For mere generel information henvises der til artiklen: Fornyelse af kørekort

Hvor længe er kørekortet gyldigt?

Hvis udstedt før 19. januar 2013
Hvis dit kørekort er udsted før d. 19. januar 2013, er det normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år.

Dog kan kørekortets gyldighed forlænges indtil du fylder 75 år uden at skulle indlevere en lægeattest. Dvs. der er tale om en administrativ fornyelse, hvor afleverer dit kørekort sammen med ansøgingsblanketten og et foto.

Alle kørekort, som er udstedt før 19. januar 2013 skal i øvrigt være ombyttet til det ny EU-kørekort (som ligner et kreditkort) senest 18. januar 2033.

 

Hvis udstedt d. 19. januar 2013 eller senere

Kørekortet fornyes administrativt hvert 15. år, indtil din 75 års fødselsdag.

Dvs. du skal hvert 15. år aflevere dit kørekort med et foto samt ansøgningsblanketten. Først når du fylder 75 år, er der krav om lægeattest.

NB! Såfremt der er mindre end 15 år til du fylder 75, er kørekortet gyldigt til din 75 års fødselsdag. Har du allerede fået forkortet gyldighedstiden (evt. pga. nedsat helbred), er fornyelsen ikke administrativ. I så fald skal der indleveres lægeattest.

Ovenstående gælder for følgende kategorier:

 • Kategori AM: “Lille knallert” og “stor knallert”
 • Kategori A1, A2 og A: Motorcykel
 • Kategori B: Personbil
 • Kategori B/E: Trailer til personbil – se hvornår trailerkørekort påkræves
 • Traktor og motorredskab

For kategorierne til lastbil og bus samt personbefordring fornyes kørekortet 5 år ad gangen indtil dets indehaver fylder 70 år. Der er krav om lægeattest hver gang.Læs om gyldigheden for kørekort til “stort kørekort” her

 

I hvor lang tid fornyes kørekortet?

Kørekortets gyldighed afhænger (medmindre perioden er forkortet af helbredsmæssige årsager) af hvornår kortet sidst blev udstedt samt din alder.

For de fleste vedkommende er kørekortet sidst udstedt før 19. januar 2013, hvilket betyder, at kørekortet er gyldigt indtil du fylder 70 år.

Selvom dit kørekort udløber på din 70 års fødselsdag, kan det fornyes administrativ indtil du er 75 år. Dvs. du skal blot aflevere ansøgning med billede – der er intet krav om lægeattest, medmindre gyldighedstiden allerede er nedsat pga. svækket helbred eller der foreligger mistanke om en sådan tilstand.

Alder Gyldighedsperiode
70 år (hvis kørekort udstedt før 19. januar 2013) * Administrativ fornyelse ind til 75 år
75-79 år: 2 års fornyelse (Krav om indlevering af lægetest)
80 år – 1 års fornyelse (krav om indlevering af lægetest)

* Hvis du indleverer en lægeattest, kan du fra det fyldte 73. år ansøge om en længere gyldighedstid end til det fyldte 75. år.
 

I særlige tilfælde forbundet med sygdom eller kognitive problemer kan embedslægen afgøre, at kørekortets gyldighed skal reduceres til en kortere periode.

Vigtigt! Husk, at du skal ansøge om fornyelse af kørekort inden for 3 år efter kortets udløbsdato, hvis du skal undgå at skulle op til køreprøve.

 

Krav til fornyelse af kørekort – fra 75 år

Obligatorisk lægeundersøgelse

Dit helbred er den altafgørende faktor for, hvorvidt du får lov at beholde dit kørekort. Den faglige vurdering af din generelle helbredstilstand tager udgangspunkt i en lægeundersøgelse, som udføres af din egen læge.

Lægeundersøgelsen består af:

  • Fysiske tests – (bl.a. syn, hørelse, reaktionsevne og bevægelighed)
  • Kognitive tests– dvs. en demenstest (MMSE), hvor et spørge- og tegneskema tager udgangspunkt i dit intellektuelle funktionsniveau inden for områderne: orientering, opmærksomhed, regnefærdighed, hukommelse, sprog, praksis og visuel konstruktion.
   Opgaverne i demenstesten er simple. F. eks. kan du blive spurgt om, hvilken da det er i dag, tegne et ur med et bestemt klokkeslæt eller blive bedst om at huske 3 ord.

