Hvem skal gennemføre førstehjælpskurset?

Det er et lovkrav at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus ved førstegangserhvervelse af førerret. Ellers får du ikke udstedt kørekortet!

Dvs. at du ikke behøver at tage et kusus i færdselsrelateret førstehjælp, hvis du er igang med at generhverve dit kørekort.

§ 25. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

 

Dispensation

Hvis du har et handicap, er det i særlige tilfælde muligt at dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus (BEK, § 25, Stk. 5).

 

Førstehjælpskursets forløb

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Undervisningen i færdselsrelateret førstehjælp skal forestås af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Hele undervisningsforløbet skal praktiseres og gennemføres i overensstemmelse med undervisningsplanerne udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd.

Mange kørelærere har taget instruktørkurset og kan således undervise deres elever i færdselsrelateret førstehjælp.

 

Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udgør 8 timers undervisning fordelt i følgende emner:

  • Basal genoplivning – 4 timer
  • Færdselsrelateret førstehjælp – 4 timer

Du skal bl. a. lære at give Hjerte-Lunge Redning samt at anvende en hjertestarter.

 

Du skal ved afslutningen af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus være i stand til at:

  • handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade,
  • yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn,
  • yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker, og
  • forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

 

Følgende typer færdelsrelaterede førstehjæpskurser udbydes:

  • Færdselsrelateret førstehjæp (bil, MC, traktor)
  • Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

NB! Hvis du har taget knallertkørekort kan kursusbeviset for færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere også anvendes til bil, MC og traktor, såfremt kursusbeviset højst er 12 måneder gammelt på det tidspunkt, du ansøger om kørekort.

§ 25, Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år gammelt.

 

Hvornår modtager man kursusbeviset?

Når du har gennemført det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, udstedes kursusbeviset af instruktøren. Du modtager kursusbeviset med det samme.

§ 25, Stk. 3. Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.

 

Kilder:

Kørekortbekendtgørelsen (BEK)

Dansk Førstehjælpsråd

 

Previous reading
Husk vinterdæk
Next reading
Glatbane (køreteknisk anlæg)