For yderligere information henvises til artiklen: ubetinget frakendelse af kørekort

 

Regler for generhvervelse af kørekort

Generhvervelse af kørekort er kun muligt, hvis du er blevet frakendt det – hvadenten der er tale om en betinget frakendelse eller ubetinget frakendelse af kørekortet.

Er der endnu ikke er faldet dom, og din sag fortsat behandles hos Politi og domstolene, har du juridisk set ikke fået frakendt dit kørekort.

Hvis du ikke gives et midlertidigt kørekort (duplikatkørekort), er der i den henseende snarere tale om en såkaldt “administrativ indragelse”, hvor Politiet jf. Færdselslovens § 130 skønner, at “betingelserne for ubetinget frakendelse af førerretten foreligger”.

I så fald har du jf. paragraffens stk. 2 retten til at “forlange inddragelsen prøvet af retten”.

Ligeledes er der ikke tale om en frakendelse af kørekortet, hvis du inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerretten pålægges kørselsforbud. Dvs. hvis du har fået mere end ét klip i kørekortet inden for denne “prøvetid”.

I så fald registreres du som om, du aldrig har haft kørekort. Da du formelt set aldrig har haft kørekort, kan man ikke tale om generhvervelse – men snarere førstegangserhvervelse – når/hvis du består køreprøven (igen).

Læs mere om kørselsforbud her

 

Betinget frakendelse af kørekort

Er du blevet idømt en betinget frakendelse af kørekortet, beholder du førerretten, såfremt du opfylder følgende betingelser:

Hvis spirituskørsel er årsagen til frakendelsen, er det yderligere en betingelse, at du:

  • Gennemfører et Alkohol og Trafik kursus (AT kursus).

Læs om AT kurser her

 

Aflæggelsen af en kontrollerende køreprøve (tidligere kaldet orienterende køreprøve) omfatter en teoriprøve samt en praktisk køreprøve.

Består du ikke den kontrollerende køreprøve inden 3 måneder efter frakendelsen trådte i kraft, omstødes den betingede frakendelse af kørekortet til en ubetinget dom.

Det er ikke lovpligtigt at modtage teoriundervisning. Dog kan det anbefales! Hvor langt de fleste forholdsvis let består den praktiske køreprøve, er teoriprøven til gengæld en langt større udfordring – selv for de mest rutinerede bilister.

Mange må aflevere deres kørekort og kan ikke køre hjem fra køreprøven!

Kørekortet får du først tilbage, når du har bestået begge prøver.Nogle politikredse har så lang ventetid på teori- og køreprøver, at der let kan gå et par måneder, før man får muligheden for at få sit kørekort tilbage igen.

Hvis det er under 3 år siden, du fik kørekort første gang, får du ikke en betinget frakendelse af kørekørtet, men derimod et kørselsforbud.

Læs mere om betinget frakendelse af kørekort her

 

Ubetinget frakendelse af kørekort

Er du blevet idømt en ubetinget frakendelse af kørekortet, har du ikke ret til at føre et køretøj, hvortil et kørekort er lovpligtigt.

Hvis kørekortet ikke er blevet inddraget, har du pligt til at aflevere det til politiet.

Ligesom ved en betinget dom er der som regel heller ingen lovkrav om modtagelse af undervisning inden den kontrollerende køreprøve.

Førerretten frakendes samtlige kategorier, du har kørerkort til.

Er frakendelsestiden under 3 år, tilkendes du dog igen førerretten til samtlige kategorier, du havde kørekort til inden den ubetingede frakendelse, såfremt du består den kontrollerende køreprøve inden for 2 forsøg.

Dumper du derimod 2 gange, vil du ikke automatisk få generhvervet førerretten til eventuelle andre kategorier, du ubetinget er blevet frakendt. I så fald skal du aflægge prøve i samtlige kategorier, du har kørekort til.

Hvis frakendelsestiden er 3 år eller derover (som eksempelvis ved spirituskørsel), vil du i tilfælde af generhvervelse af kørekort ikke automatisk blive tilkendt førerretten til samtlige kategorier, du havde kørekort til inden den ubetingede frakendelse.

Læs mere om ubetinget frakendelse af kørekort her

 

Ansøgning

Generhvervelse af kørekort skal man selv ansøge om.

Er kørekortet frakendt betinget, skal man skynde sig at ansøge om generhvervelse af kørekortet. Hvis en kontrollerende køreprøve ikke bestås – eller ikke aflægges – inden for 3 måneder efter domsafgivelsen, idømmes du en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Består du derimod den kontrollerende køreprøve, generhverver du kørekortet.

Ved ubetinget frakendelse af kørekort kan du tidligst ansøge om generhvervelse af kørekort én måned før frakendelsestidens udløb.

Generhvervelse af kørekort før tid kræver, at din sag genåbnes, hvilket kun sker i meget særlige tilfælde. F. eks. hvis du er blevet svært handicappet frakendelsesperioden og derved har et særligt behov for generhvervelse af dit kørekort.

Sådan ansøger du om generhvervelse om kørekort!

Henvend dig på dit lokale borgerservicecenter og få udleveret en ansøgningsblanket til teoriprøven.

Du skal udfylde ansøgningsblanketten og aflevere den sammen med:

  • Brevet fra Politiet
  • Godkendt pasfoto
  • Pas

NB! Skyldes frakendelsen spirituskørsel, skal du desuden vedlægge et A/T kursusbevis.

Borgerservice sender herefter din ansøgning videre til politiet.

 

Pris for generhvervelse af kørekort

Prisen for en kontrollerende køreprøve er pt. 890 kr.

Hvis du er blevet frakendt dit kørekort pga. sprituskørsel, skal du desuden betale for deltagelse i et Alkohol og Trafikkurus (AT-kursus).

Mange vælger desuden at tage teoriundervisning og enkelte køretimer, hvilket vil øge den samlede pris for generhvervelse af kørekortet, men samtidig mindre risikoen for at dumpe og dermed yderligere omkostninger.

Relaterede artikler: fornyelse af kørekort, mistet kørekort, betinget frakendelse af kørekort, ubetinget frakendelse af kørekort

 

Previous reading
Vægtafgift
Next reading
Miljøzoner – Tyskland