbelt undvigemanøvre
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre

Glatbane:

 • Igangsætning uden hjulspin eller udskridning
 • Dobbelt undvigemanøvre
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre
 • Opretning og genvindelse af vejgreb ved baghjulsudskridning

 

Lastbil med anhænger (C/E)

Hvis du tager kørekort til lastbil med anhænger (C/E), skal du gennemføre et køreteknisk kursus på glatbane.

Dog er der ingen lovkrav om gennemførsel heraf, hvis du erhverver kørekort til “lille lastbil” med anhænger (C1/E).

Øvelserne på køreteknisk anlæg kan gennemføres enten med påhængsvogn eller med et sættevogntog. Du er også muligt at gennemføre manøvrerne med begge vogntogstyper.

Følgende manøvrer øves på køreteknisk anlæg:

Tør vejbane:

 • Bremsning uden hjulblokade med kortest mulig bremselængde
 • Slalom
 • Dobbelt undvigemanøvre
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre

Glatbane:

 • Bremsning uden hjulblokade samt bremsning under ratdrejning (I glatbane-kurven udføres manøvren med både påhængs- og sættevogn)
 • Dobbelt undvigemanøvre
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre (udføres både med påhængs- og sættevogntog)
 • Baghjulsudskridning med lastbil (I glatbane-kurven udføres manøvren med både påhængs- og sættevogn)
 • Forhjulsudskridning med lastbil (I glatbane-kurven udføres manøvren med både påhængs- og sættevogn)
 • Udskridning af påhængskøretøj (udføres både med påhængs- og sættevogntog)

I videoen nedenfor kan du se manøvrer med vogntog på en glatbane:

 

Bus (kategori D1 og D)

Der er samme lovkrav undervisningen på køreteknisk anlæg for såvel “lille bus” (kategori D1) som almindelig bus (kategori D).

Hvis du tager kørekort til bus med påhængskøretøj, skal du ikke på noget køreteknisk kursus på glatbane.

For at tage kørekort til lille bus (kategori D1) og almindelig bus (kategori D) skal du have erhvervet kørekort til almindelig bil.

Derfor opfattes køreuddannelsen til lastbil som en overbygning på køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B).

Følgende manøvrer øves på køreteknisk anlæg:

Tør vejbane:

 • Bremsning uden hjulblokade med kortest mulig bremselængde
 • Slalom
 • Dobbelt undvigemanøvre
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre

 Glatbane:

 • Igangsætning og bremsning
 • Dobbelt undvigemanøvre
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre
 • Baghjulsudskridning

Se listen over køretekniske anlæg i Danmark her

 

Kilder:

 

Previous reading
Færdselsrelateret førstehjælpskursus
Next reading
Manøvrebane