Hvis du gerne vil blive selvstændig, kan det være svært at vide, hvor du skal starte, heriblandt hvilken selskabsform, du skal vælge. Der er mange fordele ved at vælge et ApS, og dem kan du læse meget mere om i denne artikel.

Anpartsselskab

Et anpartsselskab forkortes ApS, og enten skal betegnelsen anpartsselskab eller forkortelsen ApS fremgå af selskabets navn. Anpartsselskabet er den mest anvendte selskabsform i Danmark og tilhører typen af selskaber, som hører under betegnelsen kapitalselskaber.

Sådan stifter du et ApS

Selskabet kan stiftes af én eller flere personer i forening, og stifteren kan være en fysisk eller juridisk person. Hvis der er tale om en fysisk person, så skal vedkommende dog være fyldt 18 år og ikke være umyndiggjort eller under nogen form for værgemål. Derudover må den fysiske person ikke være under rekonstruktion eller konkurs.

Hvis der er tale om en juridisk person, så skal vedkommende have rets- og handleevne, hvilket betyder, at et selskab under stiftelse ikke har mulighed for at stifte et andet selskab. Den juridiske person må heller ikke være under rekonstruktion, konkurs eller tvangsopløsning.

Når man etablerer et ApS, skal der være en startkapital på 40.000 kr. Til sammenligning er kravet til startkapital for aktieselskaber på 400.000 kr.

Der er visse dokumentationskrav, når man skal etablere et ApS. Det, du skal bruge, er:

  • Stiftelsesdokument – indeholder overordnede oplysninger om oprettelsen af selskabet
  • Vedtægter – beskriver rammerne for selskabet og dets drift
  • Ejerbog – lovpligtig optegnelse over ejerandelene i selskabet.

Hvorfor vælge ApS?

Der er tale om en selskabsform, hvor der er begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse betyder, at du kun hæfter med det, som er indskudt i selskabet. Kommer selskabet til at skylde penge væk, vil kreditor derfor ikke kunne gå efter din private formue, men kun det som selskabet ejer. Hvis der derimod var tale om en personligt ejet virksomhed, eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed, så vil ejeren hæfte personligt, hvis virksomheden skylder penge.

Lad Legal Desk hjælpe dig med etablering

Ved at benytte dig af Legal Desk, slipper du for alt besværet med etablering af ApS. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde en online formular, hvor du besvarer en række spørgsmål. Herefter udarbejdes selskabsdokumenterne automatisk, og så snart du har betalt, får du øjeblikkelig adgang til de færdige dokumenter. Disse dokumenter skal underskrives af alle selskabets ejere, hvilket hurtigt og sikkert kan gøres med NemID.

Legal Desk sørger også for at registrere dit selskab hos Erhvervsstyrelsen. Derudover inkluderer servicen også bekræftelse af selskabskapital samt ekstra registreringer, såsom registrering af moms/lønsum og import/eksport.

Etablér ApS i dag
Etablér ApS i dag

Previous reading
Har du købt din første bil? Det koster omregistreringen
Next reading
Vær oplyst, når du kører i andre nordiske lande