Hvornår skal kørekortet fornyes?

Hvornår og hvorvidt dit kørekort kan fornyes afhænger af følgende forhold:

  • Administrativ fornyelse
  • Du er fyldt 70 år eller derover
  • Helbredstilstand

 

Administrativ fornyelse af kørekort

Hvis kørekortet er udstedt før 19. januar 2013: Hvis du har fået udstedt kørekort d. 19. januar 2013 eller senere, skal du forny dit kørekort hvert 15. år. Der er tale om en administrativ fornyelse, hvilket betyder, at du skal aflevere dit kørekort med et foto samt ansøgningsblanketten. Når du fylder 75, skal du i forbindelse med ansøgningen om kørekortfornyelse også indlevere lægeattest.

Hvis kørekortet er udstedt d. 19 januar 2013 eller senere: Er dit kørekort udstedt før d. 19. januar 2013, er den eneste administrative fornyelse af kørekortet, når du fylder 70 år. Gyldighedstiden varer indtil det fyldte 75. år. Hvis du herefter ønsker at forny kørekortet yderligere, skal du indlevere lægeattest.

NB! Hvis du har stort kørekort – dvs. kørekort til lille lastbil (C1), lastbil (C), lille bus (D1) eller bus (D), er der INGEN administrativ fornyelse. Sammen med ansøgningsblanket og foto skal der indleveres en lægeattest. Kørekort for tunge køretøjer fornyes med en gyldighedsperiode af 5 år ad gangen indtil kørekortindehaveren fylder 70 år.

Læs om fornyelse af stort kørekort her

 

Alder og gyldighedstid

Alder Gyldighedsperiode
70 år (hvis kørekort udstedt før 19. januar 2013) * Administrativ fornyelse ind til 75 år
75-79 år: 2 års fornyelse (Krav om indlevering af lægetest)
80 år – 1 års fornyelse (krav om indlevering af lægetest)

* Hvis du indleverer en lægeattest, kan du fra det fyldte 73. år ansøge om en længere gyldighedstid end til det fyldte 75. år.
 

I særlige tilfælde forbundet med sygdom eller kognitive problemer kan embedslægen afgøre, at kørekortets gyldighed skal reduceres til en kortere periode.

NB! Husk at ansøge om fornyelse af kørekort inden for 3 år efter kortets udløbsdato for at undgå at skulle op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve).

Læs mere om fornyelse af kørekort hos ældre her

 

Helbred

Uanset alder skal alle ansøgere om udstedelse og fornyeles af kørekort dokumentere deres helbredstilstand.

Ved ansøgningen skal du medbringe en lægeerklæring, som danner grundlag for den endelige vurdering af, hvorvidt du er egnet til at få dit kørekort fornyet.

Læs mere om lægeundersøgelsen her

Hvis resultatet af lægeundersøgelsen ikke er helt tilfredsstillende, kan bemærkninger i lægeattesten indebære:

  • Krav om oplysninger fra en speciallæge
  • Krav om vejledende helbredsmæssig køretest
  • At dit kørekort bliver tidsbegrænset
  • At dit kørekort ikke længere kan fornyes

I øvrigt er der kommet klare regler for udstedelse og fornyelse af kørekort til mennesker med diabetes.

Læs mere om kørekort og diabetes her

 

Pris

Se hvad det koster at få fornyet dit kørekort. Prisen afhænger af din situation.

Ansøgning Pris
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 50 kr
Fornyelse af “stort kørekort” for ansøgere, der er fyldt 50 år (ikke 70 år) 220 kr
Tidsbegrænset fornyelse af kørekort pga. helbredstilstand (under 70 år) 0 kr
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 kr
Tidsbegrænset fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring pga. helbredstilstand 120 kr
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 kr

 

Ansøgning om fornyelse af kørekort

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du skal forny eller ændre dit kørekort, bedes du henvende dig på det lokale borgerservicecenter i din kommune.

 

Hvad skal jeg medbringe?

Du skal medbringe følgende:

  • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge.
  • Et pasfoto (farve eller s/h) – Se retningslinjerne for foto til kørekort
  • Dit kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas.Hvis du stadig har det gode gamle to-fløjede plastlaminerede kørekort og samtidig ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsatttest samt billedlegitimation.

 

Relaterede artikler: fornyelse af kørekort – 70 år, generhvervelse af kørekort

 

Previous reading
Barnesæde til motorcykel
Next reading
Kørekort – gyldighed og alder