Desuden er medicinering og ansvarlighed for egen sygdom også væsentligt for den samlede vurdering om din egnethed til fornyelse af kørekort.

Læs evt. artiklen: kørekort og diabetes

Langt de fleste består lægeundersøgelsen og får fornyet deres kørekort. Men på et tidspunkt de fleste af os opleve den dag, hvor vi ikke længere er i stand til at køre i trafikken.

Derfor kan testen sikre, at man stopper i tide, så potentielle ulykker undgås i trafikken. Heldigvis næsten alle selv vurdere i tide, hvornår helbreddet sætter en stopper for kørsel.

 

Lægeattesten

Resultatet af lægeundersøgelsen udformes i en lægeattest.
Med udgangspunkt i resultatet af den obligatoriske lægeundersøgelse kan lægeattesten anbefale følgende:

 • Du er egnet til at beholde førerretten: Er der ingen anmærkninger i lægeattesten, kan du aflevere lægeattesten sammen med billede og ansøgningsblanket til fornyelse af kørekort hos Borgerservice i din kommune.
 • Du er uegnet til at beholde førerretten: Anbefalingen meddeles som regel også til embedslægen.
 • Din sag bør undersøges nærmere: I tvivlstilfælde sendes lægeattesten videre til embedslægen, som kan vælge at lade politiet indkalde dig til en vejledende helbredsmæssig køretest.Køretesten er gratis og tager udgangspunkt i en halv times køretur i blandet trafik. Herefter tages én af følgnede beslutninger:
   • Dit kørekort fornyes: Fornyelsen af kørekortet kan evt. være betinget særlige krav – f. eks. at du skal køre med briller
   • Dit kørekort inddrages

 

Læs mere om vejledende helbredsmæssig køretest her

 

 Ansøgningen

Når du ansøger om fornyelse af kørekortet, skal du henvende dig personligt på et borgerservicecenter i Danmark med følgende dokumenter:

  • Et kørekort af kreditkort-typen eller et gyldigt pas: Har du stadig det gamle  to-fløjede plastlaminerede kørekort) og er ikke i besiddelse af et gyldigt pas, skal du medbriunge dit originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.
  • En lægeattest udfærdiget af din praktiserende læge: Husk, at lægeattesten ikke må være ældre end 3 måneder ved indlevering.
  • Et foto: Se kravene for foto til kørekort her
  • 50 kr (takst for 2015): Ældre over 70 år betaler et betydeligt lavere beløb end den øvrige befolkning for ansøgning om fornyelse af kørekort.

 

Leveringstiden

Når du har ansøgt om fornyelse af dit kørekort, det vare lige fra et par uger til flere måneder, før du modtager dit kørekort.

Såfremt der er bemærkninger i lægeattesten, kan sagsbehandlingen ofte tage adskillige måneder. Så længe behandlingen af din ansøgning står på, får du et midlertidigt kørekort.

Læs mere om midlertidigt kørekort her

 

Hvad koster fornyelse af kørekort?

Selvom ansøgningen blot koster 50 kr (taksten for 2015), er de samlede omkostninger i forbindelse med fornyelse af kørekort væsentligt højere.

Lægeattesten koster gennemsnitligt ca. 5-600 kr (prisen varierer fra læge til læge).

Bemærkninger fra lægeattesten samt eventuelle tvivlsspørgsmål om ansøgerens egnethed til fornyelse af kørekort kan desuden medføre skærpede krav, der kan øge de samlede omkostninger betydeligt!
 
De skærpede krav kan f. eks.  indebære:

 • Undersøgelse hos en speciallæge
 • Helbredsmæssige foranstalninger – f.eks. medicin eller brug af stærkere briller
 • Særlig indretning af køretøjet – f.eks. særligt tilpassede spejle

Foto til kørekort kan let koste koste et par hundrede kroner, da de formelle krav til fotoet, gør det anbefalelsesværdigt at anvende en professionel fotograf.

 

Relaterede artikler: fornyelse af kørekort, generhvervelse af kørekort

 

Previous reading
Kørekort – gyldighed og alder
Next reading
Motorvej