Forbikørsel eller overhaling?

I nogle tilfælde er det tilladt at passere et køretøj i situationer uden, at der er tale om en overhaling.

Hvornår må man køre forbi et andet køretøj højreom uden at overhale indenom?

 

Forbikørsel indenom

Det ulovligt at overhale indenom.

Læs om overhaling indenom her

Men hvis du kører i tæt trafik med kødannelse i flere rækker i samme færdselsretning, er det tilladt at passere et andet køretøj indenom.

I så fald er der tale om forbikørsel.

Ifølge Færdselsloven anses det ikke som en overhaling, hvis din hastighed bestemmes af de forankørende som følge af tæt trafik i flere rækker.

§ 24, stk. 1. Er færdslen tæt, og fremføres den i flere rækker med en hastighed, der bestemmes af de foran kørende, skal det ikke anses som overhaling, hvis et køretøj i en vognbane føres forbi et køretøj i en anden vognbane. I sådanne tilfælde må der ikke skiftes vognbane, medmindre det er påkrævet efter § 16, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 3-5, eller det sker for at parkere eller standse.

Som det fremgår af § 16, § 17 og § 18, må du i situationer med kødannelse i flere rækker i samme færdselsretning kun skifte vognbane i tilfælde af:

  • Sving ved vejkryds
  • Sving over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds
  • Frakørsel
  • Standsning eller parkering
  • Sammenfletning

Bøder og klip i kørekort

Såfremt du overtræder reglerne om vognbaneskift i form af hasarderet forbikørsel i tæt trafik, får du en bøde på 2000 kr.

Desuden får du et klip i kørekortet.

Se hvilke overtrædelser, der giver klip i kørekort

Previous reading
Kørekortkategorier
Next reading
Overhaling indenom